Oblast stavebně správní

Způsob podávání informací k územnímu plánu města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Škroupova 4, Plzeň
telefon: 378 034 101

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Náležitosti žádosti o podávání informací k Územnímu plánu města Plzně nejsou stanoveny.

Formuláře:

Nejsou předepsány.

Plné znění popisu situace:Územní plán města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Způsob podávání informací k dokumentaci staveb

Kde to vyřídíte:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Škroupova 4, Plzeň
telefon: 378 034 101

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Není stanoveno.

Podmínky:

Žádost může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, která byla účastníkem původního stavebního řízení. Ostatní osoby pouze v případě, že prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

Postup:

Na základě žádosti příslušný pracovník odbor u stavebně správního MMP žádost posoudí a rozhodne.

Formuláře:

Nejsou předepsány.

Plné znění popisu situace:Způsob podávání informací k dokumentaci staveb
Související informace:

Nejsou.

Způsob podávání informací ke scelování a dělení pozemků

Kde to vyřídíte:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Škroupova 4, Plzeň
telefon: 378 034 101

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
  • žádost o rozhodnutí, popř. opatření, o dělení, scelování pozemků 
Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu.

Elektronické podání občana

Žádost je k dispozici i na OSS MMP.

Plné znění popisu situace:Způsob podávání informací ke scelování a dělení pozemků
Související informace:

Nejsou

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování