ÚvodÚřadŽádosti o informace

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Oficiální název

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Důvod a způsob založení

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní spojení

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat:

19-1120311/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČO).

00075370

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ).

CZ00075370

8.

Dokumenty

1. Seznam hlavních dokumentů

2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

 

Koncepční dokumenty

Rozpočet v tomto a předchozím roce

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Způsoby podání

10.

Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
(doc, 903 kB)
pokud speciální zákon nestanoví jinak

Vyřízené žádosti o informace

 

11.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, hlava VIII
(doc, 903 kB)
pokud speciální zákon nestanoví jinak

12.

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Formuláře dle z.106:
pro tisk (doc, 29 kB)

Formuláře ostatní:
pro online podání

13.

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2. Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)

3. Vybrané právní předpisy České republiky

Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
(doc, 275 kB)

Právní předpisy města

Vybrané právní předpisy ČR

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací (i pro rok 2020 je platný sazebník účinný od 1.5.2016).

Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf, 815 kB)

16.Licenční smlouvyMěsto dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

17.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18.

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Seznam organizací

Zveřejněno: 2. 4. 2020, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany