ÚvodÚřadVyřiďte si na úřaduČlánkyInformace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu

 

Co vyřizují obecní, matriční a zastupitelské úřady, Policie ČR a Ministerstvo vnitra

U obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze:

 • ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
 • odevzdat občanský průkaz do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí (obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana),
 • odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • odevzdat občanský průkaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství ČR (obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu).

Policii ČR lze:

 • ohlásit odcizení (nikoliv ztrátu!) občanského průkazu,
 • odevzdat nalezený občanský průkaz.

Zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí lze:

 • ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
 • nález občanského průkazu.

Působnost Ministerstva vnitra

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů vydávaných v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 • výhradně Ministerstvo vnitra předává nové občanské průkazy vydávané v pracovních dnech do 24 hodin,
 • Ministerstvo vnitra může předávat nové občanské průkazy vydávané do 5 pracovních dnů.

Zveřejněno: 9. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo
Přejdete na článek Plzeň bude o víkendu patřit Dnům vědy a techniky
20.9. - 21.9.2019
Dny vědy a techniky