Oblast registru řidičů a vozidel

Vydání řidičského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost (tiskne pracovník Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně)
 • platný doklad totožnosti žadatele
 • řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo jehož řidičský průkaz je neplatný
 • řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno za řidičský průkaz České republiky
 • řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu
 • poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený
 • při odcizení - doklad o nahlášení na Policii ČR
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání (potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku)
 • čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz nebo jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený; bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení

Podání žádosti osobně; vyzvednutí osobně, případně prostřednictvím zmocněné osoby (ověřená plná moc).

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který vytiskne pracovník Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně.

Plné znění popisu situace:Vydání řidičského průkazu
Související informace:

Nejsou.

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidič. průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem
 • 1x fotografii 3,5 x 4,5cm
 • vyplněnou žádost/tiskopis

Převzetí ŘP pouze osobně.

Mezinárodní řidičský průkaz je vydán neprodleně.

Formuláře:

Formlulář získáte formou online interaktivního formuláře na portálu: 

Elektronické podání občana

Papírová podoba je k dispozici na informační přepážce.

Plné znění popisu situace:Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Související informace:

Nejsou.

Vydání paměťové karty vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost o vydání paměťové karty vozidla
 • platný doklad totožnosti žadatele,
 • živnostenský list podnikatele (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem (právnická osoba)
Formuláře:

 Žádost je možné získat na portále:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání paměťové karty vozidla
Související informace:

Nejsou.

Vydání paměťové karty řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost o vydání paměťové karty řidiče
 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný státem Evropské unie
Formuláře:

Formou PDF ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání paměťové karty řidiče
Související informace:

Nejsou.

Vydání paměťové karty dílny

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost o vydání paměťové karty dílny
 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem (právnická osoba)
 • úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) pro žadatele – zplnomocnění servisu pro držitele karty
 • kopie platného Osvědčení či Certifikátu vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení
 • v případě vyřizování žádosti na základě plné moci musí být podpis oprávněné osoby na žádosti úředně ověřen
Formuláře:

 Formou PDF ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání paměťové karty dílny
Související informace:

Nejsou.

Výpis z evidenční karty řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost 
 • platný občanský průkaz (občanský průkaz nebo pas)
 • platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz vydaný cizím státem

Poplatek hradí žadatel při podání žádosti na pokladně Odboru registru vozidel a řidičů hotově nebo bezhotovostně kartou.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Papírová podoba je k dispozici na informační přepážce.

Plné znění popisu situace:Výpis z evidenční karty řidiče
Související informace:

Nejsou.

Žádost o přestavbu silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Žádost o přestavbu musí obsahovat:

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické soby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba
 • druh a kategorii silničního vozidla
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno

Žádost musí být doložena těmito doklady:

 • podrobným popisem přestavby silničního vozidla
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technickým popisem s výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu technickým protokolem vydaným zkušební stanicí
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o přestavbu silničního vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis vozidla do registru vozidel dle §6 žadatel přiloží:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je:
 1. technický průkaz silničního vozidla
 2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán
 3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla
 4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, nebo
 5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2 až 4 zákona č. 56/2001 Sb.
 • protokol o evidenční prohlídce silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - případě  verze PDF z on-line pojištění je nutné vytisknout kartu na barevné tiskárně a oboustranně
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu písmene a)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla dle § 8 se přiloží:

1. v případě převodu vlastnického práva - společná žádost dosavadního a nového vlastníka a nového provozovatele (není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem) o zápis změny

 • společná žádost původního a nového vlastníka a nového provozovatele o zápis změny
 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu - případě  verze PDF z on-line pojištění je nutné vytisknout kartu na barevné tiskárně a oboustranně, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

2. v případě přechodu vlastnického práva – žádost nového vlastníka o zápis změny

 • doklady o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu - případě  verze PDF z on-line pojištění je nutné vytisknout kartu na barevné tiskárně a oboustranně, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu

3. žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla dle § 8a

 • (1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.
 • (2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně (viz. bod 1 ). Pro prokazování zmocnění k zastoupení ve věci podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.
 • (3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

K žádosti o zápis změny provozovatele silničního vozidla dle § 9 se přiloží:

 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu - případě  verze PDF z on-line pojištění je nutné vytisknout kartu na barevné tiskárně a oboustranně, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana 

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu dle § 12 se přiloží:

 • osvědčení o registraci vozidla
 • tabulky s registrační značkou
 • technický průkaz silničního vozidla

V případě odcizení vozidla se k žádosti přiloží:

 • policejní protokol
 • osvědčení o registraci vozidla (je-li k dispozici)
 • tabulky s registrační značkou (je-li k dispozici)
 • technický průkaz silničního vozidla (je-li k dispozici)

Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, oznámí vlastník bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití.

V případě žádosti o ukončení dočasného vyřazení na žádost jeho vlastníka je nutné dle ustanovení § 12 odst.7) doložit k velkému technickému průkazu platnou zelenou kartu a vozidlo musí být technicky způsobilé (platná STK).

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana 

Plné znění popisu situace:Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu
Související informace:

Nejsou.

Žádost zápisu zániku silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis zániku silničního vozidla z provozu dle § 13 se přiloží:

 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou
 • doklad potvrzující zničení silničního vozidla
 • technický průkaz silničního vozidla
 • osvědčení o registraci silničního vozidla a
 • všechny vydané tabulky s registrační značkou

Za zničení silničního vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost zápisu zániku silničního vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí být doložena těmito doklady:

 • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění
 • platným dokladem totožnosti žadatele, živnostenským listem podnikatele, zřizovací listinou právnické osoby, popř. výpisem z obchodního rejstříku soudu,
 • technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
 • nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
 • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce
 • osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

Na žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se vztahuje § 30 zákona č. 56/2001 Sb. K žádosti musí být přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí a protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla dle § 34 se předloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezené z jiného než členského státu, a
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o zápis historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel a o uznání testování silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis vozidla do registru historických vozidel žadatel přiloží:

 • vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí
 • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany
 • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o povolení pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky
 • údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla
 • souhlas vlastníka vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla

K žádosti o uznání testování silničního vozidla přiloží:

 • Protokol o platném testování silničního vozidla

K žádosti o zápis vozidla do registru sportovních vozidel se přiloží:

 • protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla
 • průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu
 • technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán
 • původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad totožnosti
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky
 • údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla
 • souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele
Formuláře:

Tři jednotlivé formuláře - formou odkazu (tisk dokumentu je nutné provést oboustranně ve formátu A3) na portálu:

Elektronické podání občana 

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel a o uznání testování silničního vozidla
Související informace:

Nejsou.

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o výpis nebo opis údajů z registru vozidel se přiloží:

 • platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího s příslušného zákona
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.

Výpis záznamů bodového hodnocení z registru řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

 • žádost
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
 • platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem

Výpis o záznamech bodového hodnocení  je vydán bez prodlení po předložení žádosti – na počkání, v případě zaslání poštou neprodleně, nejpozději do 30 dnů.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Papírová podoba je k dispozici na informační přepážce.

Plné znění popisu situace:Výpis záznamů bodového hodnocení z registru řidiče
Související informace:

Nejsou.

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • zbylé tabulky s přidělenou registrační značkou, které nebyly ztraceny, zničeny či odcizeny
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání zvláštní registrační značky pro manipulační provoz

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

K žádosti o přidělení zvláštní registrační značky pro manipulační provoz se přiloží:

 • doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu,
 • doklad o pojištění zvláštní registrační značky pro manipulační provoz
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana 

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání zvláštní registrační značky pro manipulační provoz
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání zvláštní registrační značky za účelem jízdy z místa prodeje do místa registrace

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

K žádosti o přidělení zvláštních registračních značek s omezenou platností se přiloží:

 • doklad totožnosti žadatele
 • výpis z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem nebo živnostenský list
Formuláře:

Žádost psaná volnou formou.

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání zvláštní registrační značky za účelem jízdy z místa prodeje do místa registrace
Související informace:

Nejsou.

Žádost o zápis změn ostatních údajů v registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel se přiloží:

 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle

Pokud se jedná o změnu údajů v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží:

 • doklad o nabytí této části,
 • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
 • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis změn ostatních údajů v registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz se přiloží:

 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci silničního vozidla
 • původní tabulky s přidělenou registrační značkou
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který nesmí být starší než 30 dní

Vlastník při podání žádosti sdělí dobu platnosti registrační značky na vývoz (max. 3 měsíce) a údaje o osobě, která bude vozidlo po dobu platnosti registrační značky na vývoz užívat.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání nového dokladu (z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zničení)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o vydání nového dokladu se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního vozidla (bylo-li poškozeno)
 • technický průkaz vozidla (byl-li poškozen)
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání nového dokladu (z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zničení)
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o vydání tabulky s registrační značkou se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • poškozená tabulka s přidělenou registrační značkou
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání)
Související informace:

Nejsou.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o vydání tabulky s registrační značkou se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • technický průkaz vozidla
Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu)
Související informace:

Nejsou.

Žádost o přidělení registrační značky na přání

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Detail

Nejsou.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o přidělení registrační značky na přání se přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • tabulky se stávající registrační značkou
 • žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel v případě, že vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel, včetně dokladů, které se k této žádosti přikládají (viz životní situace Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel)
Formuláře:

Formou odkazu (tisk dokumentu je nutné provést oboustranně) na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o přidělení registrační značky na přání
Související informace:

Žádost o rezervaci registrační značky na přání

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o rezervaci registrační značky na přání dosud k vozidlu nepřidělené se nic nedokládá.

K žádosti o rezervaci registrační značky na přání již k vozidlu přidělené se přiloží:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
 • tabulky s přidělenou registrační značkou na přání k úschově na dobu max. 3 měsíců (v případě změny vlastníka nebo provozovatele, vývozu silničního vozidla, zániku silničního vozidla nebo vyřazení silničního vozidla)
Formuláře:

Formou odkazu (tisk dokumentu je nutné provést oboustranně) na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o rezervaci registrační značky na přání
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany