ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace

 

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2017:

  • Žádost
  • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 98 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 98 - Žádost o informace ze spisu (32,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 97 - Příloha projektové dokumentace (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 97 - Příloha projektové dokumentace (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 96 - Přestupky - archeologické nálezy (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 96 - Přestupky - archeologické nálezy (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 95 - Nájem VHZ 1993 + rozhodnutí ÚHOS (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 95 - Nájem VHZ 1993 + rozhodnutí ÚHOS (31,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 94 - Zpracování osobních údajů (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 94 - Zpracování osobních údajů (31,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 93 - Informace k pozemkům (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 93 - Informace k pozemkům (32,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 91 - Žádost o informace ze spisu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 91 - Žádost o informace ze spisu (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 89 - Rozpočet obce (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 89 - Rozpočet obce (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 88 - Informace k evidenci obyvatel (34,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 88 - Informace k evidenci obyvatel (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 87 - Informace o městských bytech (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 87 - Informace o městských bytech (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 86 - Poskytnutí kopie smlouvy - zimní stadion Plzeň (33,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 86 - Poskytnutí kopie smlouvy - zimní stadion Plzeň (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 85 - Poskytnutí kopie smlouvy - zimní stadion Plzeň (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 85 - Poskytnutí kopie smlouvy - zimní stadion Plzeň (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 84 - Bezbariérový byt (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 84 - Bezbariérový byt (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 82 - Žádost o informace ze spisu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 82 - Žádost o informace ze spisu (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 81 - Ceny služebních mobilních tarifů (32,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 81 - Ceny služebních mobilních tarifů (32,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 79 - Žádost o vyhotovení kopií listin (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 79 - Žádost o vyhotovení kopií listin (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 78 - Cyklistická doprava - dopravní značení (31,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 78 - Cyklistická doprava - dopravní značení (35,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 77 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 77 - Žádost o informace ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 76 - Žádost o poskytnutí úplného zápisu z projednání ÚP (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 76 - Žádost o poskytnutí úplného zápisu z projednání ÚP (30,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 74 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 74 - Žádost o informace ze spisu (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 73 - Problémy s holuby či jinými škodlivými ptáky (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 73 - Problémy s holuby či jinými škodlivými ptáky (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 71 - Využití pozemku parc. č. 1241/97 v k.ú. Dýšina (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 71 - Využití pozemku parc. č. 1241/97 v k.ú. Dýšina (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 70 - Kontroly podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 70 - Kontroly podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (34,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 69 - Veř. fin. prostředky - Krimi Plzeň (36,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 69 - Veř. fin. prostředky - Krimi Plzeň (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Žádost o kopie dokumentu (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Žádost o kopie dokumentu (35,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 66 - Informace k odběru a využití odpadů z obalů (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 66 - Informace k odběru a využití odpadů z obalů (37,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 65 - Informace k daň. nedoplatkům (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 65 - Informace k daň. nedoplatkům (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 64 - Žádost o kopie dokumentu (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 64 - Žádost o kopie dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Žádost o poskytnutí informace (32,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Žádost o poskytnutí informace (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Náklady na úklid kancelářských budov - r.2014-2016 (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Náklady na úklid kancelářských budov - r.2014-2016 (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Využití pozemku (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Využití pozemku (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 59 - Ochrana ovzduší (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 59 - Ochrana ovzduší (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 57 - Informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 57 - Informace ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 56 - Kopie dokumentu (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 56 - Kopie dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 55 - Žádost o informace ze spisu (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 55 - Žádost o informace ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Umístění stavby v k. ú. Radčice u Plzně (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Umístění stavby v k. ú. Radčice u Plzně (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 53 - Seznam silnic na území obce Plzeň (36,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 53 - Seznam silnic na území obce Plzeň (35,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Kopie dokumentu (31,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Kopie dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Poskytování právních služeb (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Poskytování právních služeb (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Kopie dokumentu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Kopie dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Pronájem pozemků ve vlastnictví stat. města Plzně (31,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Pronájem pozemků ve vlastnictví stat. města Plzně (43,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 48 - Rozhodnutí - Vyjádření pro územní a stav. řízení (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 48 - Rozhodnutí - Vyjádření pro územní a stav. řízení (31,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Poskytování právních služeb (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Poskytování právních služeb (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Žádost o informace ze spisu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Žádost o informace ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Nakládání s prostředky z rozpočtu BEZP, OKŘ a MP (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Nakládání s prostředky z rozpočtu BEZP, OKŘ a MP (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 44 - Registr smluv (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 44 - Registr smluv (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Žádost o kopii dokumentu (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Žádost o kopii dokumentu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Žádost o kopii listiny ze spisu (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Žádost o kopii listiny ze spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Vydané rozhodnutí MMP - Retenční nádrž Vinice (32,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Vydané rozhodnutí MMP - Retenční nádrž Vinice (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Rozhodnutí krajského soudu v Plzni (30,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Rozhodnutí krajského soudu v Plzni (30,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 37 - Potvrzení o trvalém bydlišti (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 37 - Potvrzení o trvalém bydlišti (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 36 - Soupis všech součástí spisu (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 36 - Soupis všech součástí spisu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Údržba fontán na náměstí Republiky (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Údržba fontán na náměstí Republiky (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Žádost o kopie dokumentu ze spisu (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Žádost o kopie dokumentu ze spisu (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 33 - Projekt - stavba "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" (32,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 33 - Projekt - stavba "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" (36,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Územní rozhodnutí - dělení/scelení pozemků (31,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Územní rozhodnutí - dělení/scelení pozemků (31,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Informace k vedení spisů dopravních přestupků (40,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Informace k vedení spisů dopravních přestupků (34,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Značení cesty k památníku (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Značení cesty k památníku (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 26 - Poskytování právních služeb (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 26 - Poskytování právních služeb (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Úřední deska (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Úřední deska (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Komunální odpad (33,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Komunální odpad (32,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 23 - Komunální odpad - zpoplatnění (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 23 - Komunální odpad - zpoplatnění (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 21 - Nenaplněné usnesení RMP z roku 2015 (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 21 - Nenaplněné usnesení RMP z roku 2015 (33,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Žádost o kopie protokolu (30,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Žádost o kopie protokolu (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 19 - Pronájem pozemků (47,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 19 - Pronájem pozemků (43,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Evidence tzv. šikanózních žádostí o informace (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Evidence tzv. šikanózních žádostí o informace (34,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 17 - Žádost o zaslání kopie části spisu (30,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 17 - Žádost o zaslání kopie části spisu (30,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 16 - Investiční plány města pro r. 2017 (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 16 - Investiční plány města pro r. 2017 (35,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 15 - Charakter účelové komunikace / dopravní značení (45,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 15 - Charakter účelové komunikace / dopravní značení (35,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 14 - Provozní parametry podchodu na Rokycanské ul. (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 14 - Provozní parametry podchodu na Rokycanské ul. (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Složení RMP, vedení města Plzně (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Složení RMP, vedení města Plzně (39,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 09 - Smlouvy, zadávací podmínky (33,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 09 - Smlouvy, zadávací podmínky (33,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 08 - Kopie protokolu o ústním jednání (31,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 08 - Kopie protokolu o ústním jednání (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 07 - Informace týkající se vyhlášení veřejné soutěže (33,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 07 - Informace týkající se vyhlášení veřejné soutěže (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 06 - Řízení o správním deliktu (31,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 06 - Řízení o správním deliktu (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 05 - Vyjmutí ze ZPF (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 05 - Vyjmutí ze ZPF (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 04 - Integrované územní investice v rámci OP PIK (35,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 04 - Integrované územní investice v rámci OP PIK (48,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 03 - Existence ekologických zátěží (30,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 03 - Existence ekologických zátěží (32,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2017 (33,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 02 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2017 (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 01 - Informace k motorovému vozidlu (34,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 01 - Informace k motorovému vozidlu (34,0 kB)

 

Zveřejněno: 25. 2. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování