Oblast životního prostředí

Vydání koordinovaného stanoviska Magistrátu města Plzně

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 232, 378 033 204

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Detail

Odbor životního prostředí MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO, ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.)


Podatelna Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň
Po, St 8,00 – 17,00 hod. Út, Čt 8,00 – 16,00 hod. Pá 8,00 – 15,00


 Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Podatelna - Škroupova 5, Plzeň
Sídlo: Škroupova 4, Plzeň
Po, St: 8.00 – 17.00 hod.


Odbor památkové péče MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO,ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.


Odbor dopravy MMP
Škroupova 8, Plzeň
PO,ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.


Odbor krizového řízení MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO,ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost, která umožní posouzení dle zvláštních zákonů a stanovení podmínek do výroku konečného rozhodnutí
 • žadatel podá žádost na kterékoli podací místo úřadu
Formuláře:

Formulář "Žádost o vydání koordinovaného stanoviska" je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání koordinovaného stanoviska Magistrátu města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Ochrana ovzduší - Žádost o vydání závazného stanoviska k provozu stacionárního zdroje

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 215

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Písemnou žádost, která musí obsahovat:

 • název akce
 • adresu žadatele
 • adresu investora
 • místo stavby (obec, ulice, katastrální území, parcelní číslo)
 • dále je třeba předložit projektovou dokumentaci, kde je vyřešeno vytápění objektu
Formuláře:

Na žádost nejsou vydány jednotné formuláře. Každá žádost je individuální a je formulována žadatelem.

Plné znění popisu situace:Ochrana ovzduší
Související informace:

Nejsou

Lesy - Žádost při z.č. 289/1995 sb., o lesích

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 226

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost
 • výpis z Katastru nemovitostí
 • souhlas vlastníka lesa
 • výpis z obchodního rejstříku, popř. plná moc, atd. dle konkrétní žádosti
 • Náležitosti žádosti na trvalé (dočasné) odnětí (omezení) jsou uvedeny v § 1 vyhl. MZe č. 77/1996 Sb.
Formuláře:

Možnost podání na formulářích.

Formuláře je možné stáhnout na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Lesy
Související informace:

Nejsou.

Myslivost - Žádost při z.č. 449/2001 sb. o myslivosti

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 226

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost
 • souhlasy vlastníků pozemků, atd. dle konkrétní žádosti
 • poplatky se hradí u příslušného orgánu státní správy myslivosti
Formuláře:

Na žádost nejsou vydány jednotné formuláře (každá žádost je individuální a je formulována žadatelem).

Plné znění popisu situace:Myslivost
Související informace:

Nejsou.

Nakládání s nebezpečným odpadem - Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 230

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost doloženou kopií živnostenského listu, koncesní listiny nebo výpisu z obchodního rejstříku a zpracovanou podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek
Formuláře:

Na žádosti nejsou vydány jednotné formuláře, každá žádost je individuální a je formulována žadatelem, ale musí obsahovat náležitosti dle § 2 vyhlášky  MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Plné znění popisu situace:Nakládání s nebezpečným odpadem
Související informace:

Nejsou.

Vodní hospodářství - Žádost o povolení k nakládání s vodami, o povolení k vypouštění vod do veřejné kanalizace, o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 210

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • popis žádaného záměru
 • identifikace žadatele (např. výpis z obchodního rejstříku), event. plná moc k zastupování ve věci (není-li osoba žadatele totožná s vlastníkem nemovitosti - stavebníkem)
 • projektová dokumentace stavby
 • stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení v rozsahu příslušném k předmětu žádosti (např. správce toku, správce veřejné kanalizace).
 • konkrétní rozsah dokladů potřebných pro rozhodnutí ve věci je sdělen žadateli pracovníky odboru dle předmětu žádosti a konkrétního umístění stavby
Formuláře:

Na žádost jsou vydány základní jednotné formuláře, předepsané obecné vzory žádostí a rozsah požadovaných dokladů jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře je možné stáhnout na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vodní hospodářství
Související informace:

Nejsou.

Vyjádření ke stavbě (investiční akci) a vydání závazných stanovisek

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 201, 378 033 224

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Písemnou žádost, která musí obsahovat:

 • název akce
 • adresu žadatele
 • adresu investora
 • místo stavby (obec, ulice, katastrální území, parcelní číslo)
 • dále je třeba předložit projektovou dokumentaci (souhrnná zpráva o vlivu stavby na životní prostředí)
 • přehlednou situaci.
Formuláře:

Na žádost jsou vydány formuláře, které jsou k dispozici v sekretariátu Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Formulář "Žádost o sdělení k investiční akci a vydání závazných stanovisek" je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vyjádření ke stavbě (investiční akci) a vydání závazných stanovisek
Související informace:

Nejsou

Ochrana přírody - Žádost o zásah do významného krajinného prvku, zásah do krajinného rázu, zásah do ochranného pásma památného stromu, žádost o odchylný postup při ochraně ptáků

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 223, 378 033 225

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • popis zásahu
 • projektová dokumentace
 • technická dokumentace
 • popis současného stavu a následných opatření
Formuláře:

Jsou vydány jednotné formuláře (jejich vyzvednutí je možné i na OŽP MMP) nebo jsou ke stažení na:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Ochrana přírody
Související informace:

Nejsou

Ochrana zemědělského půdního fondu - Žádost při zákoně č. 334/1992 sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 220

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost (formulovanou žadatelem)
 • výpis z Katastru nemovitostí
 • snímek z pozemkové mapy a další dle upřesnění
Formuláře:

Možnost podání na formulářích.

Formuláře je možné stáhnout na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Ochrana zemědělského půdního fondu
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany