Oblast bytová

Oznámení o přechod nájmu bytu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • Tiskopis - "Oznámení o přechodu nájmu bytu"

Oznamovatel si vyzvedne požadované tiskopisy v oddělení nájmu bytů Odboru bytového MMP nebo si formulář stáhne na portálu Elektronické podání občana, které následně řádně vyplněné odevzdá na Odbor bytový MMP. Podmínkou pro vyřízení oznámení je splnění všech zákonných podmínek.

Formuláře:

Tiskopis - "Oznámení o přechodu nájmu bytu"

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Oznámení o přechod nájmu bytu
Související informace:

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Žádost o souhlas s podnájmem obecního bytu - části bytu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • Tiskopis „Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu – části bytu“

Žadatel si vyzvedne požadované tiskopisy v oddělení nájmu bytů Odboru bytového MMP nebo si formulář stáhne na portálu Elektronické podání občana, které následně řádně vyplněné odevzdá na Odbor bytový MMP.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis „Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu – části bytu“

Plné znění popisu situace:Žádost o souhlas s podnájmem obecního bytu - části bytu
Související informace:

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • stávající nájemní smlouvu
 • potvrzení správce domu o řádně placeném nájemném a služeb spojených s užíváním bytu
 • předepsané tiskopisy
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Související informace:

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Žádost o změnu nájemní smlouvy k obecnímu bytu po uzavření sňatku, po rozvodu, po úmrtí jednoho z nájemců bytu, po opuštění společné domácnosti společným nájemcem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně,Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení, kancelář č.114
Škroupova 5, 306 32 Plzeň ( od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • stávající nájemní smlouvu,
 • kopii dokladu, na jehož základě se provádí změna nájemní smlouvy (např. rozsudek soudu, úmrtní list, čestné prohlášení nájemce, který opouští společnou domácnost, změna příjmení)
 • Tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy na oba manžele po uzavření sňatku“ nebo tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění společné domácnosti společným nájemce nebo rozvodu“ nebo tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu úmrtí společného nájemce“

Žadatel si vyzvedne požadovaný tiskopis v oddělení nájmu bytů Odboru bytového MMP nebo si formulář stáhne na portálu Elektronické podání občana, které následně řádně vyplněné odevzdá na Odbor bytový MMP.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

 • Tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy“

Plné znění popisu situace:Žádost o změnu nájemní smlouvy k obecnímu bytu po uzavření sňatku, po rozvodu, po úmrtí jednoho z nájemců bytu
Související informace:

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Výběr nájemce formou přihlášky na dostupné bydlení s registrací

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení, kancelář č.17
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Platnou Žádost o registraci na dostupné bydlení.

Formuláře:

Online vyplnění Žádosti o registraci na dostupné bydlení https://byty.plzen.eu/registrace/

Plné znění popisu situace:Výběr nájemce formou přihlášky na dostupné bydlení s registrací
Související informace:

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Výběr nájemce formou přihlášky na dostupné bydlení bez registrace

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení, kancelář č.17
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • potvrzení o zaměstnání vč. potvrzení o délce pracovního poměru; v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti; v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu,

 • potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce,

 • příp. další doklady, kterými chce účastník doložit důvody pro podání žádosti

Lhůty pro podání přihlášek budou uvedeny na zveřejněném záměru či realitním serveru. Po schválení nájemce a úpravě bytu správcem domu bude vybraný účastník vyzván k uzavření nájemní smlouvy v termínu do 15 –ti dnů po obdržení písemné výzvy. Pokud nebude vybraný účastník na výzvu reagovat ve stanoveném termínu, bude po uplynutí lhůty vyzván náhradník.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis: „Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu bez registrace“

Plné znění popisu situace:Výběr nájemce formou přihlášky na dostupné bydlení bez registrace
Související informace:

Řád městské soutěže - prodej nemovitostí
Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Podmínky výběru nájemců nebo organizací do bytů pro bydlení, kteří spadají do programu chráněného nebo podporovaného bydlení v Plzni

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Přílohy žádosti jsou následující:

 • Písemná žádost o poskytnutí bytu v závislosti na výměře podlahové plochy bytu

 • Písemná žádost o byt spadající do programu chráněného nebo podporovaného bydlení

Žadatel si vyzvedne požadovaný tiskopis v oddělení nájmu bytů Odboru bytovému, které následně řádně vyplněné odevzdá na Odbor bytový MMP.

Formuláře:

Tiskopis: Žádost

K vyzvednutí na Odboru bytovém MMP.

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemců nebo organizací do bytů pro bydlení, kteří spadají do programu chráněného nebo podporovaného bydlení v Plzni
Související informace:

Podmínky výběru nájemců do uvolněných sociálních bytů v domech ve vlastnictví města Plzně

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Zájem situaci řešit.

Formuláře:

Formulář není stanoven.

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemců do uvolněných sociálních bytů v domech ve vlastnictví města Plzně
Související informace:

Pravidla bydlení nájemců bytů do uvolněných sociálních bytů v domech ve vlastnictví města Plzně (PDF)

Podmínky výběru nájemce do bytů VIZUALIZOVANÝCH v závislosti na výměře podlahové plochy započitatelné pro nájemné bez rozdílu na výši koeficientu kvality domu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (od 15. 5. 2020 Jagellonská 8)
telefon: 378 032 222

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

K podání přihlášky je možné využít předtištěného tiskopisu, který obdrží účastník na vyhlašovatele či je k dispozici i na portálu Elektronické podání občana či přímo na realitním serveru http://www.byty.plzen.eu/.

Přílohy přihlášky jsou následující:

 • potvrzení o zaměstnání vč. potvrzení o délce pracovního poměru; v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti; v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu

 • potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce

 • příp. další doklady, kterými chce účastník doložit důvody pro podání žádosti

Lhůty pro podání přihlášek budou uvedeny na zveřejněném záměru či realitním serveru. Po schválení nájemce bude vybraný účastník vyzván k uzavření nájemní smlouvy ve stanoveném termínu po obdržení písemné výzvy. Pokud nebude vybraný účastník na výzvu reagovat v tomto stanoveném termínu, bude k uzavření nájemní smlouvy vyzván náhradník.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis „Přihláška do výběrového řízení na nájem bytů vizualizovaných v závislosti na výměře podlahové plochy započitatelné pro nájemné bez rozdílu na výši koeficientu kvality domu"

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemce do bytů VIZUALIZOVANÝCH v závislosti na výměře podlahové plochy započitatelné pro nájemné bez rozdílu na výši koeficientu kvality domu
Související informace:

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Podmínky výběru nájemce na úpravu bytů v domech ve vlastnictví města Plzně na náklady budoucích nájemců (BNÚ)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový, oddělení podpory bydlení, kancelář č. 123 ve IV. poschodí
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 211

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Přílohou přihlášky k výběru nájemce na nájem BNÚ jsou následující požadované doklady:

 • potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce

 • doklad o schopnosti zajistit finanční prostředky na opravu byt

 • příp. další doklady, kterými chce účastník doložit důvody pro podání žádosti

Lhůty pro podání přihlášek budou uvedeny na zveřejněném záměru či realitním serveru. Po schválení nájemce a úpravě bytu správcem domu bude vybraný účastník vyzván k uzavření nájemní smlouvy v termínu do 15 –ti dnů po obdržení písemné výzvy. Pokud nebude vybraný účastník na výzvu reagovat ve stanoveném termínu, bude po uplynutí lhůty vyzván náhradník.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis „Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu“

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemce na úpravu bytů v domech ve vlastnictví města Plzně na náklady budoucích nájemců
Související informace:

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování