ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace

 

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2016:

  • Žádost
  • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 114 - Řízení o správním deliktu (32,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 114 - Řízení o správním deliktu (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 113 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 113 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 112 - Využití pozemku (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 112 - Využití pozemku (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 111 - Zaslání rozhodnutí (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 111 - Zaslání rozhodnutí (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 110 - Žádost o zaslání rozhodnutí MMP (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 110 - Žádost o zaslání rozhodnutí MMP (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 109 - Řízení o správním deliktu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 109 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 108 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 108 - Řízení o správním deliktu (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 107 - Informace k veřejné zakázce (33,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 107 - Informace k veřejné zakázce (41,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 106 - Popis pracovní činnosti vedoucí odboru (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 106 - Popis pracovní činnosti vedoucí odboru (48,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 105 - Řízení o správním deliktu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 105 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 104 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 104 - Informace o pracovnici MMP (33,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 103 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 103 - Informace o pracovnici MMP (33,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 102 - Správní delikt (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 102 - Správní delikt (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 101 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 101 - Informace o pracovnici MMP (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 100 - Smlouvy o reklamě - vrcholové sporty (33,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 100 - Smlouvy o reklamě - vrcholové sporty (32,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 99 - Přestupek (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 99 - Přestupek (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 98 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 98 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 97 - Platy zaměstnanců MMP (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 97 - Platy zaměstnanců MMP (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 96 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 96 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (60,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 95 - Spisový a skartační řád MMP (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 95 - Spisový a skartační řád MMP (35,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 94 - Žádost o kopie protokolů (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 94 - Žádost o kopie protokolů (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 93 - Přestupková řízení (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 93 - Přestupková řízení (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 92 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 92 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (25,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 91 - Žádost o informaci ohledně povolení užívání stavby (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 91 - Žádost o informaci ohledně povolení užívání stavby (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 90 - Doplnění k Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 90 - Doplnění k Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 89 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 89 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 87 - Řízení o přestupku (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 87 - Řízení o přestupku (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 86 - Žádost o písemné materiály a další informace (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 86 - Žádost o písemné materiály a další informace (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 84 - Řízení o přestupku (32,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 84 - Řízení o přestupku (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 83 - Odkaz na ÚD-změna územního plánu pro oblast Roudná (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 83 - Odkaz na ÚD-změna územního plánu pro oblast Roudná (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 82 - Kopie osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 82 - Kopie osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 81 - Kopie protokolu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 81 - Kopie protokolu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 80 - Kanalizace v Malém Bolevci (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 80 - Kanalizace v Malém Bolevci (35,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 79 - Kopie osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 79 - Kopie osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 78 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 78 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (55,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 77 - Žádost o informaci (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 77 - Žádost o informaci (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 76 - Fin. prostředky na pomoc obětem trest. činů (37,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 76 - Fin. prostředky na pomoc obětem trest. činů (40,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 75 - Řízení o správním deliktu (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 75 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 73 - Řízení o správním deliktu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 73 - Řízení o správním deliktu (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 71 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 71 - Informace o pracovnici MMP (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 70 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 70 - Informace o pracovnici MMP (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 69 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 69 - Informace o pracovnici MMP (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 68 - Smlouvy o nájmu, provozování - Prokopávka (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 68 - Smlouvy o nájmu, provozování - Prokopávka (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Žádost o zaslání písemností dle zákona 106 (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Žádost o zaslání písemností dle zákona 106 (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 65 - Žádost o informace (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 65 - Žádost o informace (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 64 - Vybudování vyhrazených jízdních pruhů MHD (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 64 - Vybudování vyhrazených jízdních pruhů MHD (33,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Žádost o informace (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Žádost o informace (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Řízení o správním deliktu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Řízení o správním deliktu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 61 - Řízení o správním deliktu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 61 - Řízení o správním deliktu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Řízení o správním deliktu (30,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 59 - Info o uložené pokutě od ÚOHS (37,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 59 - Info o uložené pokutě od ÚOHS (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 58 - Kolaudace stavby DS Plzeň-Anavita a.s. (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 58 - Kolaudace stavby DS Plzeň-Anavita a.s. (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 57 - Správní řízení (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 57 - Správní řízení (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 56 - Kopie protokolu ústního jednání (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 56 - Kopie protokolu ústního jednání (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 55 - Územní řízení "Nová Roudná" (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 55 - Územní řízení "Nová Roudná" (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Smlouva se spol. euroAWK (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Smlouva se spol. euroAWK (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 53 - Zájem o koupi nemovitosti ve vl. města Plzně (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 53 - Zájem o koupi nemovitosti ve vl. města Plzně (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Správní řízení (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Správní řízení (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Územní plán města Plzně (39,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Územní plán města Plzně (44,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Náklady na pořádání Slavností svobody 2013 - 2015 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Náklady na pořádání Slavností svobody 2013 - 2015 (25,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Správní delikt (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Správní delikt (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Pozemky ve vl. města Plzně (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Pozemky ve vl. města Plzně (35,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Přestupkové řízení (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Přestupkové řízení (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Přestupkové řízení (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Přestupkové řízení (32,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Kopie nájemní smlouvy na pozemek ve vlastnictví města Plzně (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Kopie nájemní smlouvy na pozemek ve vlastnictví města Plzně (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Škodní událost (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Škodní událost (24,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Slavnosti svobody (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Slavnosti svobody (46,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 40 - Kopie protokolů (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 40 - Kopie protokolů (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Policejní spis (30,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Policejní spis (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 38 - Správní řízení (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 38 - Správní řízení (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Pylony k památníku Díky Ameriko (33,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Pylony k památníku Díky Ameriko (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Správní delikt (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Správní delikt (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Správní řízení (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Správní řízení (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Správní řízení (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Správní řízení (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Software spisové služby (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Software spisové služby (30,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 28 - Slavnosti svobody - VŘ na produkci (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 28 - Slavnosti svobody - VŘ na produkci (38,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 27 - Datové zprávy (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 27 - Datové zprávy (31,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 26 - Referendum proti stavbě OC Corso (34,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 26 - Referendum proti stavbě OC Corso (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Regulační podmínky zástavby Božkov - rokle (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Regulační podmínky zástavby Božkov - rokle (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Zaslání rozhodnutí o odstranění stavby (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Zaslání rozhodnutí o odstranění stavby (33,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 23 - Střet zájmů (34,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 23 - Střet zájmů (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 22 - Datové zprávy (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 22 - Datové zprávy (31,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Radarové rychloměry (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Radarové rychloměry (33,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 19 - Datum odhalení památníku obětem komunismu (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 19 - Datum odhalení památníku obětem komunismu (36,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Seznam všech došlých FA mP od r. 2010 do r. 2015 (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Seznam všech došlých FA mP od r. 2010 do r. 2015 (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 15 - Cenové podmínky nakládání se tříděným kom. odpadem (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 15 - Cenové podmínky nakládání se tříděným kom. odpadem (45,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 14 - Zpřístupnění smlouvy uzavřené se sp. GoOut s.r.o. (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 14 - Zpřístupnění smlouvy uzavřené se sp. GoOut s.r.o. (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 13 - Žádost o kopii kolaudačního rozhodnutí (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 13 - Žádost o kopii kolaudačního rozhodnutí (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 12 - Kopie rozhodnutí (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 12 - Kopie rozhodnutí (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 11 - Žádost o info. dle zák. č. 106/1999 Sb. (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 11 - Žádost o info. dle zák. č. 106/1999 Sb. (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Výpis všech exekucí a neuhrazených pokut (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Výpis všech exekucí a neuhrazených pokut (30,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 08 - Informace podle zák. č. 200/1990 Sb. (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 08 - Informace podle zák. č. 200/1990 Sb. (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 07 - Žádost o zaslání invest. plánů města Plz. pro r. 2016 (34,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 07 - Žádost o zaslání invest. plánů města Plz. pro r. 2016 (36,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 06 - Žádost o poskytnutí informací v souladu se Z106 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 06 - Žádost o poskytnutí informací v souladu se Z106 (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 05 - Řízení zahájená OŽP MMP v r. 2015 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 05 - Řízení zahájená OŽP MMP v r. 2015 (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 04 - Podmínky kolaudace Music Club Pohoda, Resslova 17a (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 04 - Podmínky kolaudace Music Club Pohoda, Resslova 17a (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 03 - Řízení zahájená OPP MMP v r. 2015 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 03 - Řízení zahájená OPP MMP v r. 2015 (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2016 (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2016 (36,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 01 - Žádost o spolupráci ve věci poskytnutí informací (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 01 - Žádost o spolupráci ve věci poskytnutí informací (38,2 kB)

 

Zveřejněno: 25. 2. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování