ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace

 

Na této stránce najdete vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2020:

  • Žádost
  • Odpověď
Ikona (MS Word) Žádost č. 105 - Rozhodnutí o přestupcích (28,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 105 - Rozhodnutí o přestupcích (28,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 104 - Vedení přestupkových spisů (29,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 104 - Vedení přestupkových spisů (24,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 101 - Informace k poskytnutí dotace č. 2019/006334 (26,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 101 - Informace k poskytnutí dotace č. 2019/006334 (23,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 99 - Odměny za výkon fce neuvolněným členům ZMP + FO (30,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 99 - Odměny za výkon fce neuvolněným členům ZMP + FO (30,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 95 - Žádost o zaslání materiálu ze spisu (41,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 95 - Žádost o zaslání materiálu ze spisu (43,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 94 - Řízení o odstranění stavby - kopie rozhodnutí (45,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 94 - Řízení o odstranění stavby - kopie rozhodnutí (43,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 93 - Nedostatek vody ve velkém Boleveckém rybníce (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 93 - Nedostatek vody ve velkém Boleveckém rybníce (42,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 92 - Jistota složená vítězem - prodej bytové jednotky (44,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 92 - Jistota složená vítězem - prodej bytové jednotky (44,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 91 - Žádost o zaslání obsahu spisu (41,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 91 - Žádost o zaslání obsahu spisu (42,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 90 - Žádost o informace ze spisu (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 90 - Žádost o informace ze spisu (43,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 87 - Sociální bydlení (44,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 87 - Sociální bydlení (41,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 86 - Informace týkající se černé skládky k. ú. Chotěšov (45,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 86 - Informace týkající se černé skládky k. ú. Chotěšov (44,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 85 - Sociální služby - AD, ubytovny, noclehárny (42,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 85 - Sociální služby - AD, ubytovny, noclehárny (53,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 84 - Poskytnutí informací z rozhodnutí (49,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 84 - Poskytnutí informací z rozhodnutí (41,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 83 - Žádost o závazné stanovisko "Dinopark" (41,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 83 - Žádost o závazné stanovisko "Dinopark" (41,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 82 - Správní řízení (42,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 82 - Správní řízení (44,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 81 - Kopie části spis. materiálu (43,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 81 - Kopie části spis. materiálu (44,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 80 - Směna dotčených poz. - zveřejnění na ÚD (44,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 80 - Směna dotčených poz. - zveřejnění na ÚD (43,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 79 - Úplný výpis info. z el. evidence spisů (46,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 79 - Úplný výpis info. z el. evidence spisů (45,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 78 - Dotaz zastupitele na ZMP dne 14.9.2020 (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 78 - Dotaz zastupitele na ZMP dne 14.9.2020 (41,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 77 - Kopie protokolu o ústním jednání (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 77 - Kopie protokolu o ústním jednání (43,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 76 - Všeobecné informace týkající se města Plzeň (44,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 76 - Všeobecné informace týkající se města Plzeň (50,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 75 - El. dokument "Plzeň, lokalita Nad Berounkou ..." (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 75 - El. dokument "Plzeň, lokalita Nad Berounkou ..." (41,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 74 - Výpis z elektronické evidence spisů (44,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 74 - Výpis z elektronické evidence spisů (45,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 73 - Smlouva o výpůjčce (42,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 73 - Smlouva o výpůjčce (42,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 72 - Směna dotčených poz. - zveřejnění na ÚD (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 72 - Směna dotčených poz. - zveřejnění na ÚD (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 71 - Informace k platům a odměnám členů RMP (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 71 - Informace k platům a odměnám členů RMP (39,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 70 - Informace k dronům a softwarovým licencím (32,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 70 - Informace k dronům a softwarovým licencím (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 69 - Informace k tříděnému odpadu (36,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 69 - Informace k tříděnému odpadu (36,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 68 - Žádost o kopie ze spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 68 - Žádost o kopie ze spisu (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 67 - Informace k uzavírání smluv (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 67 - Informace k uzavírání smluv (35,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 66 - Žádost o kopie ze spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 66 - Žádost o kopie ze spisu (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 65 - Informace o správním řízení k pozemkům (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 65 - Informace o správním řízení k pozemkům (31,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 64 - Informace o platbách veřejným dopravcům (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 64 - Informace o platbách veřejným dopravcům (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 63 - Informace z rozhodnutí za období 1.4.-30.6.2020 (39,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 63 - Informace z rozhodnutí za období 1.4.-30.6.2020 (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 62 - Žádost o kopie ze spisu (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 62 - Žádost o kopie ze spisu (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 61 - Interní a externí právní služby (36,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 61 - Interní a externí právní služby (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 60 - Poskytnutí smlouvy s firmou Čistá Plzeň (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 60 - Poskytnutí smlouvy s firmou Čistá Plzeň (33,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 59 - Způsob kalkulace nájemného za nem. infrastrukturu (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 59 - Způsob kalkulace nájemného za nem. infrastrukturu (36,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 57 - Studie řešení dostavby domu na adr. Karlovarská 22 (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 57 - Studie řešení dostavby domu na adr. Karlovarská 22 (39,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 56 - Náklady na veškeré právní služby (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 56 - Náklady na veškeré právní služby (34,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 55 - Náklady na veškeré právní služby (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 55 - Náklady na veškeré právní služby (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 54 - Bistro Bolevák (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 54 - Bistro Bolevák (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 53 - Vznik újmy na zdraví a na majetku (40,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 53 - Vznik újmy na zdraví a na majetku (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 52 - Kopie všech rozhodnutí - ul. Ke Karlovu a ul. Folm (37,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 52 - Kopie všech rozhodnutí - ul. Ke Karlovu a ul. Folm (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 51 - Kopie všech rozhodnutí - západní okruh "Stavba" (35,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 51 - Kopie všech rozhodnutí - západní okruh "Stavba" (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 49 - Radniční listy (30,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 49 - Radniční listy (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 46 - Žádost o seznam a kopie smluv sportovních klubů (48,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 46 - Žádost o seznam a kopie smluv sportovních klubů (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 45 - Žádost o vyhotovení kopií listin (37,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 45 - Žádost o vyhotovení kopií listin (36,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 44 - Smlouvy ke stanoviskům - vodné a stočné pro r. 2020 (33,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 44 - Smlouvy ke stanoviskům - vodné a stočné pro r. 2020 (33,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 43 - Odstranění ohořelého vraku os. vozidla (31,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 43 - Odstranění ohořelého vraku os. vozidla (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 42 - Seznam všech autoškol s platnou registrací (36,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 42 - Seznam všech autoškol s platnou registrací (33,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 41 - Průtahy v řízení - postihy úředníků (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 41 - Průtahy v řízení - postihy úředníků (40,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 40 - Výzva provozovatelům vozidel (22,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 40 - Výzva provozovatelům vozidel (22,5 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 39 - Informace týkající se provozu MHD (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 39 - Informace týkající se provozu MHD (37,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 38 - Žádost o kopie ze spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 38 - Žádost o kopie ze spisu (36,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 37 - Nahlédnutí do spisu - dělení pozemků (22,5 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 37 - Nahlédnutí do spisu - dělení pozemků (22,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 36 - Správní řízení - soudní znalec (22,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 36 - Správní řízení - soudní znalec (23,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 35 - Žádost o kopie části spis. materiálu (13,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 35 - Žádost o kopie části spis. materiálu (13,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 34 - Žádost o kopie ze spisu (13,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 34 - Žádost o kopie ze spisu (13,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 31 - Služební byty (13,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 31 - Služební byty (14,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 30 - Rozhodnutí vydané správ. org. - územní a stav. říz. (14,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 30 - Rozhodnutí vydané správ. org. - územní a stav. říz. (16,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 29 - Slavnosti svobody (13,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 29 - Slavnosti svobody (14,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 28 - Kopie smluv, rozhodnutí - dotace, dar, příspěvek (15,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 28 - Kopie smluv, rozhodnutí - dotace, dar, příspěvek (13,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 27 - Dělení pozemků v lokalitě Na Kovářské stráni (13,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 27 - Dělení pozemků v lokalitě Na Kovářské stráni (14,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 26 - Městské byty (22,5 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 26 - Městské byty (24,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 24 - Kopie části spisového materiálu (22,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 24 - Kopie části spisového materiálu (22,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 23 - Mediace v praxi OSPOD (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 23 - Mediace v praxi OSPOD (34,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 22 - Shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb. (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 22 - Shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb. (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 21 - Informace o právu k užívání pozemků (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 21 - Informace o právu k užívání pozemků (38,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 20 - Informace o poplatku za psa (32,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 20 - Informace o poplatku za psa (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 18 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2020 (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 18 - Mapování investičních plánů měst pro r. 2020 (25,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 17 - Ceny vodného a stočného (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 17 - Ceny vodného a stočného (37,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 16 - Spisový a organizační řád - EÚ (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 16 - Spisový a organizační řád - EÚ (30,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 15 - Předpisy stat. m. Plzeň - pronájem či prodej NM (34,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 15 - Předpisy stat. m. Plzeň - pronájem či prodej NM (30,4 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 14 - Odkoupení pozemku (35,3 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 14 - Odkoupení pozemku (44,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 13 - Kontaktní adresy na AD, charity, ubytovny (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 13 - Kontaktní adresy na AD, charity, ubytovny (44,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 12 - Žádost o kopie dokumentů ze spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 12 - Žádost o kopie dokumentů ze spisu (32,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 11 - Seznam develop. projektů rezidenčních bytů (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 11 - Seznam develop. projektů rezidenčních bytů (74,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 10 - Informace ohledně privatizace objektu (32,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 10 - Informace ohledně privatizace objektu (32,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 09 - Kontakty na myslivecká sdružení (33,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 09 - Kontakty na myslivecká sdružení (34,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 08 - Vodárna Plzeň a. s. (34,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 08 - Vodárna Plzeň a. s. (35,1 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 07 - Informace ze spisu (31,2 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 07 - Informace ze spisu (35,3 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 06 - Finanční investice města (34,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 06 - Finanční investice města (37,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 05 - Kopie protokolu, obsah spisu (31,0 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 05 - Kopie protokolu, obsah spisu (36,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 04 - Parkovací zóny - investice, přestupky (41,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 04 - Parkovací zóny - investice, přestupky (48,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 03 - Poloha radarů pro měření rychlosti vozidel (31,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 03 - Poloha radarů pro měření rychlosti vozidel (37,2 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 02 - Vyjádření k záměru stavby (32,1 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 02 - Vyjádření k záměru stavby (31,0 kB)
Ikona (MS Word) Žádost č. 01 - Kopie územního rozhodnutí (30,4 kB)Ikona (MS Word) Odpověď č. 01 - Kopie územního rozhodnutí (31,0 kB)

 

Zveřejněno: 25. 2. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování