I. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně

Dokumenty související s dalším prodejem bytů

Zásady dle kterých se doprodávají byty z majetku města Plzně nájemcům, kteří tyto byty užívají.