ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVýroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně

Čj.: MMP/032764/23
V Plzni dne 2. ledna 2023

Výroční zpráva

o činnosti povinného subjektu statutárního města Plzně - Magistrátu města Plzně v oblasti poskytování informací

za období roku 2022

Výroční zprávu předkládá statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Činnost povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2022:

a) Povinný subjekt statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně přijal 92 žádostí o informace. Bylo vydáno celkem 14 rozhodnutí, z toho 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 8 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
b) Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
c) Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo soudně přezkoumáno.
d) Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

- Stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) – neposkytnutí požadované informace - povinný subjekt předal spisovou dokumentaci KÚPK, který svým rozhodnutím přikázal žádost vyřídit. Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí, neboť požadované informace nemá a ze zákona nemá povinnost je mít.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Z celkového počtu 92 žádostí byly 2 žádosti o informace žadatelem vzaty zpět. U 2 žádostí o informace běžela k datu 2. 1. 2023 lhůta na vyřízení.

Povinný subjekt vyřídil 3 žádosti o informace přijaté v roce 2021, z toho byla 1 žádost vyřízena poskytnutím informace, 1 žádost byla částečně odložena a 1 žádost byla odmítnuta.

Magistrát města Plzně jako nadřízený orgán rozhodoval o 1 odvolání proti rozhodnutí orgánu nižšího stupně o odmítnutí žádosti o informace a o 1 stížnosti na postup orgánu nižšího stupně při vyřizování žádosti o informace.

Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dle vnitřní instrukce. Informace, o které je žádáno ústně, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města.

Výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Plzně dne 19. 1. 2023 č. usn. 63/2023, zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Plzně a na webových stránkách Magistrátu města Plzně.

Tajemník MMP
Mgr. Václav Váchal
 


 

Přehled Výročních zpráv o činnosti statutárního města Plzně v oblasti poskytování informací:

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word. Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

Archiv výročních zpráv
Příloha ke staženíVýroční zpráva za rok 2022 (pdf, 158 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2021 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2020 (docx, 20,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2019 (doc, 56,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2018 (docx, 18,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2017 (docx, 18,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2016 (docx, 20,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2015 (docx, 21,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2014 (doc, 38,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2013 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2012 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2011 (doc, 30,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2010 (doc, 35,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2009 (doc, 30,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2008 (doc, 62,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2007 (doc, 42,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2006 (doc, 43,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2005 (doc, 27,0 kB)

 

Zveřejněno: 17. 2. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni