Daň z nemovitých věcí

 

Daň z nemovitých věcí v roce 2021

Koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí města Plzně

Schválením vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2017, s účinností od 1. 1. 2018 (s výjimkou přílohy č. 14a, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2019), došlo k jednotnému způsobu klasifikace daňových koeficientů města Plzně. V roce 2019 byla provedena novela č. 3/2019, která od 1.1.2020 mění některé koeficienty v k.ú. Bolevec, k.ú. Plzeň, k.ú. Valcha a k.ú. Černice.

Úplné znění vyhlášky najdete na níže uvedené adrese:

Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013 a 6/2016.

Interaktivní mapa rozložení daňových koeficientů města Plzně

Podle § 6 odstavce 4 zákona ČNR č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, je pro město Plzeň určen dle počtu obyvatel koeficient 3.5. Město Plzeň využilo zákonnou možnost pro jednotlivé části obce obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit o 1 nebo snížit o 1 - 3 kategorie. Podle této vyhlášky bylo území města Plzně rozděleno na části s koeficienty 1.6, 2.5, 3.5 a 4.5. Koeficienty se násobí základní sazba daně u stavebních pozemků a u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) výše uvedeného zákona. Zároveň dle  § 11 odst. 3, písm. b) zákona byla vyhláškou využita možnost města stanovit koeficient 1.5, kterým se na celém území města násobí základ daně u zákonem stanovených staveb.

Pokud parcela v databázi není uvedena a jedná se o parcelu stavební, je jí podle zákona 338/1992 Sb., přiřazen koeficient 3,5.

Počínaje rokem 2009 umožňuje zákon obcím podle § 12 zvýšit daňovou povinnost poplatníků využitím místního koeficientu ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Město Plzeň této možnosti nevyužilo.

Výši koeficientu lze vyhledat podle:

DALŠÍ INFORMAČNÍ MÍSTA PRO ZÍSKÁNÍ DAŇOVÉHO KOEFICIENTU

Informace o výši koeficientů poskytují odbory výstavby jednotlivých městských obvodů, informační kanceláře města, a to na základě oznámení parcelního čísla vlastníkem nemovitosti.

Oddělení daní a poplatků ÚČT MMP
Škroupova 5, tel.: 378 034 637, 378 034 630

Informační kancelář města Plzně
nám. Republiky 1, přízemí radnice, tel.: 378 032 550

Zveřejněno: 17. 12. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování