Oblast registru řidičů a vozidel

Vydání řidičského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost (tiskne pracovník Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně)
 • platný doklad totožnosti žadatele
 • řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo jehož řidičský průkaz je neplatný
 • řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno za řidičský průkaz České republiky
 • řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu
 • poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený
 • při odcizení - doklad o nahlášení na Policii ČR
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání (potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku)
 • čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz nebo jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený; bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení

Podání žádosti osobně; vyzvednutí osobně, případně prostřednictvím zmocněné osoby (ověřená plná moc).

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který vytiskne pracovník Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně.

Plné znění popisu situace:Vydání řidičského průkazu
Související informace:

Nejsou.

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidič. průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem
 • 1x fotografii 3,5 x 4,5cm
 • vyplněnou žádost/tiskopis

Převzetí ŘP pouze osobně.

Mezinárodní řidičský průkaz je vydán neprodleně.

Formuláře:

Formlulář získáte formou online interaktivního formuláře na portálu: 

Elektronické podání občana

Papírová podoba je k dispozici na informační přepážce.

Plné znění popisu situace:Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Související informace:

Nejsou.

Vydání paměťové karty vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost o vydání paměťové karty vozidla
 • platný doklad totožnosti žadatele,
 • živnostenský list podnikatele (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem (právnická osoba)
Formuláře:

 Žádost je možné získat na portále:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání paměťové karty vozidla
Související informace:

Nejsou.

Vydání paměťové karty řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost o vydání paměťové karty řidiče
 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný státem Evropské unie
Formuláře:

Formou PDF ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání paměťové karty řidiče
Související informace:

Nejsou.

Vydání paměťové karty dílny

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost o vydání paměťové karty dílny
 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem (právnická osoba)
 • úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) pro žadatele – zplnomocnění servisu pro držitele karty
 • kopie platného Osvědčení či Certifikátu vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení
 • v případě vyřizování žádosti na základě plné moci musí být podpis oprávněné osoby na žádosti úředně ověřen
Formuláře:

 Formou PDF ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání paměťové karty dílny
Související informace:

Nejsou.

Výpis z evidenční karty řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost 
 • platný občanský průkaz (občanský průkaz nebo pas)
 • platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz vydaný cizím státem

Poplatek hradí žadatel při podání žádosti na pokladně Odboru registru vozidel a řidičů hotově nebo bezhotovostně kartou.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Papírová podoba je k dispozici na informační přepážce.

Plné znění popisu situace:Výpis z evidenční karty řidiče
Související informace:

Nejsou.

Žádost o přestavbu silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Žádost o přestavbu musí obsahovat:

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické soby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba
 • druh a kategorii silničního vozidla
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno

Žádost musí být doložena těmito doklady:

 • podrobným popisem přestavby silničního vozidla
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technickým popisem s výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu technickým protokolem vydaným zkušební stanicí
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o přestavbu silničního vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis vozidla do registru vozidel dle §6 žadatel přiloží:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je:
 1. technický průkaz silničního vozidla
 2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán
 3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla
 4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, nebo
 5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2 až 4 zákona č. 56/2001 Sb.
 • protokol o evidenční prohlídce silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu písmene a)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla dle § 8 se přiloží:

1. v případě převodu vlastnického práva - společná žádost dosavadního a nového vlastníka a nového provozovatele (není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem) o zápis změny

 • společná žádost původního a nového vlastníka a nového provozovatele o zápis změny
 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

2. v případě přechodu vlastnického práva – žádost nového vlastníka o zápis změny

 • doklady o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 

3. žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla dle § 8a

 • (1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.
 • (2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně (viz. bod 1 ). Pro prokazování zmocnění k zastoupení ve věci podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.
 • (3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

K žádosti o zápis změny provozovatele silničního vozidla dle § 9 se přiloží:

 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana 

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu dle § 12 se přiloží:

 • osvědčení o registraci vozidla
 • tabulky s registrační značkou
 • technický průkaz silničního vozidla

V případě odcizení vozidla se k žádosti přiloží:

 • policejní protokol
 • osvědčení o registraci vozidla (je-li k dispozici)
 • tabulky s registrační značkou (je-li k dispozici)
 • technický průkaz silničního vozidla (je-li k dispozici)

Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, oznámí vlastník bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití.

V případě žádosti o ukončení dočasného vyřazení na žádost jeho vlastníka je nutné dle ustanovení § 12 odst.7) doložit k velkému technickému průkazu platnou zelenou kartu a vozidlo musí být technicky způsobilé (platná STK).

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana 

Plné znění popisu situace:Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu
Související informace:

Nejsou.

Žádost zápisu zániku silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis zániku silničního vozidla z provozu dle § 13 se přiloží:

 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou
 • doklad potvrzující zničení silničního vozidla
 • technický průkaz silničního vozidla
 • osvědčení o registraci silničního vozidla a
 • všechny vydané tabulky s registrační značkou

Za zničení silničního vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost zápisu zániku silničního vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí být doložena těmito doklady:

 • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění
 • platným dokladem totožnosti žadatele, živnostenským listem podnikatele, zřizovací listinou právnické osoby, popř. výpisem z obchodního rejstříku soudu,
 • technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
 • nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
 • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce
 • osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

Na žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se vztahuje § 30 zákona č. 56/2001 Sb. K žádosti musí být přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí a protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla dle § 34 se předloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezené z jiného než členského státu, a
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o zápis historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel a o uznání testování silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis vozidla do registru historických vozidel žadatel přiloží:

 • vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí
 • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany
 • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o povolení pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky
 • údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla
 • souhlas vlastníka vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla

K žádosti o uznání testování silničního vozidla přiloží:

 • Protokol o platném testování silničního vozidla

K žádosti o zápis vozidla do registru sportovních vozidel se přiloží:

 • protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla
 • průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu
 • technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán
 • původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad totožnosti
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky
 • údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla
 • souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele
Formuláře:

Tři jednotlivé formuláře - formou odkazu (tisk dokumentu je nutné provést oboustranně ve formátu A3) na portálu:

Elektronické podání občana 

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel a o uznání testování silničního vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o výpis nebo opis údajů z registru vozidel se přiloží:

 • platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího s příslušného zákona
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.

Výpis záznamů bodového hodnocení z registru řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
 • platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem

Výpis o záznamech bodového hodnocení  je vydán bez prodlení po předložení žádosti – na počkání, v případě zaslání poštou neprodleně, nejpozději do 30 dnů.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Papírová podoba je k dispozici na informační přepážce.

Plné znění popisu situace:Výpis záznamů bodového hodnocení z registru řidiče
Související informace:

Nejsou.

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • zbylé tabulky s přidělenou registrační značkou, které nebyly ztraceny, zničeny či odcizeny
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání zvláštní registrační značky pro manipulační provoz

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

K žádosti o přidělení zvláštní registrační značky pro manipulační provoz se přiloží:

 • doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu,
 • doklad o pojištění zvláštní registrační značky pro manipulační provoz
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana 

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání zvláštní registrační značky pro manipulační provoz
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání zvláštní registrační značky za účelem jízdy z místa prodeje do místa registrace

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

K žádosti o přidělení zvláštních registračních značek s omezenou platností se přiloží:

 • doklad totožnosti žadatele
 • výpis z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem nebo živnostenský list
Formuláře:

Žádost psaná volnou formou.

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání zvláštní registrační značky za účelem jízdy z místa prodeje do místa registrace
Související informace:

Nejsou.

Žádost o zápis změn ostatních údajů v registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel se přiloží:

 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle

Pokud se jedná o změnu údajů v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží:

 • doklad o nabytí této části,
 • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
 • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis změn ostatních údajů v registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz se přiloží:

 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci silničního vozidla
 • původní tabulky s přidělenou registrační značkou
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který nesmí být starší než 30 dní

Vlastník při podání žádosti sdělí dobu platnosti registrační značky na vývoz (max. 3 měsíce) a údaje o osobě, která bude vozidlo po dobu platnosti registrační značky na vývoz užívat.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání nového dokladu (z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zničení)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o vydání nového dokladu se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního vozidla (bylo-li poškozeno)
 • technický průkaz vozidla (byl-li poškozen)
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání nového dokladu (z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zničení)
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o vydání tabulky s registrační značkou se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • poškozená tabulka s přidělenou registrační značkou
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání)
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o vydání tabulky s registrační značkou se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • technický průkaz vozidla
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu)
Související informace:

Nejsou.

Žádost o přidělení registrační značky na přání

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Detail

Nejsou.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o přidělení registrační značky na přání se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • tabulky se stávající registrační značkou
 • žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel v případě, že vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel, včetně dokladů, které se k této žádosti přikládají (viz životní situace Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel)
Formuláře:

Formou odkazu (tisk dokumentu je nutné provést oboustranně) na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o přidělení registrační značky na přání
Související informace:

Žádost o rezervaci registrační značky na přání

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o rezervaci registrační značky na přání dosud k vozidlu nepřidělené se nic nedokládá.

K žádosti o rezervaci registrační značky na přání již k vozidlu přidělené se přiloží:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • tabulky s přidělenou registrační značkou na přání k úschově na dobu max. 3 měsíců (v případě změny vlastníka nebo provozovatele, vývozu silničního vozidla, zániku silničního vozidla nebo vyřazení silničního vozidla)
Formuláře:

Formou odkazu (tisk dokumentu je nutné provést oboustranně) na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o rezervaci registrační značky na přání
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování