ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVýroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně

Čj.: MMP/025596/21
V Plzni dne 29. ledna 2021

Výroční zpráva

o činnosti povinného subjektu statutárního města Plzně - Magistrátu města Plzně v oblasti poskytování informací

za období roku 2020

Výroční zprávu předkládá statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Činnost povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2020:

a) Povinný subjekt statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně přijal 105 žádostí o informace. Bylo vydáno celkem 19 rozhodnutí, z toho 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 16 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
b) Bylo podáno 5 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
c) Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo soudně přezkoumáno.
d) Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Počet stížností podaných v roce 2020 podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný přehled způsobu jejich vyřízení:

- Stížnost na neposkytnutí požadované informace dle § 16a odst. 1 písm. b) – povinný subjekt předal spisovou dokumentaci KÚPK, který svým rozhodnutím potvrdil postup povinného subjektu při vyřizování žádosti.

- Stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d) – nesouhlas s výší úhrady - povinný subjekt předal spisovou dokumentaci KÚPK, ten svým rozhodnutím cenu snížil na 0,- Kč – povinný subjekt žádost vyřídil bezplatně.

- Stížnost na nevyřízení žádosti dle § 16a odst. 1 písm. b) – neposkytnutí informace – povinný subjekt stížnost vyřídil formou autoremedury (opětovným zasláním informace).

f) Z celkového počtu 105 žádostí byla 1 žádost o informace žadatelem vzata zpět.

Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dle vnitřní instrukce. Informace, o které je žádáno ústně, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města.

Výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Plzně dne 15. 2. 2021 č. usn. 184/2021, zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Plzně a na webových stránkách Magistrátu města Plzně.

Tajemník MMP
Mgr. Václav Váchal
 


 

Přehled Výročních zpráv o činnosti statutárního města Plzně v oblasti poskytování informací:

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word. Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

Archiv výročních zpráv
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2020 (docx, 20,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2019 (doc, 56,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2018 (docx, 18,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2017 (docx, 18,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2016 (docx, 20,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2015 (docx, 21,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2014 (doc, 38,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2013 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2012 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2011 (doc, 30,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2010 (doc, 35,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2009 (doc, 30,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2008 (doc, 62,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2007 (doc, 42,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2006 (doc, 43,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2005 (doc, 27,0 kB)

 

Zveřejněno: 25. 2. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web akce Smetanovské dny se otevře v novém okně
3.3. - 24.3.2022
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
1.4. - 1.4.2022
Hudební ceny Žebřík

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování