ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace

 

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2019:

  • Žádost
  • Odpověď
Ikona (MS Word) Žádost č. 86 - Náklady na stavbu náplavky (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 86 - Náklady na stavbu náplavky (38,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 85 - Odstranění hvězdy z budovy (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 85 - Odstranění hvězdy z budovy (39,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 84 - Informace o podnětech na změnu územního plánu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 84 - Informace o podnětech na změnu územního plánu (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 83 - Placená parkoviště - počet míst, úhrada (36,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 83 - Placená parkoviště - počet míst, úhrada (41,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 82 - Vodárna Plzeň - investice (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 82 - Vodárna Plzeň - investice (32,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 81 - Výše platu náměstka primátora města Plzně (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 81 - Výše platu náměstka primátora města Plzně (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 80 - Výše platu radního města Plzně (32,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 80 - Výše platu radního města Plzně (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 79 - Žádost o počet povolených shromáždění (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 79 - Žádost o počet povolených shromáždění (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 78 - Informace o žadateli - oblast sociální (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 78 - Informace o žadateli - oblast sociální (41,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 77 - Výše průměrného platu a osobního příplatku (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 77 - Výše průměrného platu a osobního příplatku (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 76 - Odpojování staveb od sys. centrálního zás. teplem (36,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 76 - Odpojování staveb od sys. centrálního zás. teplem (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 75 - Využití údajů z Registru obyvatel (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 75 - Využití údajů z Registru obyvatel (31,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 74 - Seznam vlastníků technické infrastruktury (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 74 - Seznam vlastníků technické infrastruktury (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 73 - Využití údajů z Registru obyvatel (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 73 - Využití údajů z Registru obyvatel (31,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 72 - Autobusového nádraží "Plzeň Hlavní nádraží" (35,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 72 - Autobusového nádraží "Plzeň Hlavní nádraží" (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 71 - Smlouva o dílo - Prodloužení TT na Borská pole (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 71 - Smlouva o dílo - Prodloužení TT na Borská pole (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 70 - Nálezová databáze ochrany přírody (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 70 - Nálezová databáze ochrany přírody (35,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 68 - Závazné stanovisko - Novostavba kostela (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 68 - Závazné stanovisko - Novostavba kostela (33,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 66 - Analýza rozboru komunálních odpadních vod (33,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 66 - Analýza rozboru komunálních odpadních vod (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 65 - Žádost o informace - stavba Poděbradova ulice (37,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 65 - Žádost o informace - stavba Poděbradova ulice (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 64 - Seznam budov ve vlastnictví města Plzně (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 64 - Seznam budov ve vlastnictví města Plzně (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 63 - Územní plán (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 63 - Územní plán (49,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 62 - Mzdové náklady (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 62 - Mzdové náklady (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 61 - Obnovení vyjádření k záměru (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 61 - Obnovení vyjádření k záměru (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 60 - Zastupování při jednáních s úřadem (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 60 - Zastupování při jednáních s úřadem (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 59 - Informace k MMP jako člena bytového družstva (31,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 59 - Informace k MMP jako člena bytového družstva (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 58 - Zastupování na místních šetřeních (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 58 - Zastupování na místních šetřeních (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 57 - Podané nabídky ve věcech VZ (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 57 - Podané nabídky ve věcech VZ (30,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 56 - Seznam smluv se společností Atelier T - plan (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 56 - Seznam smluv se společností Atelier T - plan (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 55 - Informace - komunikace se soc. pracovnicí (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 55 - Informace - komunikace se soc. pracovnicí (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 54 - Úhrada parkovného; pokuty (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 54 - Úhrada parkovného; pokuty (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 53 - Informace k stacionárním zdrojům (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 53 - Informace k stacionárním zdrojům (40,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 52 - Info o technickém prostředku na měření rychlosti (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 52 - Info o technickém prostředku na měření rychlosti (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 51 - Amádeus Real, a. s. - vývoj soudního řízení (33,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 51 - Amádeus Real, a. s. - vývoj soudního řízení (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 50 - Žádost o počet přestupků vedených na firmu AT CAR (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 50 - Žádost o počet přestupků vedených na firmu AT CAR (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 49 - Právní předpisy - sportovní zařízení (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 49 - Právní předpisy - sportovní zařízení (34,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 48 - Seznam smluv - Atelier T - plan, s.r.o. (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 48 - Seznam smluv - Atelier T - plan, s.r.o. (31,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 47 - Zpracování žádostí o vydání OP, ŘP a CD (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 47 - Zpracování žádostí o vydání OP, ŘP a CD (47,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 46 - Archivace a skartace spisu (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 46 - Archivace a skartace spisu (36,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 45 - Podpora města znevýhodněných dětí v oblasti sportu (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 45 - Podpora města znevýhodněných dětí v oblasti sportu (49,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 44 - Pozemek ve vlastnictví SmP - skládka (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 44 - Pozemek ve vlastnictví SmP - skládka (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 43 - Územní řízení (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 43 - Územní řízení (40,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 42 - Žádost o kopii Ověřovacího listu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 42 - Žádost o kopii Ověřovacího listu (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 41 - Pokuta ÚOHS - Stadion Štruncovy sady (32,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 41 - Pokuta ÚOHS - Stadion Štruncovy sady (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 40 - Přestupky provozovatele vozidla a Virtuální Prov. (38,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 40 - Přestupky provozovatele vozidla a Virtuální Prov. (34,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 39 - Hustota silničního provozu (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 39 - Hustota silničního provozu (34,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 38 - Sportovní portál města Plzeň (33,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 38 - Sportovní portál města Plzeň (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 35 - Zadávání veřejných zakázek - vnitřní řídící akt (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 35 - Zadávání veřejných zakázek - vnitřní řídící akt (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 34 - Náhrady škod - vydání nezákonného rozhodnutí (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 34 - Náhrady škod - vydání nezákonného rozhodnutí (31,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 33 - Registrace historických a sportovních vozidel (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 33 - Registrace historických a sportovních vozidel (31,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 32 - Určení pozemků - ÚP či RP (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 32 - Určení pozemků - ÚP či RP (46,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 31 - Kopie závazných stanovisek či rozhodnutí (32,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 31 - Kopie závazných stanovisek či rozhodnutí (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 30 - Územní rozhodnutí + stavební povolení (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 30 - Územní rozhodnutí + stavební povolení (40,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 29 - Náklady stavby, dotace (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 29 - Náklady stavby, dotace (33,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 28 - Komunikace s občany (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 28 - Komunikace s občany (41,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 27 - Stanoviska - Plzeň, Karlovarská (32,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 27 - Stanoviska - Plzeň, Karlovarská (40,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 26 - Počty parkovacích míst pro osoby ZTP (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 26 - Počty parkovacích míst pro osoby ZTP (37,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 25 - Bodové hodnocení (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 25 - Bodové hodnocení (35,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 24 - Vydávání závazného stanoviska (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 24 - Vydávání závazného stanoviska (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 23 - Sportovní portál města Plzně - vyloučení uchazečů (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 23 - Sportovní portál města Plzně - vyloučení uchazečů (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 22 - Prodej pozemku ve vlastnictví SmP (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 22 - Prodej pozemku ve vlastnictví SmP (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 21 - Řešení přestupků a správních deliktů (31,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 21 - Řešení přestupků a správních deliktů (32,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 20 - Žádost o zaslání protokolu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 20 - Žádost o zaslání protokolu (32,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 18 - Sportovní portál města Plzně (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 18 - Sportovní portál města Plzně (39,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 17 - Investiční záměr (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 17 - Investiční záměr (33,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 16 - Zveřejnění na ÚD - záměr města ohledně prodeje (32,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 16 - Zveřejnění na ÚD - záměr města ohledně prodeje (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 15 - Pozemek ve vlastnictví SmP - skládka (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 15 - Pozemek ve vlastnictví SmP - skládka (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 14 - Silniční rychloměry (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 14 - Silniční rychloměry (33,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 13 - Přestupky spočívající v umístění reklam. sdělení (35,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 13 - Přestupky spočívající v umístění reklam. sdělení (33,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 11 - Stav mobiliáře a zeleně (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 11 - Stav mobiliáře a zeleně (40,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 10 - Územní studie (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 10 - Územní studie (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 09 - Ubytovací zařízení ZS Plzeň (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 09 - Ubytovací zařízení ZS Plzeň (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 07 - Vyvlastňovací řízení (36,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 07 - Vyvlastňovací řízení (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 06 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2019 (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 06 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2019 (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 05 - Poplatek za komunální odpad (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 05 - Poplatek za komunální odpad (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 03 - Poskytnutí dotace (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 03 - Poskytnutí dotace (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 02 - Náklady webových stránek (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 02 - Náklady webových stránek (32,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 01 - Využití moderátorských služeb (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 01 - Využití moderátorských služeb (31,4 kB)

 

Zveřejněno: 25. 2. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování