Oblast daně a poplatky

Zjištění koeficientu daně z nemovitých věcí

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní
Škroupova 5, Plzeň
telefon: 378 034 630, 378 034 637

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • nejsou třeba žádné doklady, pouze je nutné sdělit parcelní číslo u pozemku, případně adresu u stavby
 • není třeba vyplňovat žádné formuláře.
Formuláře:

Nejsou předepsány.

Plné znění popisu situace:Zjištění koeficientu daně z nemovitých věcí
Související informace:

Daň z nemovitých věcí

Podání prohlášení plátce poplatku k poplatku za komunální odpad

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní
Škroupova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 378 034 648, 378 034 651

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • předepsaný tiskopis (naleznete v sekci "Formuláře")
 • plnou moc v případě zastupování

Plátce je povinen se zaregistrovat podáním (donést či zaslat již vyplněný formulář nebo vyplnit formulář na místě), a to:

 1. osobně na Magistrátu města Plzně, Odbor účtování a daní, Škroupova 5, Plzeň, kancelář č. 1, přízemí,
 2. písemně, tj. doručit (zaslat) vyplněný a podepsaný formulář správci poplatku – Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní, Škroupova 5, 306 32 Plzeň,
 3. elektronicky vyplněním formuláře Prohlášení plátce poplatku na portálu města a odesláním s elektronickým podpisem, případně datovou schránkou.

Základní informace pro fyzické osoby, vlastníky rekreačních objektů, právnické osoby a SVJ naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Formuláře:

Formulář "Prohlášení plátce poplatku za odpad" je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Podání prohlášení plátce poplatku k poplatku za komunální odpad
Související informace:

Nejsou.

Podání ohlášení plátce místního poplatku z pobytu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní
Škroupova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 378 034 649

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete:
 • předepsaný tiskopis (naleznete v sekci "Formuláře")

 • plnou moc v případě zastupování

  Plátce je povinen podat ohlášení (donést či zaslat již vyplněný formulář nebo vyplnit formulář na místě), a to:

 1. osobně na Magistrátu města Plzně, Odbor účtování a daní, Škroupova 5, Plzeň, kancelář č. 1, přízemí,
 2. písemně, tj. doručit (zaslat) vyplněný a podepsaný formulář správci poplatku – Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní, Škroupova 5, 306 32 Plzeň,
 3. elektronicky vyplněním formuláře Ohlášení poskytování úplatného pobytu na portálu města a odesláním s elektronickým podpisem, případně datovou schránkou (6iybfxn).

Elektronické podání občana

Formuláře:

Formulář "Ohlášení plátce k místnímu poplatku z pobytu " a "Změna ohlášení plátce k místnímu poplatku z pobytu "  jsou k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Podání ohlášení plátce místního poplatku z pobytu
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany