Oblast stavebně správní

Způsob podávání informací k územnímu plánu města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Škroupova 4, Plzeň
telefon: 378 034 101

Omezené úřední hodiny (na všech pracovištích Magistrátu města Plzně od 16. března 2020)
Pondělí 9:00 – 12:00 hod. a středa 14:00 – 17:00 hod.
Pozor: Občané se musí k návštěvě pracoviště předem objednat, a to buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailem nebo telefonicky.


Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) nebo na sekretariátu 37 803 4101. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

Náležitosti žádosti o podávání informací k Územnímu plánu města Plzně nejsou stanoveny.

Formuláře:

Nejsou předepsány.

Plné znění popisu situace:Územní plán města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Způsob podávání informací k dokumentaci staveb

Kde to vyřídíte:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Škroupova 4, Plzeň
telefon: 378 034 101

Omezené úřední hodiny (na všech pracovištích Magistrátu města Plzně od 16. března 2020)
Pondělí 9:00 – 12:00 hod. a středa 14:00 – 17:00 hod.
Pozor: Občané se musí k návštěvě pracoviště předem objednat, a to buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailem nebo telefonicky.


Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) nebo na sekretariátu 37 803 4101. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

Není stanoveno.

Podmínky:

Žádost může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, která byla účastníkem původního stavebního řízení. Ostatní osoby pouze v případě, že prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

Postup:

Na základě žádosti příslušný pracovník odbor u stavebně správního MMP žádost posoudí a rozhodne.

Formuláře:

Nejsou předepsány.

Plné znění popisu situace:Způsob podávání informací k dokumentaci staveb
Související informace:

Nejsou.

Způsob podávání informací ke scelování a dělení pozemků

Kde to vyřídíte:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Škroupova 4, Plzeň
telefon: 378 034 101

Omezené úřední hodiny (na všech pracovištích Magistrátu města Plzně od 16. března 2020)
Pondělí 9:00 – 12:00 hod. a středa 14:00 – 17:00 hod.
Pozor: Občané se musí k návštěvě pracoviště předem objednat, a to buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailem nebo telefonicky.


Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) nebo na sekretariátu 37 803 4101. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
  • žádost o rozhodnutí, popř. opatření, o dělení, scelování pozemků 
Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu.

Elektronické podání občana

Žádost je k dispozici i na OSS MMP.

Plné znění popisu situace:Způsob podávání informací ke scelování a dělení pozemků
Související informace:

Nejsou

Tradiční akce města Plzně