Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně

Seznamy budov, tvořící přílohu Bytové politiky města Plzně...

Budovy ve vlastnictví města jsou rozčleněny v seznamech, které tvoří přílohu dokumentu "Bytová politika města Plzně".

Seznamy určují, jakým způsobem hodlá město dále s těmito budovami nakládat.

Seznamy byly schváleny usnesením ZMP č. 323 dne 22. 6. 2017, ve znění pozdějších změn, a jsou rozčleněny následovně:

1 - seznamy budov vhodných pro ponechání ve vlastnictví města

2 - seznamy budov vhodných pro prodej či směnu

3 - seznam budov prodávaných po jednotkách