ÚvodÚřadVyřiďte si na úřaduČlánkyInformace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu

 

Kam a kdy pro občanský průkaz

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané. Občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky je povinen mít občanský průkaz. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o občanských průkazech).

Občanské průkazy vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, u něhož občan podal žádost o jeho vydání, v případě občanských průkazů vydávaných do 5 pracovních dnů je vydává i Ministerstvo vnitra, v případě občanských průkazů vydávaných v pracovních dnech do 24 hodin výhradně Ministerstvo vnitra - o takto zrychleně vydávané občanské průkazy lze zažádat jak u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22), tak i přímo u Ministerstva vnitra.

FORMULÁŘE

QR kód - odkaz na mapuV Plzni vydává občanské průkazy oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 16, 306 32 Plzeň. Mapu naleznete zde či též s využitím tzv. QR kódu:

Bližší informace lze získat na telefonních číslech: 378 032 450-6 nebo 378 032 447

Úřední hodiny:

pondělí

8.00 – 18.00

úterý

8.00 – 14.00

středa

8.00 – 18.00

čtvrtek

8.00 – 14.00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách, tedy ve středu do 19.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 16.00 hodin, je nutné objednání nejpozději den předem, a to buď prostřednictvím kontaktního centra na telefonu 378 031 111 (v časech Po, St: 7.30 - 17.00; Út, Čt, Pá: 7.30 - 16:00) nebo na www.uradbezcekani.cz.

Rezervaci na www.uradbezcekani.cz však doporučujeme v každém případě (tj. v jakýchkoliv úředních hodinách), neboť slouží k Vašemu vyššímu komfortu a šetření Vašeho času. Lze se tak objednat k podání žádosti o vydání občanského průkazu a k vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu, jakož i k nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

Upozornění

  • V prodloužených úředních hodinách ve středu od 18:00 do 19:00 hod. nelze podat žádost o vydání občanského průkazu do 24 hodin (následujícího pracovního dne). Systém MVČR neumožní takovou žádost vůbec pořídit. Ke všem ostatním službám se lze i ve středu objednávat bez omezení.

OBJEDNEJTE SE ONLINE

Typy vydávaných občanských průkazů:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-OP) jsou vydávány občanům mladší 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; občanům starším 70 let je občanský průkaz vydáván s platností na 35 let.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů jsou vydávány:

  • s dobou platnosti 6 měsíců – z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události),
  • s dobou platnosti 3 měsíce – na žádost občana bezprostředně po nabytí českého státního občanství udělením,
  • s dobou platnosti 1 měsíc – na žádost občana v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva. Žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Všechny typy občanských průkazů lze použít jako cestovní doklad do států Evropské unie. Ministerstvo vnitra však nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny údajů zapisovaných do občanského průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu nebo za jeho poškození

Podrobné informace týkající se vydávání občanských průkazů najdete po otevření tohoto odkazu.

Budova náměstí Republiky 16 - občanské průkazy, cestovní doklady

 náměstí Republiky 16

Zveřejněno: 23. 3. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování