Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu

26. 06. 2019 | 0:00 hod | Výstavní síň 13

Výstava představuje známého kreslíře Jiřího Slívu z méně obvyklého úhlu pohledu: soustředí se na výtvarnou stránku jeho tvorby, na aspekty související s výtvarným uměním. K tomu odkazuje i název výstavy _Kresbou ke smyslu_, tedy jak ke kreslířskému mistrovství Jiřího Slívy, tak ke smyslu – významu, jakož i ke smyslům – orgánům, kterými vnímáme okolní svět. Výstava připravená v úzké spolupráci se samotným autorem nestaví na jeho typických tématech (tedy svět kávy, vína, jazzu, Kafky, vztahy mužů a žen…). Jiří Slíva je v prvé řadě kreslíř, který rychlou a pohotovou kresbou zaznamenává okamžité nápady, drobné postřehy z dění kolem, různé varianty jednoho tématu spojeného s hledáním ideálního řešení – teprve potom nastupuje vědomá stylizace a realizace v charakteristickém „slívovském“ rukopisu. Stranou nezůstává ani ukázka využití slavných „ikon“ ze světové umělecké nebo populární scény – nejznámější je asi Slívovo citování podob Mickey Mouse a Charlieho Chaplina.

Informace o akci jsou sdíleny z portálu GoOut.cz.

Tradiční akce města Plzně