Občanský průkaz, cestovní pas

Vydání občanského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
náměstí Republiky 16, Plzeň
telefon: 378 032 456, 378 031 111 (Kontaktní centrum města Plzně – obecné informace k životním situacím)

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

 • dosavadní občanský průkaz (pokud je dosavadní občanský průkaz neplatný a nelze jím tedy prokazovat zapsané údaje, předloží občan ještě rodný list),
 • rodný list – při vyřízení občanského průkazu pro občana mladšího 15 let a prvního občanského průkazu po dosažení 15 let věku, 
  u občana, který předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (potvrzení
  o změně místa trvalého pobytu, diplom).

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení, poškození, zničení), je povinen prokázat totožnost a předložit:

 • potvrzení o občanském průkazu,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech.

Poznámka:

Za vydání občanského průkazu je v řadě případů nutno uhradit správní poplatek:  podrobnosti  jsou uvedeny v plném znění popisu situace (viz odkaz Vydání občanského průkazu níže).

Formuláře:

K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem se žádný formulář žádosti nevyplňuje, pořizuje se přímo na přepážce.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání občanského průkazu
Související informace:

Informace k vydání občanského průkazu
Informace Ministerstva vnitra pro profesionální fotografy
LETÁK - Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 (pdf, 487 kB)

Vydání cestovních dokladů

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
náměstí Republiky 16, Plzeň
telefon: 378 032 456, 378 031 111 (Kontaktní centrum města Plzně – obecné informace k životním situacím)

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Žádost se vyplňuje až na přepážce, kde také úředník pořizuje fotografii a provádí sejmutí otisků prstů (u starších 12 let) - je tedy nutné se dostavit osobně.

Je nutno předložit:

 • platný doklad totožnosti

 • rodný list při vyřízení cestovního dokladu pro nezletilého občana
  (do 18 let věku dítěte)

Poznámka:

Za vydání cestovního dokladu je hrazen správní poplatek, jehož výše je uvedena v plném znění situace.

Formuláře:

K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se žádný formulář žádosti předem nevyplňuje, pořizuje
se až přímo na přepážce.

Žádosti o poskytnutí údajů vedených k osobě občana v evidenci cestovních dokladů jsou ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání cestovních dokladů
Související informace:

Informace k vydání cestovního pasu
LETÁK - Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 (pdf, 360 kB)
Podmínky vycestování z ČR
Cestování dětí

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování