Oblast daně a poplatky

Zjištění koeficientu daně z nemovitých věcí

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní
Škroupova 5, Plzeň
telefon: 378 034 630, 378 034 637

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • nejsou třeba žádné doklady, pouze je nutné sdělit parcelní číslo u pozemku, případně adresu u stavby
 • není třeba vyplňovat žádné formuláře.
Formuláře:

Nejsou předepsány.

Plné znění popisu situace:Zjištění koeficientu daně z nemovitých věcí
Související informace:

Daň z nemovitých věcí

Podání prohlášení plátce poplatku k poplatku za komunální odpad

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní
Škroupova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 378 034 648, 378 034 651

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • předepsaný tiskopis (naleznete v sekci "Formuláře")
 • plnou moc v případě zastupování

Plátce je povinen se zaregistrovat podáním (donést či zaslat již vyplněný formulář nebo vyplnit formulář na místě), a to:

 1. osobně na Magistrátu města Plzně, Odbor účtování a daní, Škroupova 5, Plzeň, kancelář č. 1, přízemí,
 2. písemně, tj. doručit (zaslat) vyplněný a podepsaný formulář správci poplatku – Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní, Škroupova 5, 306 32 Plzeň,
 3. elektronicky vyplněním formuláře Prohlášení plátce poplatku na portálu města a odesláním s elektronickým podpisem, případně datovou schránkou.

Základní informace pro fyzické osoby, vlastníky rekreačních objektů, právnické osoby a SVJ naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Formuláře:

Formulář "Prohlášení plátce poplatku za odpad" je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Podání prohlášení plátce poplatku k poplatku za komunální odpad
Související informace:

Nejsou.

Podání ohlášení plátce místního poplatku z pobytu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní
Škroupova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 378 034 649

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • předepsaný tiskopis (naleznete v sekci "Formuláře")

 • plnou moc v případě zastupování

  Plátce je povinen podat ohlášení (donést či zaslat již vyplněný formulář nebo vyplnit formulář na místě), a to:

 1. osobně na Magistrátu města Plzně, Odbor účtování a daní, Škroupova 5, Plzeň, kancelář č. 1, přízemí,
 2. písemně, tj. doručit (zaslat) vyplněný a podepsaný formulář správci poplatku – Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní, Škroupova 5, 306 32 Plzeň,
 3. elektronicky vyplněním formuláře Ohlášení poskytování úplatného pobytu na portálu města a odesláním s elektronickým podpisem, případně datovou schránkou (6iybfxn).

Elektronické podání občana

Formuláře:

Formulář "Ohlášení plátce k místnímu poplatku z pobytu " a "Změna ohlášení plátce k místnímu poplatku z pobytu "  jsou k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Podání ohlášení plátce místního poplatku z pobytu
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování