Články

Daň z nemovitých věcí

Informace o dani z nemovitých věcí

Zveřejněno: 17. 12. 2020, Martin Pecuch
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Rada města Plzně svým usnesením č. 1332 ze dne 17. prosince 2019 schválila nová pravidla pro nakládání s byty a uzavírání smluv o nájmu bytů…

Zveřejněno: 2. 12. 2020, Martin Pecuch
Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně

Seznamy budov, tvořící přílohu Bytové politiky města Plzně...

Zveřejněno: 20. 8. 2020, Martin Pecuch
Řád městské soutěže - prodej nemovitostí

Dokument, který stanovuje pravidla pro prodej nemovitého majetku prostřednictvím městkých soutěží.

Zveřejněno: 21. 2. 2020, Martin Pecuch
Asistovaná individuální přeprava zdravotně postižených osob

Nabízíme nonstop přepravu zdravotně postižených osob (včetně osob jejich doprovodu) k lékaři, za kulturou, za sportem i za zábavou.

Zveřejněno: 11. 2. 2019, Martin Pecuch
Informace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu

Zveřejněno: 9. 1. 2019, Martin Pecuch
Informace k vydání cestovního pasu

Informace k vydání cestovního pasu

Zveřejněno: 9. 1. 2019, Martin Pecuch
Jednotné kontaktní místo (JKM)

JKM plní dvě hlavní funkce – informační a zprostředkovatelskou.

Zveřejněno: 31. 5. 2016, Martin Pecuch
Město chystá změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictvíMěsto chystá změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví

Nejdůležitějšími změnami jsou možnost řešení žadatele o byt ve výjimečných případech zvláštního zřetele na základě úzké spolupráce s odbory sociálních…

Zveřejněno: 11. 4. 2016, Martin Pecuch
Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty

Město Plzeň má v současné době dostatek volných bytů o podlahových plochách větších než 90 m2, které jsou určeny k nájmu ...

Zveřejněno: 10. 4. 2013, Martin Pecuch
Informace Ministerstva vnitra pro profesionální fotografy

Ministerstvo vnitra informuje profesionální fotografy, že pro sjednocení praxe pro odesílání údajů o fotografovaném občanovi a pořízené fotografie…

Zveřejněno: 13. 3. 2012, Martin Pecuch
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů končí

Jen do konce června letošního roku lze zapsat děti mladší deseti let do cestovního dokladu rodičů.

Zveřejněno: 13. 5. 2011, Martin Pecuch
Správní poplatky lze hradit platební kartou

Správní poplatky je možné na plzeňských úřadech hradit platební kartou.

Zveřejněno: 20. 7. 2009, Martin Pecuch
Cestovní pasy s otisky prstů pro děti - změna věkové hranice

Věková hranice byla zvýšena ze 6 na 12 let.

Zveřejněno: 26. 6. 2009, Martin Pecuch
Cestovní pasy s biometrickými údaji i pro děti mladší 5 let

Od 25.4.2008 lze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem…

Zveřejněno: 25. 3. 2009, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování