Oblast sociální pomoci

Odborné poradenství v oblasti sociálních služeb / ePoradna

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb
Martinská 2, Plzeň (1. patro, vstup z Kopeckého sadů 11)
telefon: 378 033 351, 378 033 357

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Detail

Občan s trvaým pobytem na území obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, Chrást, Dýšina a Kyšice má právo požádat o sociální poradenství.

 

Co k tomu potřebujete:

Není stanoveno.

Formuláře:

Formou odkazu na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Odborné poradenství v oblasti sociálních služeb / ePoradna
Související informace:

Nejsou.

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb
Martinská 2, Plzeň (1. patro, vstup z Kopeckého sadů 11)
telefon: 378 033 351, 378 033 357

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • prohlášení o již poskytnutých dotacích/darech ze strany města Plzně (včetně MO) v předchozích třech letech
 • kopie lékařské zprávy definující míru a úroveň postižení
Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Podpora zdravotně znevýhodněných občanů
Související informace:

Asistovaná individuální doprava pro zdravotně postižené občany

Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb
Martinská 2, Plzeň (1. patro, vstup z Kopeckého sadů 11)
telefon: 378 033 351, 378 033 355

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Po osobním, telefonickém nebo emailovém objednání se klient v daný termín dostaví na Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2 - 1.p., kde je mu poskytnuta odborná právní pomoc.

Formuláře:

Formuláře nejsou stanoveny.

Plné znění popisu situace:Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce
Související informace:

Asistovaná individuální doprava pro zdravotně postižené občany

Náhradní rodinná péče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 345, 378 033 346, 378 033 341, 378 033 344, 378 033 332

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Postup vyřizování Žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu (dále jen žádost) je v podstatě stejný, pouze v záhlaví formulářů je nutné označit zvolený typ náhradní rodinné péče. Na OSSP MMP může žadatel získat potřebné informace a žádost. Podat žádost o náhradní rodinnou péči může na tomto úřadu, pokud je jeho trvalé bydliště na území správního obvodu města Plzně jako obce s rozšířenou působností.

Pokud je žadatel trvale bytem jinde, musí požádat o informace příslušný úřad podle místa svého bydliště.

Formuláře:

Formou odkazu na portálu:

Elektronické podání občana

Formuláře jsou k vyzvednutí i na Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně v Martinské ul. 2, v přízemí.

Plné znění popisu situace:Náhradní rodinná péče
Související informace:

Nejsou.

Sociálně - právní ochrana dětí na území obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, Chrást, Dýšina a Kyšice

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 344, 378 033 345, 378 033 347, 378 033 331

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • platný průkaz totožnosti
 • občan se osobně obrátí na Odbor státní sociální péče MMP a pověření pracovníci mu poskytnou veškeré potřebné informace a odborné poradenství

Formuláře:

Formulář stanoven není.

Plné znění popisu situace:Sociálně - právní ochrana dětí na území obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, Chrást, Dýšina a Kyšice
Související informace:

Pro občany města Plzně je pro vyřízení záležitostí v této oblasti kontaktním místem příslušný úřad městského obvodu dle adresy trvalého bydliště.

Odkaz na bližší informace:

http://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-uradu/o_16/skupina_umo/oblast-socialni-16.aspx#socialne-pravni-ochrana-deti-na-uzemi-mesta-plzne

Služby sociálního kurátora poskytované občanům z důvodu ohrožení sociálním vyloučením

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 320, 378 033 301

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • doklad o propuštění z uvedených typů zařízení s vyznačením finanční hotovosti vyplacené při propuštění
 • platný občanský průkaz nebo platný náhradní doklad o občanském průkazu
 • pracovní smlouva, nebo potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce
 • případně doklad o pracovní neschopnosti nebo doklad o přiznání důchodu (starobní, invalidní, částečný invalidní, apod.)
Formuláře:

Formulář stanoven není.

Plné znění popisu situace:Služby sociálního kurátora poskytované občanům z důvodu ohrožení sociálním vyloučením
Související informace:

Nejsou.

Poskytnutí jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, 306 32 Plzeň
telefon: 378 033 360

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • usnesení soudu o rehabilitaci a potvrzení o době strávené ve vazbě nebo v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
 • rozhodnutí příslušného ústředního orgánu o poskytnutí peněžní náhrady podle § 17 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb.
 • potvrzení o propuštění z tábora nucených prací
 • potvrzení o internaci v centralizovaném klášteře, vydané Náboženskou maticí
 • další doklady vystavené státními orgány, z nichž vyplývá doba, za kterou již bylo poskytnuto odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb.
Formuláře:

Stanovený formulář je možné vyzvednout na Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně.

Plné znění popisu situace:Poskytnutí jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Související informace:

Nejsou.

Sociální práce pro občany s trvalým pobytem ve správním území Chrást, Dýšina, Kyšice, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 360, 378 033 361

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • platný průkaz totožnosti
 • občan se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce obrátí na Odbor státní sociální péče MMP a pověření pracovníci mu poskytnou veškeré potřebné informace

Formuláře:

Formulář stanoven není.

Plné znění popisu situace:Sociální práce pro občany s trvalým pobytem ve správním území Chrást, Dýšina, Kyšice, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov
Související informace:

Asistovaná individuální doprava pro zdravotně postižené občany

Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem provozovatelům zdravotnických zařízení s místem provozování na území obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Plzeň, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 361, 378 033 301

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • platný průkaz totožnosti
 • v případě nestátního zdravotnického zařízení předloží oprávněná osoba nebo pověřený zástupce platnou registraci nestátního zdravotnického zařízení
Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu: 

Elektronické podání občana

Stanovený formulář je možné vyzvednout i na Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně.

Plné znění popisu situace:Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem
Související informace:

Nejsou.

Služby romského poradce

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 323

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Předem nejsou stanoveny formuláře, doklady a náležitosti.

Občan může požádat o službu romského poradce osobně, telefonicky, emailem nebo dopisem.

Formuláře:

Formuláře nejsou stanoveny.

Plné znění popisu situace:Služby romského poradce
Související informace:

Nejsou.

Služby veřejného opatrovníka

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 323

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Předem nejsou stanoveny formuláře, doklady a náležitosti.

O veřejném opatrovníkovi rozhoduje příslušný soud na návrh, případně podnět podaný fyzickou či právnickou osobou. Soud může řízení zahájit bez návrhu, tj. z moci úřední.

Formuláře:

Formuláře nejsou stanoveny.

Plné znění popisu situace:Služby veřejného opatrovníka
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany