Vyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Vyřízené žádosti o informace v roce 2021

Na této stránce najdete vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2021:

 • Žádost
 • Odpověď
Ikona (MS Word) Žádost č. 24 - Žádost o kopie ze spisu (23,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 24 - Žádost o kopie ze spisu (23,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 23 - Informace z rozhodnutí (28,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 23 - Informace z rozhodnutí (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 22 - Informace k pozemku prac. č. 851 v k. ú. Šťáhlavy (26,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 22 - Informace k pozemku prac. č. 851 v k. ú. Šťáhlavy (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 20 - Projednávání přestupku (23,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 20 - Projednávání přestupku (24,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 19 - Smlouvy o poskytování práv. služeb (26,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 19 - Smlouvy o poskytování práv. služeb (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 18 - Žádost o informace ze spisu (23,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 18 - Žádost o informace ze spisu (24,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 17 - Smlouvy o poskytování práv. služeb (25,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 17 - Smlouvy o poskytování práv. služeb (27,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 16 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2021 (24,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 16 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2021 (25,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 15 - Informace k finanční kontrole (24,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 15 - Informace k finanční kontrole (25,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 14 - Informace k parcele č. 9514 v k. ú. Plzeň (23,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 14 - Informace k parcele č. 9514 v k. ú. Plzeň (22,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 13 - Žádost o informace (24,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 13 - Žádost o informace (24,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 10 - Exekuce (26,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 10 - Exekuce (24,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 7 - Stav. povolení pro stavbu OC nebo RETAIL parku (23,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 7 - Stav. povolení pro stavbu OC nebo RETAIL parku (23,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 6 - Výše platů ředitelů/ředitelek ZŠ a MŠ (23,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 6 - Výše platů ředitelů/ředitelek ZŠ a MŠ (23,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 5 - Žádost o informace ze spisu (23,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 5 - Žádost o informace ze spisu (23,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 4 - Ceny za svoz odpadů (27,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 4 - Ceny za svoz odpadů (110 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 3 - Žádost o zaslání smlouvy (28,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 3 - Žádost o zaslání smlouvy (26,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 2 - Rozhodnutí vydané správ. org. - územní a stav. řízení (30,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 2 - Rozhodnutí vydané správ. org. - územní a stav. řízení (37,0 kB)

 

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2020

Na této stránce najdete vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2020:

 • Žádost
 • Odpověď
Ikona (MS Word) Žádost č. 105 - Rozhodnutí o přestupcích (28,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 105 - Rozhodnutí o přestupcích (28,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 104 - Vedení přestupkových spisů (29,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 104 - Vedení přestupkových spisů (24,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 101 - Informace k poskytnutí dotace č. 2019/006334 (26,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 101 - Informace k poskytnutí dotace č. 2019/006334 (23,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 99 - Odměny za výkon fce neuvolněným členům ZMP + FO (30,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 99 - Odměny za výkon fce neuvolněným členům ZMP + FO (30,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 95 - Žádost o zaslání materiálu ze spisu (41,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 95 - Žádost o zaslání materiálu ze spisu (43,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 94 - Řízení o odstranění stavby - kopie rozhodnutí (45,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 94 - Řízení o odstranění stavby - kopie rozhodnutí (43,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 93 - Nedostatek vody ve velkém Boleveckém rybníce (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 93 - Nedostatek vody ve velkém Boleveckém rybníce (42,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 92 - Jistota složená vítězem - prodej bytové jednotky (44,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 92 - Jistota složená vítězem - prodej bytové jednotky (44,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 91 - Žádost o zaslání obsahu spisu (41,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 91 - Žádost o zaslání obsahu spisu (42,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 90 - Žádost o informace ze spisu (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 90 - Žádost o informace ze spisu (43,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 87 - Sociální bydlení (44,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 87 - Sociální bydlení (41,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 86 - Informace týkající se černé skládky k. ú. Chotěšov (45,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 86 - Informace týkající se černé skládky k. ú. Chotěšov (44,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 85 - Sociální služby - AD, ubytovny, noclehárny (42,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 85 - Sociální služby - AD, ubytovny, noclehárny (53,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 84 - Poskytnutí informací z rozhodnutí (49,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 84 - Poskytnutí informací z rozhodnutí (41,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 83 - Žádost o závazné stanovisko "Dinopark" (41,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 83 - Žádost o závazné stanovisko "Dinopark" (41,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 82 - Správní řízení (42,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 82 - Správní řízení (44,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 81 - Kopie části spis. materiálu (43,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 81 - Kopie části spis. materiálu (44,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 80 - Směna dotčených poz. - zveřejnění na ÚD (44,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 80 - Směna dotčených poz. - zveřejnění na ÚD (43,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 79 - Úplný výpis info. z el. evidence spisů (46,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 79 - Úplný výpis info. z el. evidence spisů (45,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 78 - Dotaz zastupitele na ZMP dne 14.9.2020 (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 78 - Dotaz zastupitele na ZMP dne 14.9.2020 (41,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 77 - Kopie protokolu o ústním jednání (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 77 - Kopie protokolu o ústním jednání (43,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 76 - Všeobecné informace týkající se města Plzeň (44,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 76 - Všeobecné informace týkající se města Plzeň (50,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 75 - El. dokument "Plzeň, lokalita Nad Berounkou ..." (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 75 - El. dokument "Plzeň, lokalita Nad Berounkou ..." (41,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 74 - Výpis z elektronické evidence spisů (44,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 74 - Výpis z elektronické evidence spisů (45,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 73 - Smlouva o výpůjčce (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 73 - Smlouva o výpůjčce (42,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 72 - Směna dotčených poz. - zveřejnění na ÚD (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 72 - Směna dotčených poz. - zveřejnění na ÚD (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 71 - Informace k platům a odměnám členů RMP (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 71 - Informace k platům a odměnám členů RMP (39,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 70 - Informace k dronům a softwarovým licencím (32,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 70 - Informace k dronům a softwarovým licencím (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 69 - Informace k tříděnému odpadu (36,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 69 - Informace k tříděnému odpadu (36,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 68 - Žádost o kopie ze spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 68 - Žádost o kopie ze spisu (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 67 - Informace k uzavírání smluv (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 67 - Informace k uzavírání smluv (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 66 - Žádost o kopie ze spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 66 - Žádost o kopie ze spisu (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 65 - Informace o správním řízení k pozemkům (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 65 - Informace o správním řízení k pozemkům (31,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 64 - Informace o platbách veřejným dopravcům (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 64 - Informace o platbách veřejným dopravcům (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 63 - Informace z rozhodnutí za období 1.4.-30.6.2020 (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 63 - Informace z rozhodnutí za období 1.4.-30.6.2020 (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 62 - Žádost o kopie ze spisu (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 62 - Žádost o kopie ze spisu (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 61 - Interní a externí právní služby (36,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 61 - Interní a externí právní služby (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 60 - Poskytnutí smlouvy s firmou Čistá Plzeň (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 60 - Poskytnutí smlouvy s firmou Čistá Plzeň (33,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 59 - Způsob kalkulace nájemného za nem. infrastrukturu (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 59 - Způsob kalkulace nájemného za nem. infrastrukturu (36,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 57 - Studie řešení dostavby domu na adr. Karlovarská 22 (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 57 - Studie řešení dostavby domu na adr. Karlovarská 22 (39,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 56 - Náklady na veškeré právní služby (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 56 - Náklady na veškeré právní služby (34,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 55 - Náklady na veškeré právní služby (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 55 - Náklady na veškeré právní služby (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 54 - Bistro Bolevák (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 54 - Bistro Bolevák (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 53 - Vznik újmy na zdraví a na majetku (40,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 53 - Vznik újmy na zdraví a na majetku (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 52 - Kopie všech rozhodnutí - ul. Ke Karlovu a ul. Folm (37,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 52 - Kopie všech rozhodnutí - ul. Ke Karlovu a ul. Folm (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 51 - Kopie všech rozhodnutí - západní okruh "Stavba" (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 51 - Kopie všech rozhodnutí - západní okruh "Stavba" (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 49 - Radniční listy (30,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 49 - Radniční listy (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 46 - Žádost o seznam a kopie smluv sportovních klubů (48,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 46 - Žádost o seznam a kopie smluv sportovních klubů (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 45 - Žádost o vyhotovení kopií listin (37,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 45 - Žádost o vyhotovení kopií listin (36,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 44 - Smlouvy ke stanoviskům - vodné a stočné pro r. 2020 (33,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 44 - Smlouvy ke stanoviskům - vodné a stočné pro r. 2020 (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 43 - Odstranění ohořelého vraku os. vozidla (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 43 - Odstranění ohořelého vraku os. vozidla (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 42 - Seznam všech autoškol s platnou registrací (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 42 - Seznam všech autoškol s platnou registrací (33,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 41 - Průtahy v řízení - postihy úředníků (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 41 - Průtahy v řízení - postihy úředníků (40,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 40 - Výzva provozovatelům vozidel (22,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 40 - Výzva provozovatelům vozidel (22,5 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 39 - Informace týkající se provozu MHD (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 39 - Informace týkající se provozu MHD (37,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 38 - Žádost o kopie ze spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 38 - Žádost o kopie ze spisu (36,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 37 - Nahlédnutí do spisu - dělení pozemků (22,5 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 37 - Nahlédnutí do spisu - dělení pozemků (22,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 36 - Správní řízení - soudní znalec (22,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 36 - Správní řízení - soudní znalec (23,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 35 - Žádost o kopie části spis. materiálu (13,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 35 - Žádost o kopie části spis. materiálu (13,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 34 - Žádost o kopie ze spisu (13,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 34 - Žádost o kopie ze spisu (13,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 31 - Služební byty (13,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 31 - Služební byty (14,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 30 - Rozhodnutí vydané správ. org. - územní a stav. říz. (14,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 30 - Rozhodnutí vydané správ. org. - územní a stav. říz. (16,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 29 - Slavnosti svobody (13,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 29 - Slavnosti svobody (14,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 28 - Kopie smluv, rozhodnutí - dotace, dar, příspěvek (15,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 28 - Kopie smluv, rozhodnutí - dotace, dar, příspěvek (13,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 27 - Dělení pozemků v lokalitě Na Kovářské stráni (13,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 27 - Dělení pozemků v lokalitě Na Kovářské stráni (14,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 26 - Městské byty (22,5 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 26 - Městské byty (24,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 24 - Kopie části spisového materiálu (22,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 24 - Kopie části spisového materiálu (22,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 23 - Mediace v praxi OSPOD (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 23 - Mediace v praxi OSPOD (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 22 - Shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb. (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 22 - Shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb. (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 21 - Informace o právu k užívání pozemků (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 21 - Informace o právu k užívání pozemků (38,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 20 - Informace o poplatku za psa (32,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 20 - Informace o poplatku za psa (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 18 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2020 (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 18 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2020 (25,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 17 - Ceny vodného a stočného (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 17 - Ceny vodného a stočného (37,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 16 - Spisový a organizační řád - EÚ (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 16 - Spisový a organizační řád - EÚ (30,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 15 - Předpisy stat. m. Plzeň - pronájem či prodej NM (34,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 15 - Předpisy stat. m. Plzeň - pronájem či prodej NM (30,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 14 - Odkoupení pozemku (35,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 14 - Odkoupení pozemku (44,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 13 - Kontaktní adresy na AD, charity, ubytovny (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 13 - Kontaktní adresy na AD, charity, ubytovny (44,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 12 - Žádost o kopie dokumentů ze spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 12 - Žádost o kopie dokumentů ze spisu (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 11 - Seznam develop. projektů rezidenčních bytů (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 11 - Seznam develop. projektů rezidenčních bytů (74,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 10 - Informace ohledně privatizace objektu (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 10 - Informace ohledně privatizace objektu (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 09 - Kontakty na myslivecká sdružení (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 09 - Kontakty na myslivecká sdružení (34,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 08 - Vodárna Plzeň a. s. (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 08 - Vodárna Plzeň a. s. (35,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 07 - Informace ze spisu (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 07 - Informace ze spisu (35,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 06 - Finanční investice města (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 06 - Finanční investice města (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 05 - Kopie protokolu, obsah spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 05 - Kopie protokolu, obsah spisu (36,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 04 - Parkovací zóny - investice, přestupky (41,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 04 - Parkovací zóny - investice, přestupky (48,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 03 - Poloha radarů pro měření rychlosti vozidel (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 03 - Poloha radarů pro měření rychlosti vozidel (37,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 02 - Vyjádření k záměru stavby (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 02 - Vyjádření k záměru stavby (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 01 - Kopie územního rozhodnutí (30,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 01 - Kopie územního rozhodnutí (31,0 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2019

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2019:

 • Žádost
 • Odpověď
Ikona (MS Word) Žádost č. 86 - Náklady na stavbu náplavky (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 86 - Náklady na stavbu náplavky (38,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 85 - Odstranění hvězdy z budovy (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 85 - Odstranění hvězdy z budovy (39,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 84 - Informace o podnětech na změnu územního plánu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 84 - Informace o podnětech na změnu územního plánu (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 83 - Placená parkoviště - počet míst, úhrada (36,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 83 - Placená parkoviště - počet míst, úhrada (41,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 82 - Vodárna Plzeň - investice (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 82 - Vodárna Plzeň - investice (32,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 81 - Výše platu náměstka primátora města Plzně (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 81 - Výše platu náměstka primátora města Plzně (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 80 - Výše platu radního města Plzně (32,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 80 - Výše platu radního města Plzně (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 79 - Žádost o počet povolených shromáždění (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 79 - Žádost o počet povolených shromáždění (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 78 - Informace o žadateli - oblast sociální (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 78 - Informace o žadateli - oblast sociální (41,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 77 - Výše průměrného platu a osobního příplatku (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 77 - Výše průměrného platu a osobního příplatku (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 76 - Odpojování staveb od sys. centrálního zás. teplem (36,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 76 - Odpojování staveb od sys. centrálního zás. teplem (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 75 - Využití údajů z Registru obyvatel (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 75 - Využití údajů z Registru obyvatel (31,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 74 - Seznam vlastníků technické infrastruktury (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 74 - Seznam vlastníků technické infrastruktury (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 73 - Využití údajů z Registru obyvatel (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 73 - Využití údajů z Registru obyvatel (31,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 72 - Autobusového nádraží "Plzeň Hlavní nádraží" (35,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 72 - Autobusového nádraží "Plzeň Hlavní nádraží" (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 71 - Smlouva o dílo - Prodloužení TT na Borská pole (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 71 - Smlouva o dílo - Prodloužení TT na Borská pole (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 70 - Nálezová databáze ochrany přírody (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 70 - Nálezová databáze ochrany přírody (35,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 68 - Závazné stanovisko - Novostavba kostela (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 68 - Závazné stanovisko - Novostavba kostela (33,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 66 - Analýza rozboru komunálních odpadních vod (33,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 66 - Analýza rozboru komunálních odpadních vod (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 65 - Žádost o informace - stavba Poděbradova ulice (37,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 65 - Žádost o informace - stavba Poděbradova ulice (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 64 - Seznam budov ve vlastnictví města Plzně (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 64 - Seznam budov ve vlastnictví města Plzně (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 63 - Územní plán (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 63 - Územní plán (49,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 62 - Mzdové náklady (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 62 - Mzdové náklady (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 61 - Obnovení vyjádření k záměru (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 61 - Obnovení vyjádření k záměru (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 60 - Zastupování při jednáních s úřadem (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 60 - Zastupování při jednáních s úřadem (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 59 - Informace k MMP jako člena bytového družstva (31,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 59 - Informace k MMP jako člena bytového družstva (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 58 - Zastupování na místních šetřeních (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 58 - Zastupování na místních šetřeních (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 57 - Podané nabídky ve věcech VZ (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 57 - Podané nabídky ve věcech VZ (30,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 56 - Seznam smluv se společností Atelier T - plan (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 56 - Seznam smluv se společností Atelier T - plan (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 55 - Informace - komunikace se soc. pracovnicí (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 55 - Informace - komunikace se soc. pracovnicí (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 54 - Úhrada parkovného; pokuty (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 54 - Úhrada parkovného; pokuty (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 53 - Informace k stacionárním zdrojům (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 53 - Informace k stacionárním zdrojům (40,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 52 - Info o technickém prostředku na měření rychlosti (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 52 - Info o technickém prostředku na měření rychlosti (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 51 - Amádeus Real, a. s. - vývoj soudního řízení (33,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 51 - Amádeus Real, a. s. - vývoj soudního řízení (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 50 - Žádost o počet přestupků vedených na firmu AT CAR (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 50 - Žádost o počet přestupků vedených na firmu AT CAR (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 49 - Právní předpisy - sportovní zařízení (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 49 - Právní předpisy - sportovní zařízení (34,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 48 - Seznam smluv - Atelier T - plan, s.r.o. (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 48 - Seznam smluv - Atelier T - plan, s.r.o. (31,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 47 - Zpracování žádostí o vydání OP, ŘP a CD (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 47 - Zpracování žádostí o vydání OP, ŘP a CD (47,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 46 - Archivace a skartace spisu (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 46 - Archivace a skartace spisu (36,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 45 - Podpora města znevýhodněných dětí v oblasti sportu (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 45 - Podpora města znevýhodněných dětí v oblasti sportu (49,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 44 - Pozemek ve vlastnictví SmP - skládka (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 44 - Pozemek ve vlastnictví SmP - skládka (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 43 - Územní řízení (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 43 - Územní řízení (40,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 42 - Žádost o kopii Ověřovacího listu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 42 - Žádost o kopii Ověřovacího listu (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 41 - Pokuta ÚOHS - Stadion Štruncovy sady (32,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 41 - Pokuta ÚOHS - Stadion Štruncovy sady (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 40 - Přestupky provozovatele vozidla a Virtuální Prov. (38,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 40 - Přestupky provozovatele vozidla a Virtuální Prov. (34,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 39 - Hustota silničního provozu (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 39 - Hustota silničního provozu (34,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 38 - Sportovní portál města Plzeň (33,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 38 - Sportovní portál města Plzeň (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 35 - Zadávání veřejných zakázek - vnitřní řídící akt (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 35 - Zadávání veřejných zakázek - vnitřní řídící akt (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 34 - Náhrady škod - vydání nezákonného rozhodnutí (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 34 - Náhrady škod - vydání nezákonného rozhodnutí (31,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 33 - Registrace historických a sportovních vozidel (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 33 - Registrace historických a sportovních vozidel (31,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 32 - Určení pozemků - ÚP či RP (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 32 - Určení pozemků - ÚP či RP (46,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 31 - Kopie závazných stanovisek či rozhodnutí (32,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 31 - Kopie závazných stanovisek či rozhodnutí (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 30 - Územní rozhodnutí + stavební povolení (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 30 - Územní rozhodnutí + stavební povolení (40,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 29 - Náklady stavby, dotace (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 29 - Náklady stavby, dotace (33,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 28 - Komunikace s občany (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 28 - Komunikace s občany (41,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 27 - Stanoviska - Plzeň, Karlovarská (32,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 27 - Stanoviska - Plzeň, Karlovarská (40,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 26 - Počty parkovacích míst pro osoby ZTP (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 26 - Počty parkovacích míst pro osoby ZTP (37,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 25 - Bodové hodnocení (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 25 - Bodové hodnocení (35,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 24 - Vydávání závazného stanoviska (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 24 - Vydávání závazného stanoviska (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 23 - Sportovní portál města Plzně - vyloučení uchazečů (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 23 - Sportovní portál města Plzně - vyloučení uchazečů (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 22 - Prodej pozemku ve vlastnictví SmP (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 22 - Prodej pozemku ve vlastnictví SmP (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 21 - Řešení přestupků a správních deliktů (31,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 21 - Řešení přestupků a správních deliktů (32,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 20 - Žádost o zaslání protokolu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 20 - Žádost o zaslání protokolu (32,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 18 - Sportovní portál města Plzně (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 18 - Sportovní portál města Plzně (39,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 17 - Investiční záměr (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 17 - Investiční záměr (33,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 16 - Zveřejnění na ÚD - záměr města ohledně prodeje (32,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 16 - Zveřejnění na ÚD - záměr města ohledně prodeje (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 15 - Pozemek ve vlastnictví SmP - skládka (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 15 - Pozemek ve vlastnictví SmP - skládka (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 14 - Silniční rychloměry (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 14 - Silniční rychloměry (33,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 13 - Přestupky spočívající v umístění reklam. sdělení (35,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 13 - Přestupky spočívající v umístění reklam. sdělení (33,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 11 - Stav mobiliáře a zeleně (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 11 - Stav mobiliáře a zeleně (40,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 10 - Územní studie (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 10 - Územní studie (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 09 - Ubytovací zařízení ZS Plzeň (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 09 - Ubytovací zařízení ZS Plzeň (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 07 - Vyvlastňovací řízení (36,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 07 - Vyvlastňovací řízení (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 06 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2019 (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 06 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2019 (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 05 - Poplatek za komunální odpad (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 05 - Poplatek za komunální odpad (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 03 - Poskytnutí dotace (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 03 - Poskytnutí dotace (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 02 - Náklady webových stránek (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 02 - Náklady webových stránek (32,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 01 - Využití moderátorských služeb (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 01 - Využití moderátorských služeb (31,4 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2018

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2018:

 • Žádost
 • Odpověď
Ikona (MS Word) Žádost č. 84 - Měření rychlosti vozidel (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 84 - Měření rychlosti vozidel (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 82 - Opis či stejnopis výučního listu (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 82 - Opis či stejnopis výučního listu (33,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 81 - Žádost o informace (30,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 81 - Žádost o informace (31,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 80 - Bankovní účty MMP + info o zaměstnanci MMP (38,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 80 - Bankovní účty MMP + info o zaměstnanci MMP (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 79 - Kastrační program (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 79 - Kastrační program (40,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 78 - Žádost kontrolu kotelny (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 78 - Žádost kontrolu kotelny (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 77 - Bankovní účet MMP (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 77 - Bankovní účet MMP (40,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 76 - Povinně zveřejňované informace (37,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 76 - Povinně zveřejňované informace (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 75 - Platby za komunální odpad (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 75 - Platby za komunální odpad (39,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 74 - Žádost o inf. k minulé výstavbě na soused. pozemku (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 74 - Žádost o inf. k minulé výstavbě na soused. pozemku (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 73 - Bytová záležitost - sociální bydlení (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 73 - Bytová záležitost - sociální bydlení (36,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 72 - Průběh a doručování účastníkům řízení (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 72 - Průběh a doručování účastníkům řízení (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 70 - Žádost o kopii spisu stavby a pozemku (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 70 - Žádost o kopii spisu stavby a pozemku (30,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 69 - Žádost o vyhotovení kopií listin (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 69 - Žádost o vyhotovení kopií listin (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 67 - Veřejnoprávní smlouvy (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 67 - Veřejnoprávní smlouvy (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 66 - Informace k pozemkům v k. ú. a obci Plzeň (31,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 66 - Informace k pozemkům v k. ú. a obci Plzeň (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 65 - Výše nájemného v bytech zvláštního určení (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 65 - Výše nájemného v bytech zvláštního určení (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 64 - Udělení dotace - podpora výstavby NB (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 64 - Udělení dotace - podpora výstavby NB (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 63 - Terénní úpravy (34,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 63 - Terénní úpravy (38,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 62 - Úhrada licenčního poplatku (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 62 - Úhrada licenčního poplatku (30,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 61 - Protokol z kontroly u PO (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 61 - Protokol z kontroly u PO (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 60 - Informace k městským komunikacím (33,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 60 - Informace k městským komunikacím (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 59 - Info - KD Peklo (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 59 - Info - KD Peklo (30,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 58 - Počet bytů v majetku města Plzně (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 58 - Počet bytů v majetku města Plzně (30,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 57 - Kopie dokumentů (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 57 - Kopie dokumentů (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 56 - Žádost o informaci parc. č. 505/2 k.ú. Bukovec (31,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 56 - Žádost o informaci parc. č. 505/2 k.ú. Bukovec (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 55 - Žádost o informace k minulé výstavbě (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 55 - Žádost o informace k minulé výstavbě (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 54 - Žádost o vyhotovení kopií listin (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 54 - Žádost o vyhotovení kopií listin (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 53 - Rek. napájení trolejbus. trati Plzeň-Černice (37,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 53 - Rek. napájení trolejbus. trati Plzeň-Černice (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 52 - Žádost o doložení dokumentů Pošta Plzeň 23 (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 52 - Žádost o doložení dokumentů Pošta Plzeň 23 (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 51 - Stížnosti - týrání zvířat (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 51 - Stížnosti - týrání zvířat (33,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 50 - Náklady sporu - územní plán (31,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 50 - Náklady sporu - územní plán (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 49 - Kolaudační rozhodnutí (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 49 - Kolaudační rozhodnutí (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 48 - Kopie smluv (32,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 48 - Kopie smluv (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 47 - Žádost o přehled činnosti referentky za 24 měsíců (33,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 47 - Žádost o přehled činnosti referentky za 24 měsíců (38,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 46 - Info o uložené pokutě od ÚOHS (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 46 - Info o uložené pokutě od ÚOHS (44,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 44 - Náklady a rozsah tisku za r. 2015-2017 (35,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 44 - Náklady a rozsah tisku za r. 2015-2017 (38,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 43 - Kolaudační rozhodnutí – Mikulka (34,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 43 - Kolaudační rozhodnutí – Mikulka (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 42 - Kopii dokumentace - ZVA (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 42 - Kopii dokumentace - ZVA (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 40 - GDPR (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 40 - GDPR (33,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 39 - Správní řízení - přestupek (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 39 - Správní řízení - přestupek (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 38 - Informace k pozemkům (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 38 - Informace k pozemkům (33,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 37 - Platové třídy sociálních pracovníků OSS MMP (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 37 - Platové třídy sociálních pracovníků OSS MMP (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 36 - Žádost o vyhotovení kopií listin (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 36 - Žádost o vyhotovení kopií listin (30,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 35 - Kolektivní smlouvy (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 35 - Kolektivní smlouvy (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 34 - Výše nájemného v Plzni - provozovny (33,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 34 - Výše nájemného v Plzni - provozovny (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 32 - Stavební řízení - Bytové domy Rokycanská (32,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 32 - Stavební řízení - Bytové domy Rokycanská (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 31 - Exekuční řízení (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 31 - Exekuční řízení (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 30 - Přístup k pozemkům (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 30 - Přístup k pozemkům (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 29 - Nájemní smlouvy k pozemkům (30,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 29 - Nájemní smlouvy k pozemkům (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 28 - Žádost o zaslání vyjádření k parc. č. v k.ú. Lhota (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 28 - Žádost o zaslání vyjádření k parc. č. v k.ú. Lhota (30,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 27 - Zásady pro lokalizaci investorů (31,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 27 - Zásady pro lokalizaci investorů (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 26 - Reklamní lavičky (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 26 - Reklamní lavičky (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 25 - Kopie materiálů RMP (35,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 25 - Kopie materiálů RMP (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 24 - Poskytnutí scanů dokumentů (36,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 24 - Poskytnutí scanů dokumentů (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 23 - Informace o zkouškách řidičů taxislužby (33,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 23 - Informace o zkouškách řidičů taxislužby (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 22 - Čerpání dotace - lokalita Na Kovářské stráni (35,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 22 - Čerpání dotace - lokalita Na Kovářské stráni (37,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 21 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 21 - Žádost o informace ze spisu (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 20 - Potvrzení rodinného stavu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 20 - Potvrzení rodinného stavu (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 19 - Odměny úředníků oddělení dopravních přestupků (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 19 - Odměny úředníků oddělení dopravních přestupků (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 17 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 17 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 16 - Postavení MO P8 v územním řízení (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 16 - Postavení MO P8 v územním řízení (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 15 - Informace k písemnosti (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 15 - Informace k písemnosti (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 14 - Délka hesla u EPO (33,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 14 - Délka hesla u EPO (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 13 - Hockey Club Plzeň 1929 s. r. o. (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 13 - Hockey Club Plzeň 1929 s. r. o. (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 12 - Žádost o informaci k vedení spisů (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 12 - Žádost o informaci k vedení spisů (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 11 - Žádost o kopii regulačních prvků - Výstavba RD (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 11 - Žádost o kopii regulačních prvků - Výstavba RD (30,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 10 - Nemovitosti ve vlastnictví města Plzně (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 10 - Nemovitosti ve vlastnictví města Plzně (31,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 09 - Oplocení části pozemku (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 09 - Oplocení části pozemku (30,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 08 - Pomoc uprchlíkům (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 08 - Pomoc uprchlíkům (46,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 07 - Fin. prostředky - hokejový klub (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 07 - Fin. prostředky - hokejový klub (34,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 06 - Poskytnutí dotace - IRHOS s. r. o. (32,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 06 - Poskytnutí dotace - IRHOS s. r. o. (33,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 05 - Zveřejnění smlouvy - Amadeus Real a. s. (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 05 - Zveřejnění smlouvy - Amadeus Real a. s. (31,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 04 - Informace k písemnosti (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 04 - Informace k písemnosti (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 03 - Žádost o dokumenty (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 03 - Žádost o dokumenty (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2018 (34,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2018 (34,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 01 - Prostory bývalého Prioru/Teska (35,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 01 - Prostory bývalého Prioru/Teska (39,1 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2017

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2017:

 • Žádost
 • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 98 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 98 - Žádost o informace ze spisu (32,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 97 - Příloha projektové dokumentace (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 97 - Příloha projektové dokumentace (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 96 - Přestupky - archeologické nálezy (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 96 - Přestupky - archeologické nálezy (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 95 - Nájem VHZ 1993 + rozhodnutí ÚHOS (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 95 - Nájem VHZ 1993 + rozhodnutí ÚHOS (31,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 94 - Zpracování osobních údajů (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 94 - Zpracování osobních údajů (31,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 93 - Informace k pozemkům (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 93 - Informace k pozemkům (32,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 91 - Žádost o informace ze spisu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 91 - Žádost o informace ze spisu (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 89 - Rozpočet obce (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 89 - Rozpočet obce (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 88 - Informace k evidenci obyvatel (34,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 88 - Informace k evidenci obyvatel (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 87 - Informace o městských bytech (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 87 - Informace o městských bytech (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 86 - Poskytnutí kopie smlouvy - zimní stadion Plzeň (33,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 86 - Poskytnutí kopie smlouvy - zimní stadion Plzeň (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 85 - Poskytnutí kopie smlouvy - zimní stadion Plzeň (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 85 - Poskytnutí kopie smlouvy - zimní stadion Plzeň (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 84 - Bezbariérový byt (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 84 - Bezbariérový byt (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 82 - Žádost o informace ze spisu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 82 - Žádost o informace ze spisu (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 81 - Ceny služebních mobilních tarifů (32,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 81 - Ceny služebních mobilních tarifů (32,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 79 - Žádost o vyhotovení kopií listin (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 79 - Žádost o vyhotovení kopií listin (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 78 - Cyklistická doprava - dopravní značení (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 78 - Cyklistická doprava - dopravní značení (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 77 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 77 - Žádost o informace ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 76 - Žádost o poskytnutí úplného zápisu z projednání ÚP (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 76 - Žádost o poskytnutí úplného zápisu z projednání ÚP (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 74 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 74 - Žádost o informace ze spisu (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 73 - Problémy s holuby či jinými škodlivými ptáky (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 73 - Problémy s holuby či jinými škodlivými ptáky (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 71 - Využití pozemku parc. č. 1241/97 v k.ú. Dýšina (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 71 - Využití pozemku parc. č. 1241/97 v k.ú. Dýšina (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 70 - Kontroly podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 70 - Kontroly podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (34,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 69 - Veř. fin. prostředky - Krimi Plzeň (36,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 69 - Veř. fin. prostředky - Krimi Plzeň (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Žádost o kopie dokumentu (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Žádost o kopie dokumentu (35,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 66 - Informace k odběru a využití odpadů z obalů (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 66 - Informace k odběru a využití odpadů z obalů (37,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 65 - Informace k daň. nedoplatkům (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 65 - Informace k daň. nedoplatkům (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 64 - Žádost o kopie dokumentu (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 64 - Žádost o kopie dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Žádost o poskytnutí informace (32,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Žádost o poskytnutí informace (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Náklady na úklid kancelářských budov - r.2014-2016 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Náklady na úklid kancelářských budov - r.2014-2016 (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Využití pozemku (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Využití pozemku (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 59 - Ochrana ovzduší (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 59 - Ochrana ovzduší (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 57 - Informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 57 - Informace ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 56 - Kopie dokumentu (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 56 - Kopie dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 55 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 55 - Žádost o informace ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Umístění stavby v k. ú. Radčice u Plzně (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Umístění stavby v k. ú. Radčice u Plzně (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 53 - Seznam silnic na území obce Plzeň (36,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 53 - Seznam silnic na území obce Plzeň (35,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Kopie dokumentu (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Kopie dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Poskytování právních služeb (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Poskytování právních služeb (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Kopie dokumentu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Kopie dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Pronájem pozemků ve vlastnictví stat. města Plzně (31,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Pronájem pozemků ve vlastnictví stat. města Plzně (43,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Rozhodnutí - Vyjádření pro územní a stav. řízení (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Rozhodnutí - Vyjádření pro územní a stav. řízení (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Poskytování právních služeb (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Poskytování právních služeb (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Žádost o informace ze spisu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Žádost o informace ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Nakládání s prostředky z rozpočtu BEZP, OKŘ a MP (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Nakládání s prostředky z rozpočtu BEZP, OKŘ a MP (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 44 - Registr smluv (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 44 - Registr smluv (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Žádost o kopii dokumentu (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Žádost o kopii dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Žádost o kopii listiny ze spisu (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Žádost o kopii listiny ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Vydané rozhodnutí MMP - Retenční nádrž Vinice (32,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Vydané rozhodnutí MMP - Retenční nádrž Vinice (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Rozhodnutí krajského soudu v Plzni (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Rozhodnutí krajského soudu v Plzni (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 37 - Potvrzení o trvalém bydlišti (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 37 - Potvrzení o trvalém bydlišti (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 36 - Soupis všech součástí spisu (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 36 - Soupis všech součástí spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Údržba fontán na náměstí Republiky (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Údržba fontán na náměstí Republiky (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Žádost o kopie dokumentu ze spisu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Žádost o kopie dokumentu ze spisu (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 33 - Projekt - stavba "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 33 - Projekt - stavba "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" (36,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Územní rozhodnutí - dělení/scelení pozemků (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Územní rozhodnutí - dělení/scelení pozemků (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Informace k vedení spisů dopravních přestupků (40,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Informace k vedení spisů dopravních přestupků (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Značení cesty k památníku (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Značení cesty k památníku (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 26 - Poskytování právních služeb (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 26 - Poskytování právních služeb (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Úřední deska (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Úřední deska (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Komunální odpad (33,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Komunální odpad (32,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 23 - Komunální odpad - zpoplatnění (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 23 - Komunální odpad - zpoplatnění (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 21 - Nenaplněné usnesení RMP z roku 2015 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 21 - Nenaplněné usnesení RMP z roku 2015 (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Žádost o kopie protokolu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Žádost o kopie protokolu (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 19 - Pronájem pozemků (47,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 19 - Pronájem pozemků (43,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Evidence tzv. šikanózních žádostí o informace (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Evidence tzv. šikanózních žádostí o informace (34,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 17 - Žádost o zaslání kopie části spisu (30,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 17 - Žádost o zaslání kopie části spisu (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 16 - Investiční plány města pro r. 2017 (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 16 - Investiční plány města pro r. 2017 (35,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 15 - Charakter účelové komunikace / dopravní značení (45,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 15 - Charakter účelové komunikace / dopravní značení (35,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 14 - Provozní parametry podchodu na Rokycanské ul. (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 14 - Provozní parametry podchodu na Rokycanské ul. (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Složení RMP, vedení města Plzně (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Složení RMP, vedení města Plzně (39,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 09 - Smlouvy, zadávací podmínky (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 09 - Smlouvy, zadávací podmínky (33,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 08 - Kopie protokolu o ústním jednání (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 08 - Kopie protokolu o ústním jednání (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 07 - Informace týkající se vyhlášení veřejné soutěže (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 07 - Informace týkající se vyhlášení veřejné soutěže (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 06 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 06 - Řízení o správním deliktu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 05 - Vyjmutí ze ZPF (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 05 - Vyjmutí ze ZPF (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 04 - Integrované územní investice v rámci OP PIK (35,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 04 - Integrované územní investice v rámci OP PIK (48,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 03 - Existence ekologických zátěží (30,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 03 - Existence ekologických zátěží (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2017 (33,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2017 (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 01 - Informace k motorovému vozidlu (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 01 - Informace k motorovému vozidlu (34,0 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2016

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2016:

 • Žádost
 • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 114 - Řízení o správním deliktu (32,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 114 - Řízení o správním deliktu (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 113 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 113 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 112 - Využití pozemku (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 112 - Využití pozemku (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 111 - Zaslání rozhodnutí (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 111 - Zaslání rozhodnutí (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 110 - Žádost o zaslání rozhodnutí MMP (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 110 - Žádost o zaslání rozhodnutí MMP (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 109 - Řízení o správním deliktu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 109 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 108 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 108 - Řízení o správním deliktu (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 107 - Informace k veřejné zakázce (33,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 107 - Informace k veřejné zakázce (41,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 106 - Popis pracovní činnosti vedoucí odboru (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 106 - Popis pracovní činnosti vedoucí odboru (48,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 105 - Řízení o správním deliktu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 105 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 104 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 104 - Informace o pracovnici MMP (33,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 103 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 103 - Informace o pracovnici MMP (33,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 102 - Správní delikt (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 102 - Správní delikt (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 101 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 101 - Informace o pracovnici MMP (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 100 - Smlouvy o reklamě - vrcholové sporty (33,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 100 - Smlouvy o reklamě - vrcholové sporty (32,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 99 - Přestupek (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 99 - Přestupek (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 98 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 98 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 97 - Platy zaměstnanců MMP (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 97 - Platy zaměstnanců MMP (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 96 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 96 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (60,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 95 - Spisový a skartační řád MMP (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 95 - Spisový a skartační řád MMP (35,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 94 - Žádost o kopie protokolů (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 94 - Žádost o kopie protokolů (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 93 - Přestupková řízení (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 93 - Přestupková řízení (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 92 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 92 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (25,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 91 - Žádost o informaci ohledně povolení užívání stavby (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 91 - Žádost o informaci ohledně povolení užívání stavby (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 90 - Doplnění k Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 90 - Doplnění k Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 89 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 89 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 87 - Řízení o přestupku (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 87 - Řízení o přestupku (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 86 - Žádost o písemné materiály a další informace (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 86 - Žádost o písemné materiály a další informace (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 84 - Řízení o přestupku (32,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 84 - Řízení o přestupku (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 83 - Odkaz na ÚD-změna územního plánu pro oblast Roudná (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 83 - Odkaz na ÚD-změna územního plánu pro oblast Roudná (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 82 - Kopie osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 82 - Kopie osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 81 - Kopie protokolu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 81 - Kopie protokolu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 80 - Kanalizace v Malém Bolevci (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 80 - Kanalizace v Malém Bolevci (35,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 79 - Kopie osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 79 - Kopie osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 78 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 78 - Správa domovního a bytového fondu městských bytů (55,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 77 - Žádost o informaci (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 77 - Žádost o informaci (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 76 - Fin. prostředky na pomoc obětem trest. činů (37,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 76 - Fin. prostředky na pomoc obětem trest. činů (40,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 75 - Řízení o správním deliktu (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 75 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 73 - Řízení o správním deliktu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 73 - Řízení o správním deliktu (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 71 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 71 - Informace o pracovnici MMP (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 70 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 70 - Informace o pracovnici MMP (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 69 - Informace o pracovnici MMP (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 69 - Informace o pracovnici MMP (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 68 - Smlouvy o nájmu, provozování - Prokopávka (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 68 - Smlouvy o nájmu, provozování - Prokopávka (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Žádost o zaslání písemností dle zákona 106 (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Žádost o zaslání písemností dle zákona 106 (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 65 - Žádost o informace (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 65 - Žádost o informace (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 64 - Vybudování vyhrazených jízdních pruhů MHD (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 64 - Vybudování vyhrazených jízdních pruhů MHD (33,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Žádost o informace (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Žádost o informace (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Řízení o správním deliktu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Řízení o správním deliktu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 61 - Řízení o správním deliktu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 61 - Řízení o správním deliktu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Řízení o správním deliktu (30,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Řízení o správním deliktu (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 59 - Info o uložené pokutě od ÚOHS (37,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 59 - Info o uložené pokutě od ÚOHS (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 58 - Kolaudace stavby DS Plzeň-Anavita a.s. (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 58 - Kolaudace stavby DS Plzeň-Anavita a.s. (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 57 - Správní řízení (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 57 - Správní řízení (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 56 - Kopie protokolu ústního jednání (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 56 - Kopie protokolu ústního jednání (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 55 - Územní řízení "Nová Roudná" (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 55 - Územní řízení "Nová Roudná" (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Smlouva se spol. euroAWK (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Smlouva se spol. euroAWK (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 53 - Zájem o koupi nemovitosti ve vl. města Plzně (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 53 - Zájem o koupi nemovitosti ve vl. města Plzně (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Správní řízení (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Správní řízení (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Územní plán města Plzně (39,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Územní plán města Plzně (44,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Náklady na pořádání Slavností svobody 2013 - 2015 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Náklady na pořádání Slavností svobody 2013 - 2015 (25,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Správní delikt (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Správní delikt (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Pozemky ve vl. města Plzně (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Pozemky ve vl. města Plzně (35,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Přestupkové řízení (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Přestupkové řízení (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Přestupkové řízení (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Přestupkové řízení (32,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Kopie nájemní smlouvy na pozemek ve vlastnictví města Plzně (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Kopie nájemní smlouvy na pozemek ve vlastnictví města Plzně (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Škodní událost (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Škodní událost (24,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Slavnosti svobody (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Slavnosti svobody (46,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 40 - Kopie protokolů (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 40 - Kopie protokolů (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Policejní spis (30,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Policejní spis (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 38 - Správní řízení (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 38 - Správní řízení (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Pylony k památníku Díky Ameriko (33,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Pylony k památníku Díky Ameriko (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Správní delikt (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Správní delikt (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Správní řízení (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Správní řízení (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Správní řízení (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Správní řízení (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Software spisové služby (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Software spisové služby (30,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 28 - Slavnosti svobody - VŘ na produkci (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 28 - Slavnosti svobody - VŘ na produkci (38,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 27 - Datové zprávy (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 27 - Datové zprávy (31,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 26 - Referendum proti stavbě OC Corso (34,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 26 - Referendum proti stavbě OC Corso (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Regulační podmínky zástavby Božkov - rokle (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Regulační podmínky zástavby Božkov - rokle (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Zaslání rozhodnutí o odstranění stavby (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Zaslání rozhodnutí o odstranění stavby (33,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 23 - Střet zájmů (34,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 23 - Střet zájmů (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 22 - Datové zprávy (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 22 - Datové zprávy (31,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Radarové rychloměry (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Radarové rychloměry (33,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 19 - Datum odhalení památníku obětem komunismu (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 19 - Datum odhalení památníku obětem komunismu (36,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Seznam všech došlých FA mP od r. 2010 do r. 2015 (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Seznam všech došlých FA mP od r. 2010 do r. 2015 (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 15 - Cenové podmínky nakládání se tříděným kom. odpadem (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 15 - Cenové podmínky nakládání se tříděným kom. odpadem (45,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 14 - Zpřístupnění smlouvy uzavřené se sp. GoOut s.r.o. (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 14 - Zpřístupnění smlouvy uzavřené se sp. GoOut s.r.o. (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 13 - Žádost o kopii kolaudačního rozhodnutí (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 13 - Žádost o kopii kolaudačního rozhodnutí (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 12 - Kopie rozhodnutí (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 12 - Kopie rozhodnutí (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 11 - Žádost o info. dle zák. č. 106/1999 Sb. (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 11 - Žádost o info. dle zák. č. 106/1999 Sb. (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Výpis všech exekucí a neuhrazených pokut (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Výpis všech exekucí a neuhrazených pokut (30,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 08 - Informace podle zák. č. 200/1990 Sb. (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 08 - Informace podle zák. č. 200/1990 Sb. (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 07 - Žádost o zaslání invest. plánů města Plz. pro r. 2016 (34,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 07 - Žádost o zaslání invest. plánů města Plz. pro r. 2016 (36,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 06 - Žádost o poskytnutí informací v souladu se Z106 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 06 - Žádost o poskytnutí informací v souladu se Z106 (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 05 - Řízení zahájená OŽP MMP v r. 2015 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 05 - Řízení zahájená OŽP MMP v r. 2015 (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 04 - Podmínky kolaudace Music Club Pohoda, Resslova 17a (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 04 - Podmínky kolaudace Music Club Pohoda, Resslova 17a (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 03 - Řízení zahájená OPP MMP v r. 2015 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 03 - Řízení zahájená OPP MMP v r. 2015 (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2016 (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2016 (36,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 01 - Žádost o spolupráci ve věci poskytnutí informací (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 01 - Žádost o spolupráci ve věci poskytnutí informací (38,2 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2015

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2015:

 • Žádost
 • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 71 - Datový formát jízdních řádů drážní dopravy (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 71 - Datový formát jízdních řádů drážní dopravy (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 70 - Informace o odměnách (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 70 - Informace o odměnách (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 69 - Seznam fungujících stanic měření emisí (33,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 69 - Seznam fungujících stanic měření emisí (34,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 68 - Žádost o poskytnutí informací v souladu se Z106 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 68 - Žádost o poskytnutí informací v souladu se Z106 (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Kontroly provedené ŽÚ MMP (34,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Kontroly provedené ŽÚ MMP (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 65 - Počty žádostí o informace v r. 2013-2015 (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 65 - Počty žádostí o informace v r. 2013-2015 (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 64 - Etický kodex (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 64 - Etický kodex (40,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Platy a odměny úředníků (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Platy a odměny úředníků (36,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Pronájem pozemků (32,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Pronájem pozemků (32,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 61 - Koncepce města Plzně - spolupráce se zahraničními městy (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 61 - Koncepce města Plzně - spolupráce se zahraničními městy (31,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Využití SBS pro ostrahu budov (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Využití SBS pro ostrahu budov (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 58 - Počty zaměstnanců (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 58 - Počty zaměstnanců (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 56 - Uzavření smluv (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 56 - Uzavření smluv (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Stavební úpravy objektu nám. Republiky 1, Plzeň (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Stavební úpravy objektu nám. Republiky 1, Plzeň (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Využití údajů v registru obyvatel (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Využití údajů v registru obyvatel (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Jednací řád ZMP (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Jednací řád ZMP (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Provozní výdaje v oblasti komunálních služeb (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Provozní výdaje v oblasti komunálních služeb (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Regulační plán pro chatovou oblast Výsluní (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Regulační plán pro chatovou oblast Výsluní (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Míra materiálového využití komunálního odpadu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Míra materiálového využití komunálního odpadu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Zásady dopravní politiky města Plzně (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Zásady dopravní politiky města Plzně (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Městská hromadná doprava (33,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Městská hromadná doprava (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Výdej informace z EO (36,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Výdej informace z EO (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 44 - Rekonstrukce a modernizace úpravny vod Plzeň (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 44 - Rekonstrukce a modernizace úpravny vod Plzeň (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Osoby přihlášené k trvalému pobytu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Osoby přihlášené k trvalému pobytu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Hospodaření SVSmP, parkování v Houškově ul. (32,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Hospodaření SVSmP, parkování v Houškově ul. (39,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Součinnost - výdaje do oblasti IT/ICT (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Součinnost - výdaje do oblasti IT/ICT (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 40 - Nakládání s odpady (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 40 - Nakládání s odpady (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Dotaz na úseku státní správy (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Dotaz na úseku státní správy (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 38 - Parkovací dům Rychtářka (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 38 - Parkovací dům Rychtářka (38,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 37 - Úplné znění vyhlášky o odpadech (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 37 - Úplné znění vyhlášky o odpadech (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 36 - Plzeňská teplárenská, a.s., výstavba spalovny (36,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 36 - Plzeňská teplárenská, a.s., výstavba spalovny (51,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Platy a odměny tajemníka a ved. odborů - r. 2014 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Platy a odměny tajemníka a ved. odborů - r. 2014 (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 33 - Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (42,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 33 - Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 32 - Demontáž střešní krytiny - bývalý pivovar Světovar (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 32 - Demontáž střešní krytiny - bývalý pivovar Světovar (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Fin. pomoc mimo rámec systému pomoci v hmot. nouzi (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Fin. pomoc mimo rámec systému pomoci v hmot. nouzi (43,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Místní referendum (35,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Místní referendum (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 27 - Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 27 - Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 26 - Vzdělání pana primátora (33,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 26 - Vzdělání pana primátora (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Smlouvy s firmami TSE s.r.o. a euroAWK s.r.o. (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Smlouvy s firmami TSE s.r.o. a euroAWK s.r.o. (35,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Dopravní značení ve Šťáhlavech (32,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Dopravní značení ve Šťáhlavech (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 23 - Smlouvy s firmou euroAWK s.r.o. (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 23 - Smlouvy s firmou euroAWK s.r.o. (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 22 - PD Rychtářka, PD Nové divadlo - ekonomická data (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 22 - PD Rychtářka, PD Nové divadlo - ekonomická data (34,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 21 - Počet obyvatel a počet přistěhovalců (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 21 - Počet obyvatel a počet přistěhovalců (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Výše platů a finančních náhrad (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Výše platů a finančních náhrad (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Informační kampaně (36,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Informační kampaně (213 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 15 - Žádost o sdělení informace Benešova ZŠ (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 15 - Žádost o sdělení informace Benešova ZŠ (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 14 - Počet správních řízení (31,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 14 - Počet správních řízení (37,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 11 - Městská poliklinika Plzeň, Slovany (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 11 - Městská poliklinika Plzeň, Slovany (30,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Neutěšené okolí budovy Nového divadla (34,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Neutěšené okolí budovy Nového divadla (33,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 08 - Porušení zákona o veřejných zakázkách (32,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 08 - Porušení zákona o veřejných zakázkách (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 07 - Přestupkové řízení - parkování (33,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 07 - Přestupkové řízení - parkování (33,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 06 - Počet zaměstnanců MMP (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 06 - Počet zaměstnanců MMP (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 05 - Přestupkové řízení - parkování (32,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 05 - Přestupkové řízení - parkování (33,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 04 - Vyjádření ke stanovisku ORP MMP (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 04 - Vyjádření ke stanovisku ORP MMP (38,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 03 - Investiční plány města pro rok 2015 (33,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 03 - Investiční plány města pro rok 2015 (36,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 02 - Investiční plány města pro rok 2015 (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 02 - Investiční plány města pro rok 2015 (35,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 01 - Veřejné osvětlení (43,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 01 - Veřejné osvětlení (37,4 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2014

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word, Excel.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2014:

 • Žádost
 • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Počty dopravních přestupků (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Počty dopravních přestupků (32,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Přestupkové řízení (32,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Přestupkové řízení (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Uhrazení určené částky (32,6 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Uhrazení určené částky (33,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Poskytnutí dokumentů k místnímu referendu (32,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Poskytnutí dokumentů k místnímu referendu (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Poskytnutí informací k usnesení RMP č. 1260/2014 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Poskytnutí informací k usnesení RMP č. 1260/2014 (32,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Regulační prvky pro výstavbu RD (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Regulační prvky pro výstavbu RD (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Informace k bytovému fondu města (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Informace k bytovému fondu města (22,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 44 - Územní plán města Plzně (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 44 - Územní plán města Plzně (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Záměr s využitím nemovitostí (38,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Záměr s využitím nemovitostí (43,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Poplatky za užití reprodukcí (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Poplatky za užití reprodukcí (31,8 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 38 - Úhrada pokut v období 23.9.-29.9.2014 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 38 - Úhrada pokut v období 23.9.-29.9.2014 (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 37 - PMDP (38,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 37 - PMDP (49,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 36 - Úhrada pokut v období 1.8.-22.9.2014 (31,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 36 - Úhrada pokut v období 1.8.-22.9.2014 (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Radniční listy (48,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Radniční listy (36,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Služební vozidla MMP (34,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Služební vozidla MMP (32,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 32 - Výzkum využívání informačních systémů (32,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 32 - Výzkum využívání informačních systémů (31,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Náklady související s místním referendem o OC (32,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Náklady související s místním referendem o OC (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Zpětný odběr a využití odpadů z obalů (36,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Zpětný odběr a využití odpadů z obalů (30,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Náklady na provoz ÚKR (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Náklady na provoz ÚKR (47,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 26 - Náklady na úklid a ostrahu kancelářských budov (35,0 kB)Dokument MS Excel Odpověď č. 26 - Náklady na úklid a ostrahu kancelářských budov (16,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Pokuta uložená Úřadem pro ochranu hosp. soutěže (36,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Pokuta uložená Úřadem pro ochranu hosp. soutěže (36,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 22 - Směnné smlouvy (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 22 - Směnné smlouvy (33,9 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 21 - Cena znaleckého a právního posudku (32,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 21 - Cena znaleckého a právního posudku (35,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Využívané SW nástroje (34,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Využívané SW nástroje (31,8 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 19 - Připojení obce Lhota u Dobřan k městu Plzeň (32,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 19 - Připojení obce Lhota u Dobřan k městu Plzeň (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Připojení obce Malesice k obci Plzeň (32,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Připojení obce Malesice k obci Plzeň (33,9 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 17 - Výstavba domů pro seniory na Doubravce (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 17 - Výstavba domů pro seniory na Doubravce (39,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 16 - Počet chovaných psů (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 16 - Počet chovaných psů (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 15 - Komunální odpad (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 15 - Komunální odpad (46,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 14 - Připojení obce Lhota k Plzni (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 14 - Připojení obce Lhota k Plzni (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 13 - Poplatky ze psů (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 13 - Poplatky ze psů (35,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 12 - Přestupkové řízení (32,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 12 - Přestupkové řízení (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 11 - Zaslání Smlouvy o nájmu pozemků (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 11 - Zaslání Smlouvy o nájmu pozemků (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Informace k Plzeňské kartě (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Informace k Plzeňské kartě (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 09 - Seznam investičních plánů a stavebních akcí 2014 (40,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 09 - Seznam investičních plánů a stavebních akcí 2014 (62,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 07 - Pořizování územního plánu (93,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 07 - Pořizování územního plánu (62,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 06 - Žádost o poskytnutí údajů z Archivu města Plzně (34,6 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 06 - Žádost o poskytnutí údajů z Archivu města Plzně (41,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 05 - Počty dopravních přestupků (45,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 05 - Počty dopravních přestupků (51,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 04 - Využití poplatku za lázeňský a rekreační pobyt (49,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 04 - Využití poplatku za lázeňský a rekreační pobyt (69,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 03 - Rekonstrukce nám. Republiky v Plzni - kašny (35,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 03 - Rekonstrukce nám. Republiky v Plzni - kašny (32,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 02 - Seznam nájemních smluv na provozování parkoviště (41,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 02 - Seznam nájemních smluv na provozování parkoviště (42,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 01 - Informace týkající se stavu komunikace (45,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 01 - Informace týkající se stavu komunikace (71,5 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2013

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2013:

 • Žádost
 • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Investiční plány města na rok 2014 (42,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Investiční plány města na rok 2014 (57,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 66 - Zásilky doporučené pošty (41,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 66 - Zásilky doporučené pošty (40,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 65 - Podnikatelské záměry v Koterově (39,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 65 - Podnikatelské záměry v Koterově (57,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Poskytnutí kopií veškerých rozhodnutí k provozovně (42,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Poskytnutí kopií veškerých rozhodnutí k provozovně (46,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Změna Ruské ulice na jednosměrnou (43,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Změna Ruské ulice na jednosměrnou (47,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 61 - Cena vodného a stočného (43,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 61 - Cena vodného a stočného (34,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Evidence obyvatel města Plzně (33,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Evidence obyvatel města Plzně (53,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 58 - Náhrady mzdy a výdělku členům ZMP (54,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 58 - Náhrady mzdy a výdělku členům ZMP (84,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 57 - Pohledávka města vůči dodavateli elektřiny (58,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 57 - Pohledávka města vůči dodavateli elektřiny (54,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 56 - Příloha č. 1 vyhl. č. 5/2013 (44,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 56 - Příloha č. 1 vyhl. č. 5/2013 (69,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 55 - Žádost o znalecký posudek č. 1185/2012 (34,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 55 - Žádost o znalecký posudek č. 1185/2012 (35,9 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Řízení veřejných organizací (112 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Řízení veřejných organizací (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 53 - Výběr nájemníků (66,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 53 - Výběr nájemníků (42,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Dokumenty ze zasedání ZMP a RMP (45,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Dokumenty ze zasedání ZMP a RMP (187 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Podpisové vzory (45,6 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Podpisové vzory (84,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Myslivecké stráže (34,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Myslivecké stráže (34,9 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Volební plakáty (44,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Volební plakáty (35,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Výnosy poplatku za psů za 2002 a 2012 (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Výnosy poplatku za psů za 2002 a 2012 (47,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Informace o složení zastupitelstva města (35,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Informace o složení zastupitelstva města (79,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Kopie smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení (37,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Kopie smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení (41,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Měření rychlosti (45,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Měření rychlosti (80,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Měření prašnosti (51,6 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Měření prašnosti (60,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Žádost o informaci - ÚKR (36,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Žádost o informaci - ÚKR (54,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 40 - Informace k pozemku (36,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 40 - Informace k pozemku (38,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Nájemné za reklamu (49,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Nájemné za reklamu (42,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 38 - Poskytování dotací (42,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 38 - Poskytování dotací (52,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 37 - Využívání soukr. bezp. služeb (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 37 - Využívání soukr. bezp. služeb (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 36 - Seznam členů zatupitelstva a rady města (39,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 36 - Seznam členů zatupitelstva a rady města (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Centrální evidence smluv (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Centrální evidence smluv (105 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Žádost o informace (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Žádost o informace (60,8 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Uzavřené smlouvy s fi Zdeněk Vlček (37,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Uzavřené smlouvy s fi Zdeněk Vlček (62,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Výdaje na stavební práce (40,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Výdaje na stavební práce (58,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Odměny předsedů a členů výborů (37,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Odměny předsedů a členů výborů (17,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 28 - Dodržování dopravních předpisů (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 28 - Dodržování dopravních předpisů (71,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 27 - Dopravní značení (60,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 27 - Dopravní značení (51,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Elektronický právní informační systém (94,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Elektronický právní informační systém (118 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Investiční dotace ze SFRB (47,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Investiční dotace ze SFRB (38,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 21 - Seznam stanic měření emisí (52,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 21 - Seznam stanic měření emisí (38,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Poskytování dotací z vlastního rozpočtu (80,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Poskytování dotací z vlastního rozpočtu (235 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 19 - Potvrzená kopie výkazu výměr a předávací protokol (43,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 19 - Potvrzená kopie výkazu výměr a předávací protokol (51,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Dotace z prostředků SFRB (55,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Dotace z prostředků SFRB (37,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 17 - Počet pracovníků magistrátu (37,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 17 - Počet pracovníků magistrátu (38,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 12 - Vyjádření k žalobě - neplatnost rozhodnutí (40,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 12 - Vyjádření k žalobě - neplatnost rozhodnutí (42,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Podklady pro rozhodování o ceně tepla (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Podklady pro rozhodování o ceně tepla (81,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 8 - Energetický audit, poskytnutí instrukce (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 8 - Energetický audit, poskytnutí instrukce (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 7 - Bytové domy ve vlastnictví města (46,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 7 - Bytové domy ve vlastnictví města (45,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 6 - Volby leden 2012, referendum (33,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 6 - Volby leden 2012, referendum (69,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 5 - Investiční plán města (54,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 5 - Investiční plán města (43,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 3 - Investiční plán města (45,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 3 - Investiční plán města (41,1 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2012

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2012:

 • Žádost
 • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 73 - Vyřízení přestupku (59,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 73 - Vyřízení přestupku (45,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 72 - Informace o měření rychlosti (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 72 - Informace o měření rychlosti (49,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 71 - Územmí řízení na výstavbu OC Aréna (59,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 71 - Územmí řízení na výstavbu OC Aréna (108 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 70 - Průměrný věk pracovníků (38,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 70 - Průměrný věk pracovníků (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 69 - Památkové zóny (37,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 69 - Památkové zóny (104 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 68 - Údaje o přestupkovém řízení (48,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 68 - Údaje o přestupkovém řízení (66,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Údaje o PMDP (50,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Údaje o PMDP (69,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 66 - Závazné stanovisko OPP MMP k restaurování na zámku (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 66 - Závazné stanovisko OPP MMP k restaurování na zámku (54,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 64 - Zápis Komise pro koncepci a rozvoj (59,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 64 - Zápis Komise pro koncepci a rozvoj (69,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Podklady pro odhad ekonomických následků - Corso (49,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Podklady pro odhad ekonomických následků - Corso (115 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Přeregistrování vozidla (51,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Přeregistrování vozidla (81,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 61 - Náklady a rozsah tisku (63,6 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 61 - Náklady a rozsah tisku (120 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Žádost o oznámení zahájení řízení - OC Aréna (Corso) (40,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Žádost o oznámení zahájení řízení - OC Aréna (Corso) (65,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 59 - Výstavba rekreačních chat nad 25 m2 (42,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 59 - Výstavba rekreačních chat nad 25 m2 (42,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 58 - Míra materiálního využití komunálního odpadu (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 58 - Míra materiálního využití komunálního odpadu (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 57 - Oplocení pozemku bytových domů Goldscheiderova 9, 11 (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 57 - Oplocení pozemku bytových domů Goldscheiderova 9, 11 (41,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Vypsání veřejné zakázky (44,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Vypsání veřejné zakázky (47,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 53 - Udělení mimořádných odměn (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 53 - Udělení mimořádných odměn (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Plzeňské divadlo (40,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Plzeňské divadlo (48,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Územní rozhodnutí (58,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Územní rozhodnutí (38,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Statistické informace o městě (42,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Statistické informace o městě (44,8 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Správní řízení Lobkowicz (46,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Správní řízení Lobkowicz (44,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Správa spisové služby (38,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Správa spisové služby (41,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Kanalizační řád města Plzně (38,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Kanalizační řád města Plzně (39,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Vybudování nové dopravní základny pro PMDP (45,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Vybudování nové dopravní základny pro PMDP (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Informace k veřejné zakázce (39,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Informace k veřejné zakázce (43,9 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Zaslání kolaudačního rozhodnutí (33,6 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Zaslání kolaudačního rozhodnutí (35,8 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Informace o pozemcích ve vlastnictví města Plzně (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Informace o pozemcích ve vlastnictví města Plzně (187 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 40 - Kamerový systém v dopravních prostředcích (37,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 40 - Kamerový systém v dopravních prostředcích (44,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Přestupkové řízení Lobkowicz (62,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Přestupkové řízení Lobkowicz (58,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 37 - Zkapacitnění Vejprnického potoka (54,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 37 - Zkapacitnění Vejprnického potoka (58,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 36 - Investiční plány města (46,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 36 - Investiční plány města (41,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Použití prostředků rozpočtu územního celku (43,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Použití prostředků rozpočtu územního celku (37,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Adresa elektronické podatelny (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Adresa elektronické podatelny (33,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 33 - Plánovaná výstavba garáží (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 33 - Plánovaná výstavba garáží (59,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 32 - Ochrana památek (33,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 32 - Ochrana památek (38,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Dotace do oblasti sportu - basketbal (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Dotace do oblasti sportu - basketbal (40,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Městské lázně (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Městské lázně (153 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 28 - Zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstev (39,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 28 - Zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstev (47,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Vícenáklady Štruncovy sady (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Vícenáklady Štruncovy sady (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Elektronické aukce (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Elektronické aukce (38,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 17 - Záměr uzavřít směnnou smlouvu (35,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 17 - Záměr uzavřít směnnou smlouvu (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 14 - Dům kultury Plzeň (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 14 - Dům kultury Plzeň (41,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 13 - Kritéria pro výběr nájemce uvolněného nájemního bytu (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 13 - Kritéria pro výběr nájemce uvolněného nájemního bytu (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 12 - Nové divadlo (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 12 - Nové divadlo (5,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 11 - Odtahy vozidel (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 11 - Odtahy vozidel (5,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 8 - Zajištění práv obou rodičů vychovávat děti (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 8 - Zajištění práv obou rodičů vychovávat děti (6,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 7 - Počet veřejnosprávních kontrol v r. 2011 (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 7 - Počet veřejnosprávních kontrol v r. 2011 (17,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 6 - Poskytnuté dotace (36,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 6 - Poskytnuté dotace (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 5 - OC Aréna Plzeň (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 5 - OC Aréna Plzeň (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 4 - Investiční plány pro rok 2012 (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 4 - Investiční plány pro rok 2012 (6,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 3 - Investiční plán města (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 3 - Investiční plán města (6,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 2 - Investice v oblasti bezbariérovosti (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 2 - Investice v oblasti bezbariérovosti (6,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 1 - Výstavba OC Aréna (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 1 - Výstavba OC Aréna (4,0 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2011

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2011:

 • Žádost
 • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Veřejnoprávní smlouvy (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Veřejnoprávní smlouvy (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Elektronická prezentace města Plzně (5,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Elektronická prezentace města Plzně (7,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Podmínky nájmu bytu (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Podmínky nájmu bytu (4, kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Územní plán a stavební řízení Schwarzova (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Územní plán a stavební řízení Schwarzova (4,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Dýšina - Vyhláška 2/2004 (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Dýšina - Vyhláška 2/2004 (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Obchodní centrum Aréna (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Obchodní centrum Aréna (4,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Nejnižší a nejvyšší pravidelně vyplácené sociální dávky (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Nejnižší a nejvyšší pravidelně vyplácené sociální dávky (5,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Nákup podílu města ve Vodárně Plzeň (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Nákup podílu města ve Vodárně Plzeň (5,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 40 - MVE Doudlevce (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 40 - MVE Doudlevce (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 38 - Prodej městských bytů (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 38 - Prodej městských bytů (5,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Dotazník - nevýrobní činnosti (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Dotazník - nevýrobní činnosti (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Vodárna Plzeň (6,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Vodárna Plzeň (17,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 33 - Podkladové materiály ZMP (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 33 - Podkladové materiály ZMP (5,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 32 - Plat předsedy KV ZMP (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 32 - Plat předsedy KV ZMP (4,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Podkladové materiály ZMP (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Podkladové materiály ZMP (4,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 28 - Podkladové materiály ZMP (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 28 - Podkladové materiály ZMP (5,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 27 - Demoliční výměr DK Inwest (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 27 - Demoliční výměr DK Inwest (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 26 - Stavební povolení Hornbach (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 26 - Stavební povolení Hornbach (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Povolení občerstvení před obchodním centrem Plaza (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Povolení občerstvení před obchodním centrem Plaza (4,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 22 - Dům kultury v Plzni (5,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 22 - Dům kultury v Plzni (5,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Amádeus Plzeň s.r.o. (6,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Amádeus Plzeň s.r.o. (4,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Třídění odpadů (5,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Třídění odpadů (8,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 17 - Selská náves (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 17 - Selská náves (5,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 16 - Právní IS (7,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 16 - Právní IS (6,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 15 - Volby (6,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 15 - Volby (6,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 13 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (4,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 13 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (4,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 12 - Parkoviště kamionů Domažlická (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 12 - Parkoviště kamionů Domažlická (5,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 11 - UPC Česká republika (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 11 - UPC Česká republika (7,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Fakulta sociálních věd UK (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Fakulta sociálních věd UK (6,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 9 - Ochrana pokojného stavu (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 9 - Ochrana pokojného stavu (4,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 7 - Přechody pro chodce (5,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 7 - Přechody pro chodce (6,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 6 - Seznam primátorů a RMP (4,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 6 - Seznam primátorů a RMP (9,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 5 - Kancelářské budovy - úklid (7,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 5 - Kancelářské budovy - úklid (41,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 3 - Nákup kancelářských potřeb (7,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 3 - Nákup kancelářských potřeb (74,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 2 - Kolaudace Křimická čp. 460 v Plzni (7,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 2 - Kolaudace Křimická čp. 460 v Plzni (7,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 1 - Čestné hroby (6,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 1 - Čestné hroby (9,0 kB)

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2010

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word, Excel.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2010:

 • Žádost
 • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Parkoviště Četrans (6,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Parkoviště Četrans (13,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Investiční plán (8,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Investiční plán (13,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Oděvní podnik (8,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Oděvní podnik (8,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 28 - Okapy (6,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 28 - Okapy (14,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 27 - Video (30,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 27 - Video (40,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Referendum (20,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Referendum (12,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Reklamace (7,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Reklamace (13,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 23 - Veřejné zakázky (7,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 23 - Veřejné zakázky (7,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 19 - Kašny (19,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 19 - Kašny (37,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Parkovací automaty (19,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Parkovací automaty (43,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 16 - Faktury (19,5 kB)Dokument MS Excel Odpověď č. 16 - Faktury (178 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 13 - Swietelsky (20,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 13 - Swietelsky (19,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 12 - SITmP (20,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 12 - SITmP (192 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 11 - Územní rozhodnutí (20,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 11 - Územní rozhodnutí (20,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Stadion PD (21,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Stadion PD (20,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 8 - Investiční plán 2010 (20,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 8 - Investiční plán 2010 (25,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 5 - Projekty na ochranu živ. prostředí (21,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 5 - Projekty na ochranu živ. prostředí (24,5 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 3 - Pronájem (20,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 3 - Pronájem (24,5 kB)