Oblast životního prostředí

Vydání koordinovaného stanoviska Magistrátu města Plzně

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 232, 378 033 204

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Detail

Odbor životního prostředí MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO, ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.)


Podatelna Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň
Po, St 8,00 – 17,00 hod. Út, Čt 8,00 – 16,00 hod. Pá 8,00 – 15,00


 Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Podatelna - Škroupova 5, Plzeň
Sídlo: Škroupova 4, Plzeň
Po, St: 8.00 – 17.00 hod.


Odbor památkové péče MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO,ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.


Odbor dopravy MMP
Škroupova 8, Plzeň
PO,ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.


Odbor krizového řízení MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO,ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost, která umožní posouzení dle zvláštních zákonů a stanovení podmínek do výroku konečného rozhodnutí
 • žadatel podá žádost na kterékoli podací místo úřadu
Formuláře:

Formulář "Žádost o vydání koordinovaného stanoviska" je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání koordinovaného stanoviska Magistrátu města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Ochrana ovzduší - Žádost o vydání závazného stanoviska k provozu stacionárního zdroje

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 215

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Písemnou žádost, která musí obsahovat:

 • název akce
 • adresu žadatele
 • adresu investora
 • místo stavby (obec, ulice, katastrální území, parcelní číslo)
 • dále je třeba předložit projektovou dokumentaci, kde je vyřešeno vytápění objektu
Formuláře:

Na žádost nejsou vydány jednotné formuláře. Každá žádost je individuální a je formulována žadatelem.

Plné znění popisu situace:Ochrana ovzduší
Související informace:

Nejsou

Lesy - Žádost při z.č. 289/1995 sb., o lesích

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 226

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost
 • souhlas lesního odborného hospodáře
 • souhlas vlastníka lesa
 • výpis z obchodního rejstříku, popř. plná moc, atd. dle konkrétní žádosti
 • Náležitosti žádosti na trvalé (dočasné) odnětí (omezení) jsou uvedeny v § 1 vyhl. MZe č. 77/1996 Sb.
Formuláře:

Možnost podání na formulářích.

Formuláře je možné stáhnout na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Lesy
Související informace:

Nejsou.

Myslivost - Žádost při z.č. 449/2001 sb. o myslivosti

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 226

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost
 • souhlasy vlastníků pozemků, atd. dle konkrétní žádosti
 • poplatky se hradí u příslušného orgánu státní správy myslivosti
Formuláře:

Na žádost nejsou vydány jednotné formuláře (každá žádost je individuální a je formulována žadatelem).

Plné znění popisu situace:Myslivost
Související informace:

Nejsou.

Vodní hospodářství - Žádost o povolení k nakládání s vodami, o povolení k vypouštění vod do veřejné kanalizace, o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 210

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • popis žádaného záměru
 • identifikace žadatele (např. výpis z obchodního rejstříku), event. plná moc k zastupování ve věci (není-li osoba žadatele totožná s vlastníkem nemovitosti - stavebníkem)
 • projektová dokumentace stavby
 • stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení v rozsahu příslušném k předmětu žádosti (např. správce toku, správce veřejné kanalizace).
 • konkrétní rozsah dokladů potřebných pro rozhodnutí ve věci je sdělen žadateli pracovníky odboru dle předmětu žádosti a konkrétního umístění stavby
Formuláře:

Na žádost jsou vydány základní jednotné formuláře, předepsané obecné vzory žádostí a rozsah požadovaných dokladů jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře je možné stáhnout na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vodní hospodářství
Související informace:

Nejsou.

Vyjádření ke stavbě (investiční akci) a vydání závazných stanovisek

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 201, 378 033 224

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Písemnou žádost, která musí obsahovat:

 • název akce
 • adresu žadatele
 • adresu investora
 • místo stavby (obec, ulice, katastrální území, parcelní číslo)
 • dále je třeba předložit projektovou dokumentaci (souhrnná zpráva o vlivu stavby na životní prostředí)
 • přehlednou situaci.
Formuláře:

Na žádost jsou vydány formuláře, které jsou k dispozici v sekretariátu Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Formulář "Žádost o sdělení k investiční akci a vydání závazných stanovisek" je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vyjádření ke stavbě (investiční akci) a vydání závazných stanovisek
Související informace:

Nejsou

Ochrana přírody - Žádost o zásah do významného krajinného prvku, zásah do krajinného rázu, zásah do ochranného pásma památného stromu, žádost o odchylný postup při ochraně ptáků

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 223, 378 033 225

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • popis zásahu
 • projektová dokumentace
 • technická dokumentace
 • popis současného stavu a následných opatření
Formuláře:

Jsou vydány jednotné formuláře (jejich vyzvednutí je možné i na OŽP MMP) nebo jsou ke stažení na:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Ochrana přírody
Související informace:

Nejsou

Ochrana zemědělského půdního fondu - Žádost při zákoně č. 334/1992 sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 220

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost (formulovanou žadatelem)
 • výpis z Katastru nemovitostí
 • snímek z pozemkové mapy a další dle upřesnění
Formuláře:

Možnost podání na formulářích.

Formuláře je možné stáhnout na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Ochrana zemědělského půdního fondu
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování