Oblast správní - matrika

Zápis narození občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, Plzeň
telefon: 378 036 517 , 378 036 518

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • zápis o narození, osobně elektronická forma neexistuje,
 • doklad o státním občanství České republiky,
 • cizozemský rodný list s překladem  a příslušnými ověřeními,
 • oddací list rodičů (popř. čestné prohlášení),
 • svobodná matka - rodný list,
 • rozvedená - rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením právní moci
 • průkaz totožnosti - občanský průkaz, nebo pas
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Zápis narození občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně
Související informace:

Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 538

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • zápis o uzavření manželství, osobně elektronická forma neexistuje,
 • cizozemský oddací list s příslušnými ověřeními a soudním překladem,
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, nebo pas ČR),
 • svobodný - rodný list,
 • rozvedený - rozsudek o rozvodu předchozího manželství,
 • vdova, vdovec - úmrtní list manžela
Formuláře:

"Žádost o zápis uzavření manželství" je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině
Související informace:

Zápis úmrtí občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 535

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • zápis o úmrtí, osobně elektronická forma neexistuje,
 • doklad o státním občanství České republiky zemřelého (občanský průkaz, pas ČR),
 • občanský průkaz nebo pas ČR zemřelého,
 • originál cizozemského úmrtního listu s příslušnými ověřeními a se soudním překladem
 • oddací list (popř. rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list)
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Zápis úmrtí občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně
Související informace:

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 517

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • oznámení o přijetí dřívějšího příjmení - lze získat osobně u Úřadu městského obvodu Plzeň 3, matrika stará a oddací, elektronická forma neexistuje,
 • občanský průkaz.
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželstvím,
 • oddací list
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
Související informace:

Duplikát matričního dokladu

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 517

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Detail

 

Pokud chce zájemce získat duplikát některého z matričních dokladů, musí o něj písemně požádat. Požadovaný duplikát si vyzvedne oprávněná osoba buď osobně, nebo bude zaslán na adresu  poštou do vlastních rukou.

 

 

 

Co k tomu potřebujete:
 • žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu
 • občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo úředně ověřená plná moc osoby, kterou žadatel zastupuje.
Formuláře:

„Žádost o vydání matričního dokladu“ je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Duplikát matričního dokladu
Související informace:

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 517

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • žádost o zápis příjmení v mužském tvaru  lze získat osobně  na oddělení staré nebo oddací matriky, elektronická forma neexistuje
 • prokázání příslušnosti k národnostní menšině (čestné prohlášení),
 • oddací list, svobodné rodný list
 • občanský průkaz
 • doklad o státním občanství cizinky
 • doklad o státním občanství manžela cizince nebo rodiče cizince u nezletilé
 • potvrzení o trvalém pobytu v cizině
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Zápis ženského příjmení v mužském tvaru
Související informace:

Vydání prvopisu úmrtního listu

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 536

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • občanský průkaz zemřelého, rodný popř. oddací list zemřelého, rodné číslo žijícího manžela/ky/
 • objednávku pohřbu, občanský průkaz vypravitele pohřbu
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Vydání prvopisu úmrtního listu
Související informace:

Vydání prvního rodného listu

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 518

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • manželé: oddací list a občanské průkazy,
 • svobodné: rodný list a občanský průkaz,
 • cizinky: potvrzení o stavu, pas
 • rozvedené: rodný list, občanský průkaz a rozvodovou listinu s vyznačením data právní moci,
 • ovdovělé: rodný list, občanský průkaz a úmrtní list manžela,
 • určení otcovství: s matkou se dostaví otec dítěte s rodným listem a občanským průkazem, u nenarozeného dítěte předloží žena těhotenskou průkazku. Pokud již mají rodiče společné dítě, předloží i rodný list tohoto dítěte.
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Vydání prvního rodného listu
Související informace:

Změna jména a příjmení

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 517

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • žádost o povolení změny jména a příjmení - lze získat osobně u ÚMO Plzeň 3, stará matrika, elektronická forma neexistuje.,

Svobodní:

 • občanský průkaz,
 • rodný list
 • u nezletilých: souhlas druhého rodiče,
 • nad 15 let: souhlas nezletilého + občanský průkaz

Rozvedení ještě:

 • oddací list, rozsudek o rozvodu manželství,

Ovdovělí ještě:

 • úmrtní list manžela

Partneři ještě:

 • doklad o registrovaném partnerství

Zaniklé partnerství ještě:

 • doklad o registrovaném partnerství, rozhodnutí soudu o zániku partnerství, nebo úmrtní list partnera

Manželé ještě:

 • oddací list
 • za trvání manželství souhlas druhého manžela.
Formuláře:

Žádosti o povolení změny jména/příjmení jsou k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Změna jména a příjmení
Související informace:

Prohlášení o volbě druhého jména

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 518, 378 036 517

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • prohlášení o volbě druhého jména, lze získat osobně na oddělení matrik ÚMO Plzeň 3, elektronická forma neexistuje
 • občanský průkaz (občanské průkazy zákonných zástupců)
 • rodný list osoby, na kterou se prohlášení vztahuje
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Prohlášení o volbě druhého jména
Související informace:

Uzavření manželství

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 538

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • dotazník k uzavření manželství s přílohou,
 • občanské průkazy,
 • rodné listy,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list manžela,

cizinci předloží: doklad totožnosti, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list manžela, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu a pobytu (všechny doklady vydané v cizině musí být opatřeny vyšším ověřením, je-li toto požadováno, a přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka), potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané PČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (mimo občany EU)

Formuláře:

Formuláře k uzavření manželství jsou k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Uzavření manželství
Související informace:

Termín obřadu je možné rezervovat pomocí rezervačního systému

Církevní sňatek

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 538

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • dotazník k uzavření manželství s přílohou,
 • občanské průkazy,
 • rodné listy,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list manžela,

cizinci předloží: doklad totožnosti, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list manžela, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu a pobytu (všechny doklady vydané v cizině musí být opatřeny vyšším ověřením, je-li toto požadováno, a přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka), potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané PČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (mimo občany EU).

Formuláře:

Formulář je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Církevní sňatek
Související informace:

Povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou místnost

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 538

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • občanský průkaz,
 • rodný list,
 • popř. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela,

cizinci předloží:

 • pas,
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
 • vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s překladem a příslušnými ověřeními,
 • popř.pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a příslušnými ověřeními,
 • nebo úmrtní list manžela s překladem a příslušnými ověřeními,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů.
Formuláře:

Formuláře jsou k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou místnost
Související informace:

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 538

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • občanský průkaz,
 • rodný list,
 • popř. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, příp.  úmrtní list manžela.
Formuláře:

Formulář je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Související informace:

Registrované partnerství

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 528

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • dotazník k registrovanému partnerství,
 • rodný list,
 • doklad totožnosti (OP/pas)
 • doklad o zániku předešlého manželství nebo partnerství – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela/ky/, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu,

Cizinec s trvalým pobytem na území ČR předloží:

 • průkaz o povolení k pobytu,
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
 • doklad o státním občanství (pas),
 • potvrzení o osobním stavu,
 • doklad o zániku předešlého manželství nebo partnerství – viz. výše,

Cizinec bez trvalého pobytu na území ČR k výše uvedenému ještě předloží:

 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být, k datu prohlášení, starší sedmi pracovních dnů.
Formuláře:

Formulář je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Registrované partnerství
Související informace:

Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do regisrovaného partnerství v cizině

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 528

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • občanský průkaz,
 • rodný list,
 • popř. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo o zániku předchozího partnerství, úmrtní list manžela či partnera.
 • osobní údaje druhého partnera (jméno příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště)
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině
Související informace:

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování