Transakce s nemovitými věcmi a majetková příprava staveb

Výkup nemovité věci do vlastnictví města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor nabývání majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 700

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00 (*19:00)

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru na tel. 378 033 701. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost s popisem nabízené nemovité věci s návrhem kupní ceny
 • mapu se zákresem
 • příp. doklad o tom, že za vlastníka jedná jiná osoba (plná moc),
 • další podrobnosti se upřesní při jednáních na Odboru nabývání majetku.

K osobnímu jednání jsou potřeba tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. zvláštní kategorií osobních údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“ (právnické osoby)

Oba tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Výkup nemovité věci do vlastnictví města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Dar nemovité věci do vlastnictví města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor nabývání majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 700

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00 (*19:00)

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru na tel. 378 033 701. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost s popisem nabízené nemovité věci
 • mapu se zákresem
 • příp. doklad o tom, že za vlastníka jedná jiná osoba (plná moc)
 • další podrobnosti se upřesní při jednání na Odboru nabývání majetku

K osobnímu jednání jsou potřeba tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. zvláštní kategorií osobních údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“ (právnické osoby)

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Dar nemovité věci do vlastnictví města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Zatížení nemovité věci ve vlastnictví města Plzně služebností stezky nebo cesty

Kde to vyřídíte:

Odbor nabývání majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 700

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00 (*19:00)

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru na tel. 378 033 701. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost s popisem nemovitých věcí, které mají být věcným břemenem (služebností nebo reálným břemenem) zatíženy
 • mapu se zákresem
 • příp. doklad o tom, že za vlastníka jedná jiná osoba (plná moc)
 • další podrobnosti se upřesní při jednání na Odboru nabývání majetku

K osobnímu jednání jsou potřeba tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. zvláštní kategorií osobních údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“ (právnické osoby)

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Zatížení nemovité věci ve vlastnictví města Plzně služebností stezky nebo cesty
Související informace:

Nejsou.

Rušení již neopodstatněného věcného břemene váznoucího na nemovité věci vlastníka ve prospěch města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor nabývání majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 700

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00 (*19:00)

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru na tel. 378 033 701. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost s označením věcného břemene (služebnosti nebo reálného věcného břemene) na dotčené nemovité věci a zdůvodněním neopodstatněnosti věcného břemene v současné době
 • doklady potvrzující existenci, vznik věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene)
 • mapu se zákresem
 • příp. doklad o tom, že za vlastníka jedná jiná osoba (plná moc)
 • další podrobnosti se upřesní při jednání na Odboru nabývání majetku

K osobnímu jednání jsou potřeba tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. zvláštní kategorií osobních údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“ (právnické osoby)

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Rušení již neopodstatněného věcného břemene váznoucího na nemovité věci vlastníka ve prospěch města Plzně
Související informace:

Nejsou

Budoucí majetkoprávní vypořádání technické a dopravní infrastruktury a pozemků

Kde to vyřídíte:

Odbor nabývání majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 700

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00 (*19:00)

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru na tel. 378 033 701. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost s vymezením rozsahu převáděných pozemků a technické a dopravní infrastruktury,
 • pravomocné územní rozhodnutí,
 • 2 paré kompletní dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) na technickou a dopravní infrastrukturu,
 • příp. doklad o tom, že za vlastníka jedná jiná osoba (plná moc),
 • další podrobnosti se upřesní při jednání na Odboru nabývání majetku.

K osobnímu jednání jsou potřeba tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. zvláštní kategorií osobních údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“ (právnické osoby)

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Budoucí majetkoprávní vypořádání technické a dopravní infrastruktury a pozemků
Související informace:

Nejsou.

Konečné majetkoprávní vypořádání technické a dopravní infrastruktury a pozemků

Kde to vyřídíte:

Odbor nabývání majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 700

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00 (*19:00)

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru na tel. 378 033 701. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost
 • kolaudační souhlas, zaměření skutečného stavu ke kolaudaci, případně geometrické plány na zaměření předávaných pozemků pod komunikacemi, či zaměření služebnosti
 • doložení výše pořizovacích nákladů, které jsou rozepsané na jednotlivé stavby technické a dopravní infrastruktury (vodovod, kanalizace, komunikace, odvodnění komunikací atd.)
 • další doklady uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí na koupi technické a dopravní infrastruktury, pokud byla uzavřena (tyto doklady lze předat přímo budoucímu správci, tj. Správě veřejného statku města Plzně a Odboru správy infrastruktury MMP)
 • příp. doklad o tom, že za vlastníka jedná jiná osoba (plná moc)
 • další podrobnosti se upřesní při jednání na Odboru nabývání majetku

K osobnímu jednání jsou potřeba tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. zvláštní kategorií osobních údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“ (právnické osoby)

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Konečné majetkoprávní vypořádání technické a dopravní infrastruktury a pozemků
Související informace:

Nejsou.

Darování movitých věcí z majetku města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor evidence majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 715

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru 378 033 728.V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • žádost o darování movité věci
 • identifikace žadatele,
 • u fyzické osoby souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
 • u právnické osoby - stanovy sdružení, popř. jmenovací dekret oprávněné osoby apod., čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
Formuláře:

Formou DOC ke stažení (tiskopisy „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“, „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“) na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Darování movitých věcí z majetku města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Prodej movitého majetku města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor evidence majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 715

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru 378 033 728. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • žádost o koupi movitých věcí z majetku včetně specifikace svého  požadavku,
 • identifikace žadatele
 • zmocnění k jednání
 • u fyzické osoby - souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
 • u právnické osoby - stanovy sdružení případně jmenovací dekret oprávněné osoby apod., čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzeň“

Oba tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Prodej movitého majetku města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Prodej, darování (bezúplatný převod) nemovité věci z majetku města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor prodeje majetku MMP
Škroupova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 610

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru 378 033 601. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • specifikace požadavku (popis nemovité věci z pohledu katastrálních zákonů - adresa, parcelní číslo, katastrální území)
 • občanský průkaz, příp. doklad o pověření jednat,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • popřípadě jmenovací dekrety,
 • IČ organizace.

Specifikace požadavku (popis nemovité věci z pohledu katastrálních zákonů - adresa, parcelní číslo, katastrální území), u fyzických osob - občanský průkaz, příp. doklad o pověření jednat, tiskopisy – „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“ a „Prohlášení účastníka smluvního vztahu“, u právnických osob - platný výpis z obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce, popřípadě jmenovací dekrety, IČ organizace. Další subjekty musí doložit, kdo je oprávněn jednat, přidělení IČ, "Čestné prohlášení o bezdlužnosti“. Pozn. k osobnímu jednání jsou potřebné tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Při prodeji, darování (bezúplatném převodu) právnické osobě formulář QF 61-22-02 Čestné prohlášení příjemce veřejné podpory.

Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“

Tiskopis “Prohlášení účastníka smluvního vztahu”

Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“ (právnické osoby)

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Prodej, darování (bezúplatný převod) nemovité věci z majetku města Plzně
Související informace:

Řád městské soutěže - prodej nemovitostí

Postup při uznání vydržení vlastnického práva

Kde to vyřídíte:

Odbor evidence majetku MMP
Škroupova 7, Plzeň 301 00
telefon: 378 033 715

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru 378 033 728. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

Podaná žádost musí obsahovat následující údaje a příslušné doklady:

 • popis vlastní nemovité věci, se kterou užívá v dobré víře nemovitou věc ve vlastnictví města, případně doklad o tom, že za vlastníka může uvedená osoba jednat,
 • popis předmětné nemovité věci ve vlastnictví města, kterou užívá v dobré víře, že je vlastníkem,
 • doklady o nabytí vlastní nemovité věci,
 • doklady potvrzující délku trvání držby předmětné nemovité věci,
 • doklady potvrzující jeho dobrou víru - nelze jednoznačně specifikovat, lépe po dohodě na odboru doplnit.
Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“

Tiskopis "Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni"

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Postup při požadavku vlastníka na uznání vydržení vlastnického práva
Související informace:

Nejsou.

Výpůjčka nemovitých věcí v majetku města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor evidence majetku MMP
Škroupova 7, Plzeň 301 00
telefon: 378 033 715

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru 378 033 728. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • žádost o výpůjčku movitých věcí v majetku města Plzně včetně specifikace svého požadavku
 • identifikace žadatele
 • u fyzické osoby souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
 • u právnické osoby - stanovy sdružení, popř. jmenovací dekret oprávněné osoby apod., čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzeň“

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Výpůjčka nemovitých věcí v majetku města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Výpůjčka movitých věcí v majetku města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor evidence majetku MMP
Škroupova 7, Plzeň 301 00
telefon: 378 033 715

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru 378 033 728. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • žádost o výpůjčku nemovitých věcí včetně specifikace svého  požadavku
 • identifikace žadatele
 • u fyzické osoby souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
 • u právnické osoby - stanovy sdružení, popř. jmenovací dekret oprávněné osoby apod., čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzeň“

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Výpůjčka movitých věcí v majetku města Plzně
Související informace:

Nejsou.

Darování movitých věcí městu Plzni

Kde to vyřídíte:

Odbor evidence majetku MMP
Škroupova 7, Plzeň 301 00
telefon: 378 033 715

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru 378 033 728. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • žádost o darování movitých věcí
 • identifikace dárce
 • u fyzické osoby souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
 • u právnické osoby - stanovy sdružení, popř. jmenovací dekret oprávněné osoby apod., čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzeň“

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Darování movitých věcí městu Plzni
Související informace:

Nejsou.

Směna nemovitých věcí

Kde to vyřídíte:

Odbor nabývání majetku MMP
Škroupova 7, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 700

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 19:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru na tel. 378 033 701. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • písemnou žádost s popisem nabízené nemovité věci, s návrhem na požadovaný městský pozemek, který máte zájem směnou získat
 • mapu se zákresem
 • příp. doklad o tom, že za vlastníka jedná jiná osoba (plná moc)
 • další podrobnosti se upřesní při jednáních na Odboru nabývání majetku

K osobnímu jednání jsou potřeba tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Formuláře:

Tiskopis "Souhlas se zpracováním osobních údajů, příp. zvláštní kategorií osobních údajů"

Tiskopis "Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni" (u právnických osob)

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Směna nemovitých věcí
Související informace:

Nejsou.

Zřízení věcného břemene zatěžujícího nemovitou věc ve vlastnictví města Plzně - inženýrské sítě

Kde to vyřídíte:

Odbor rozvoje a plánování
Škroupova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 378 034 034

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 034 034 nebo v sekretariátu odboru 378 034 081. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • vyplněný tiskopis " Žádost o souhlas se zřízením věcného břemene " a podklady v něm uvedené
 • doklad o tom, že za vlastníka jedná jiná osoba (plná moc) atd.
 • u žadatelů (fyzických osob) vyplněný tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“.
 • plnou moc osoby, která bude smlouvu za oprávněnou stranu podepisovat,
 • snímek z katastrální mapy se zakreslenou trasou inženýrské sítě,
 • situaci z projektové dokumentace,
 • další podrobnosti se upřesní při jednání na Odboru rozvoje a plánování MMP,
Formuláře:

Formulář "Žádost o souhlas se zřízením věcného břemene"

Formulář "Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů"

Tskopis "Žádost o souhlas se zřízením věcného břemene"

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Zřízení věcného břemene zatěžujícího nemovitou věc ve vlastnictví města Plzně - inženýrské sítě
Související informace:

Nejsou.

Vydání stanoviska pro správní řízení

Kde to vyřídíte:

Odbor rozvoje a plánování
Škroupova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 378 034 080

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 034 080 nebo v sekretariátu odboru 378 034 081. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • žádost o souhlas s dotčením nemovitých věcí v majetku města Plzně,
 • 2 x projektovou dokumentaci zpracovanou dle požadavků vyhlášky,
 • 2 x výtisk koordinační situace a souhrnné technické zprávy navíc pro potřeby odboru,
 • blankety k nově budovaným přípojkám, pokud jsou realizovány,
 • výpočet odtoku dešťových vod, bilance spotřeby vody, bilance parkovacích míst,
 • další podrobnosti mohou být upřesněny při jednání na ORP.
Formuláře:

Tiskopis „Žádost o souhlas s dotčením nemovitých věcí v majetku města Plzně“

Tiskopis naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání stanoviska pro správní řízení
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody