ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace

 

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2015:

  • Žádost
  • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 71 - Datový formát jízdních řádů drážní dopravy (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 71 - Datový formát jízdních řádů drážní dopravy (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 70 - Informace o odměnách (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 70 - Informace o odměnách (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 69 - Seznam fungujících stanic měření emisí (33,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 69 - Seznam fungujících stanic měření emisí (34,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 68 - Žádost o poskytnutí informací v souladu se Z106 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 68 - Žádost o poskytnutí informací v souladu se Z106 (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Kontroly provedené ŽÚ MMP (34,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Kontroly provedené ŽÚ MMP (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 65 - Počty žádostí o informace v r. 2013-2015 (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 65 - Počty žádostí o informace v r. 2013-2015 (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 64 - Etický kodex (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 64 - Etický kodex (40,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Platy a odměny úředníků (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Platy a odměny úředníků (36,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Pronájem pozemků (32,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Pronájem pozemků (32,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 61 - Koncepce města Plzně - spolupráce se zahraničními městy (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 61 - Koncepce města Plzně - spolupráce se zahraničními městy (31,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Využití SBS pro ostrahu budov (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Využití SBS pro ostrahu budov (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 58 - Počty zaměstnanců (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 58 - Počty zaměstnanců (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 56 - Uzavření smluv (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 56 - Uzavření smluv (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Stavební úpravy objektu nám. Republiky 1, Plzeň (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Stavební úpravy objektu nám. Republiky 1, Plzeň (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Využití údajů v registru obyvatel (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Využití údajů v registru obyvatel (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Jednací řád ZMP (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Jednací řád ZMP (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Provozní výdaje v oblasti komunálních služeb (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Provozní výdaje v oblasti komunálních služeb (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Regulační plán pro chatovou oblast Výsluní (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Regulační plán pro chatovou oblast Výsluní (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Míra materiálového využití komunálního odpadu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Míra materiálového využití komunálního odpadu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Zásady dopravní politiky města Plzně (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Zásady dopravní politiky města Plzně (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Městská hromadná doprava (33,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Městská hromadná doprava (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Výdej informace z EO (36,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Výdej informace z EO (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 44 - Rekonstrukce a modernizace úpravny vod Plzeň (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 44 - Rekonstrukce a modernizace úpravny vod Plzeň (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Osoby přihlášené k trvalému pobytu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Osoby přihlášené k trvalému pobytu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Hospodaření SVSmP, parkování v Houškově ul. (32,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Hospodaření SVSmP, parkování v Houškově ul. (39,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Součinnost - výdaje do oblasti IT/ICT (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Součinnost - výdaje do oblasti IT/ICT (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 40 - Nakládání s odpady (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 40 - Nakládání s odpady (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Dotaz na úseku státní správy (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Dotaz na úseku státní správy (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 38 - Parkovací dům Rychtářka (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 38 - Parkovací dům Rychtářka (38,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 37 - Úplné znění vyhlášky o odpadech (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 37 - Úplné znění vyhlášky o odpadech (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 36 - Plzeňská teplárenská, a.s., výstavba spalovny (36,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 36 - Plzeňská teplárenská, a.s., výstavba spalovny (51,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Platy a odměny tajemníka a ved. odborů - r. 2014 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Platy a odměny tajemníka a ved. odborů - r. 2014 (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 33 - Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (42,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 33 - Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 32 - Demontáž střešní krytiny - bývalý pivovar Světovar (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 32 - Demontáž střešní krytiny - bývalý pivovar Světovar (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Fin. pomoc mimo rámec systému pomoci v hmot. nouzi (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Fin. pomoc mimo rámec systému pomoci v hmot. nouzi (43,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Místní referendum (35,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Místní referendum (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 27 - Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 27 - Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 26 - Vzdělání pana primátora (33,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 26 - Vzdělání pana primátora (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Smlouvy s firmami TSE s.r.o. a euroAWK s.r.o. (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Smlouvy s firmami TSE s.r.o. a euroAWK s.r.o. (35,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Dopravní značení ve Šťáhlavech (32,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Dopravní značení ve Šťáhlavech (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 23 - Smlouvy s firmou euroAWK s.r.o. (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 23 - Smlouvy s firmou euroAWK s.r.o. (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 22 - PD Rychtářka, PD Nové divadlo - ekonomická data (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 22 - PD Rychtářka, PD Nové divadlo - ekonomická data (34,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 21 - Počet obyvatel a počet přistěhovalců (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 21 - Počet obyvatel a počet přistěhovalců (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Výše platů a finančních náhrad (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Výše platů a finančních náhrad (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Informační kampaně (36,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Informační kampaně (213 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 15 - Žádost o sdělení informace Benešova ZŠ (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 15 - Žádost o sdělení informace Benešova ZŠ (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 14 - Počet správních řízení (31,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 14 - Počet správních řízení (37,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 11 - Městská poliklinika Plzeň, Slovany (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 11 - Městská poliklinika Plzeň, Slovany (30,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Neutěšené okolí budovy Nového divadla (34,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Neutěšené okolí budovy Nového divadla (33,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 08 - Porušení zákona o veřejných zakázkách (32,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 08 - Porušení zákona o veřejných zakázkách (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 07 - Přestupkové řízení - parkování (33,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 07 - Přestupkové řízení - parkování (33,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 06 - Počet zaměstnanců MMP (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 06 - Počet zaměstnanců MMP (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 05 - Přestupkové řízení - parkování (32,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 05 - Přestupkové řízení - parkování (33,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 04 - Vyjádření ke stanovisku ORP MMP (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 04 - Vyjádření ke stanovisku ORP MMP (38,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 03 - Investiční plány města pro rok 2015 (33,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 03 - Investiční plány města pro rok 2015 (36,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 02 - Investiční plány města pro rok 2015 (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 02 - Investiční plány města pro rok 2015 (35,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 01 - Veřejné osvětlení (43,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 01 - Veřejné osvětlení (37,4 kB)

 

Zveřejněno: 25. 2. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování