ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace

 

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word.

Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2013:

  • Žádost
  • Odpověď
Dokument MS Word Žádost č. 67 - Investiční plány města na rok 2014 (42,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 67 - Investiční plány města na rok 2014 (57,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 66 - Zásilky doporučené pošty (41,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 66 - Zásilky doporučené pošty (40,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 65 - Podnikatelské záměry v Koterově (39,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 65 - Podnikatelské záměry v Koterově (57,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 63 - Poskytnutí kopií veškerých rozhodnutí k provozovně (42,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 63 - Poskytnutí kopií veškerých rozhodnutí k provozovně (46,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 62 - Změna Ruské ulice na jednosměrnou (43,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 62 - Změna Ruské ulice na jednosměrnou (47,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 61 - Cena vodného a stočného (43,1 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 61 - Cena vodného a stočného (34,6 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 60 - Evidence obyvatel města Plzně (33,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 60 - Evidence obyvatel města Plzně (53,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 58 - Náhrady mzdy a výdělku členům ZMP (54,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 58 - Náhrady mzdy a výdělku členům ZMP (84,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 57 - Pohledávka města vůči dodavateli elektřiny (58,5 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 57 - Pohledávka města vůči dodavateli elektřiny (54,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 56 - Příloha č. 1 vyhl. č. 5/2013 (44,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 56 - Příloha č. 1 vyhl. č. 5/2013 (69,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 55 - Žádost o znalecký posudek č. 1185/2012 (34,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 55 - Žádost o znalecký posudek č. 1185/2012 (35,9 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 54 - Řízení veřejných organizací (112 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 54 - Řízení veřejných organizací (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 53 - Výběr nájemníků (66,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 53 - Výběr nájemníků (42,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 52 - Dokumenty ze zasedání ZMP a RMP (45,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 52 - Dokumenty ze zasedání ZMP a RMP (187 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 51 - Podpisové vzory (45,6 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 51 - Podpisové vzory (84,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 50 - Myslivecké stráže (34,9 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 50 - Myslivecké stráže (34,9 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 49 - Volební plakáty (44,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 49 - Volební plakáty (35,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 47 - Výnosy poplatku za psů za 2002 a 2012 (35,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 47 - Výnosy poplatku za psů za 2002 a 2012 (47,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 46 - Informace o složení zastupitelstva města (35,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 46 - Informace o složení zastupitelstva města (79,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 45 - Kopie smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení (37,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 45 - Kopie smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení (41,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 43 - Měření rychlosti (45,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 43 - Měření rychlosti (80,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 42 - Měření prašnosti (51,6 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 42 - Měření prašnosti (60,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 41 - Žádost o informaci - ÚKR (36,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 41 - Žádost o informaci - ÚKR (54,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 40 - Informace k pozemku (36,7 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 40 - Informace k pozemku (38,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 39 - Nájemné za reklamu (49,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 39 - Nájemné za reklamu (42,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 38 - Poskytování dotací (42,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 38 - Poskytování dotací (52,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 37 - Využívání soukr. bezp. služeb (32,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 37 - Využívání soukr. bezp. služeb (36,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 36 - Seznam členů zatupitelstva a rady města (39,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 36 - Seznam členů zatupitelstva a rady města (33,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 35 - Centrální evidence smluv (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 35 - Centrální evidence smluv (105 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 34 - Žádost o informace (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 34 - Žádost o informace (60,8 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 31 - Uzavřené smlouvy s fi Zdeněk Vlček (37,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 31 - Uzavřené smlouvy s fi Zdeněk Vlček (62,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 30 - Výdaje na stavební práce (40,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 30 - Výdaje na stavební práce (58,7 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 29 - Odměny předsedů a členů výborů (37,8 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 29 - Odměny předsedů a členů výborů (17,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 28 - Dodržování dopravních předpisů (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 28 - Dodržování dopravních předpisů (71,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 27 - Dopravní značení (60,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 27 - Dopravní značení (51,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 25 - Elektronický právní informační systém (94,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 25 - Elektronický právní informační systém (118 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 24 - Investiční dotace ze SFRB (47,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 24 - Investiční dotace ze SFRB (38,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 21 - Seznam stanic měření emisí (52,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 21 - Seznam stanic měření emisí (38,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 20 - Poskytování dotací z vlastního rozpočtu (80,2 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 20 - Poskytování dotací z vlastního rozpočtu (235 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 19 - Potvrzená kopie výkazu výměr a předávací protokol (43,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 19 - Potvrzená kopie výkazu výměr a předávací protokol (51,1 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 18 - Dotace z prostředků SFRB (55,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 18 - Dotace z prostředků SFRB (37,4 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 17 - Počet pracovníků magistrátu (37,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 17 - Počet pracovníků magistrátu (38,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 12 - Vyjádření k žalobě - neplatnost rozhodnutí (40,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 12 - Vyjádření k žalobě - neplatnost rozhodnutí (42,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 10 - Podklady pro rozhodování o ceně tepla (34,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 10 - Podklady pro rozhodování o ceně tepla (81,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 8 - Energetický audit, poskytnutí instrukce (41,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 8 - Energetický audit, poskytnutí instrukce (31,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 7 - Bytové domy ve vlastnictví města (46,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 7 - Bytové domy ve vlastnictví města (45,3 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 6 - Volby leden 2012, referendum (33,3 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 6 - Volby leden 2012, referendum (69,0 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 5 - Investiční plán města (54,0 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 5 - Investiční plán města (43,2 kB)
Dokument MS Word Žádost č. 3 - Investiční plán města (45,4 kB)Dokument MS Word Odpověď č. 3 - Investiční plán města (41,1 kB)

 

Zveřejněno: 25. 2. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování