Oblast sociální pomoci

Odborné poradenství v oblasti sociálních služeb / ePoradna

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb
Martinská 2, Plzeň (1. patro, vstup z Kopeckého sadů 11)
telefon: 378 033 351, 378 033 357

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Detail

Občan s trvaým pobytem na území obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, Chrást, Dýšina a Kyšice má právo požádat o sociální poradenství.

 

Co k tomu potřebujete:

Není stanoveno.

Formuláře:

Formou odkazu na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Odborné poradenství v oblasti sociálních služeb / ePoradna
Související informace:

Nejsou.

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb
Martinská 2, Plzeň (1. patro, vstup z Kopeckého sadů 11)
telefon: 378 033 351, 378 033 357

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • prohlášení o již poskytnutých dotacích/darech ze strany města Plzně (včetně MO) v předchozích třech letech
 • kopie lékařské zprávy definující míru a úroveň postižení
Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Podpora zdravotně znevýhodněných občanů
Související informace:

Asistovaná individuální doprava pro zdravotně postižené občany

Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb
Martinská 2, Plzeň (1. patro, vstup z Kopeckého sadů 11)
telefon: 378 033 351, 378 033 355

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Po osobním, telefonickém nebo emailovém objednání se klient v daný termín dostaví na Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2 - 1.p., kde je mu poskytnuta odborná právní pomoc.

Formuláře:

Formuláře nejsou stanoveny.

Plné znění popisu situace:Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce
Související informace:

Asistovaná individuální doprava pro zdravotně postižené občany

Náhradní rodinná péče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 345, 378 033 346, 378 033 341, 378 033 344, 378 033 332

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Postup vyřizování Žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu (dále jen žádost) je v podstatě stejný, pouze v záhlaví formulářů je nutné označit zvolený typ náhradní rodinné péče. Na OSSP MMP může žadatel získat potřebné informace a žádost. Podat žádost o náhradní rodinnou péči může na tomto úřadu, pokud je jeho trvalé bydliště na území správního obvodu města Plzně jako obce s rozšířenou působností.

Pokud je žadatel trvale bytem jinde, musí požádat o informace příslušný úřad podle místa svého bydliště.

Formuláře:

Formou odkazu na portálu:

Elektronické podání občana

Formuláře jsou k vyzvednutí i na Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně v Martinské ul. 2, v přízemí.

Plné znění popisu situace:Náhradní rodinná péče
Související informace:

Nejsou.

Sociálně - právní ochrana dětí na území obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, Chrást, Dýšina a Kyšice

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 344, 378 033 345, 378 033 347, 378 033 331

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • platný průkaz totožnosti
 • občan se osobně obrátí na Odbor státní sociální péče MMP a pověření pracovníci mu poskytnou veškeré potřebné informace a odborné poradenství

Formuláře:

Formulář stanoven není.

Plné znění popisu situace:Sociálně - právní ochrana dětí na území obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, Chrást, Dýšina a Kyšice
Související informace:

Pro občany města Plzně je pro vyřízení záležitostí v této oblasti kontaktním místem příslušný úřad městského obvodu dle adresy trvalého bydliště.

Odkaz na bližší informace:

http://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-uradu/o_16/skupina_umo/oblast-socialni-16.aspx#socialne-pravni-ochrana-deti-na-uzemi-mesta-plzne

Služby sociálního kurátora poskytované občanům z důvodu ohrožení sociálním vyloučením

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 320, 378 033 301

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • doklad o propuštění z uvedených typů zařízení s vyznačením finanční hotovosti vyplacené při propuštění
 • platný občanský průkaz nebo platný náhradní doklad o občanském průkazu
 • pracovní smlouva, nebo potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce
 • případně doklad o pracovní neschopnosti nebo doklad o přiznání důchodu (starobní, invalidní, částečný invalidní, apod.)
Formuláře:

Formulář stanoven není.

Plné znění popisu situace:Služby sociálního kurátora poskytované občanům z důvodu ohrožení sociálním vyloučením
Související informace:

Nejsou.

Poskytnutí jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, 306 32 Plzeň
telefon: 378 033 360

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • usnesení soudu o rehabilitaci a potvrzení o době strávené ve vazbě nebo v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
 • rozhodnutí příslušného ústředního orgánu o poskytnutí peněžní náhrady podle § 17 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb.
 • potvrzení o propuštění z tábora nucených prací
 • potvrzení o internaci v centralizovaném klášteře, vydané Náboženskou maticí
 • další doklady vystavené státními orgány, z nichž vyplývá doba, za kterou již bylo poskytnuto odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb.
Formuláře:

Stanovený formulář je možné vyzvednout na Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně.

Plné znění popisu situace:Poskytnutí jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Související informace:

Nejsou.

Sociální práce pro občany s trvalým pobytem ve správním území Chrást, Dýšina, Kyšice, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 360, 378 033 361

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • platný průkaz totožnosti
 • občan se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce obrátí na Odbor státní sociální péče MMP a pověření pracovníci mu poskytnou veškeré potřebné informace

Formuláře:

Formulář stanoven není.

Plné znění popisu situace:Sociální práce pro občany s trvalým pobytem ve správním území Chrást, Dýšina, Kyšice, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov
Související informace:

Asistovaná individuální doprava pro zdravotně postižené občany

Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem provozovatelům zdravotnických zařízení s místem provozování na území obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Plzeň, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 361, 378 033 301

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • platný průkaz totožnosti
 • v případě nestátního zdravotnického zařízení předloží oprávněná osoba nebo pověřený zástupce platnou registraci nestátního zdravotnického zařízení
Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu: 

Elektronické podání občana

Stanovený formulář je možné vyzvednout i na Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně.

Plné znění popisu situace:Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem
Související informace:

Nejsou.

Služby romského poradce

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 323

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Předem nejsou stanoveny formuláře, doklady a náležitosti.

Občan může požádat o službu romského poradce osobně, telefonicky, emailem nebo dopisem.

Formuláře:

Formuláře nejsou stanoveny.

Plné znění popisu situace:Služby romského poradce
Související informace:

Nejsou.

Služby veřejného opatrovníka

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 323

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Předem nejsou stanoveny formuláře, doklady a náležitosti.

O veřejném opatrovníkovi rozhoduje příslušný soud na návrh, případně podnět podaný fyzickou či právnickou osobou. Soud může řízení zahájit bez návrhu, tj. z moci úřední.

Formuláře:

Formuláře nejsou stanoveny.

Plné znění popisu situace:Služby veřejného opatrovníka
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování