ÚvodÚřadVeřejné dokumentyÚzemní plánÚzemní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

 

Územní studie Plzeň

Územní studie jsou územně plánovacím podkladem a jsou vloženy do evidenci územně plánovací činnosti.

Veškeré dokumenty jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města Plzně a na Geoportále Plzeňského kraje. Do dokumentů je možné nahlížet na Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně.

ÚMO Plzeň 1 (k.ú. Bolevec, Plzeň)

 • Plzeň - Bílá Hora – sever
 • Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky
 • Park Vinice, část B - Na Chmelnicích
 • Plzeň - Malý Bolevec
 • Park Sv. Jiří
 • Revitalizace nábřeží Berounky - Bukovec
 • Plzeň - Viničné terasy
 • Plzeň - Bolevec U Seneckého rybníka
 • Plzeň - Lochotín, lokalita pod fakultní nemocnicí
 • Plzeň - Košutka, lokalita U statku
 • Plzeň - Karlovarská
 • Plzeň Sylván a Vinice - sever
 • Plzeň, Zóna Karlovarská
 • Plzeň - Zavadilka a Nad Roudenskými lomy
 • Plzeň - Bílá Hora
 • Plzeň - Košutka
 • Plzeň - Malý Bolevec, U jachtklubu
 • Plzeň, ZOO terasy
 • Regenerace sídliště Plzeň – Košutka
 • Regenerace sídliště Plzeň – Vinice
 • Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín
 • Regenerace sídliště Plzeň – Bolevec

ÚMO Plzeň 2 – Slovany (k.ú. Plzeň, Božkov, Bručná, Koterov, Hradiště u Plzně)

 • Plzeň – Bručná, lokalita „Do Zámostí“
 • Areál Světovar
 • Revitalizace nábřeží Radbuzy – Malostranské jezírko
 • Krajinářské úpravy pravého břehu Radbuzy
 • Plzeň, U Radbuzy – Zahradní
 • Plzeň – Papírna
 • Kasárna Slovany
 • Božkov – K Hrádku
 • Plzeň – Božkov, V Bukové
 • Plzeň, Nepomucká 2_15a
 • Regenerace sídliště Plzeň – Slovany

ÚMO Plzeň 3 (k.ú. Plzeň, Skvrňany, Doudlevce, Valcha, Radobyčice)

 • Plzeň – Vejprnický potok
 • Plzeň – Hamburk, návrh regulačního plánu
 • Plzeň – lokalita „Výsluní“
 • Plzeň – Malá Homolka
 • Plzeň – Křimická
 • Plzeň – Zborovská
 • Anglické nábřeží – jih
 • Revitalizace nábřeží Radbuzy – České údolí
 • Přemyslova – Kalikova - Radčická
 • Plzeň, Skvrňanská – Vejprnická – Na Jíkalce
 • Plzeň – U Trati – Doudlevecká
 • Plovární park u Radbuzy
 • Plzeň – Cukrovarská
 • Plzeň, Jízdecká – Palackého
 • Plzeň, Domažlická – Emingerova
 • Plzeň, náměstí Emila Škody
 • Plzeň, V Lukách
 • Plzeň, Doudlevecká
 • Plzeň – Cukrovarská – využití objektů
 • Plzeň - Zadní Skvrňany
 • Plzeň, Zelený trojúhelník – sever
 • Plzeň - Univerzitní
 • Plzeň, Americká – Sirková
 • Plzeň, Radobyčice
 • Plzeň, Domažlická - Vejprnická
 • Plzeň, Zelený trojúhelník jih
 • Plzeň – blok Americká, Prokopova, Purkyňova, Resslova
 • Plzeň, Rychtářka
 • Plzeň, kampus ZČU
 • Plzeň, Valcha
 • Regenerace sídlišť Plzeň – Bory
 • Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany

ÚMO Plzeň 4 (k.ú. Plzeň 4, Doubravka, Lobzy, Bukovec, Újezd, Červený Hrádek u Plzně)

 • Park Sv. Jiří
 • Červený Hrádek – vesnický dům
 • Plzeň – Červený Hrádek – Lokalita Vesnická
 • Plzeň – Lobzy: Povodňový park
 • Revitalizace nábřeží Berounky – Bukovec
 • Plzeň – Švabiny
 • Plzeň, Rokycanská – Spolková
 • Plzeň, Újezd – jih
 • Plzeň, Hřbitovní – Hrádecká
 • Bukovec, K Úvozu
 • Plzeň, Bukovec – krajina
 • Plzeň, Lobzy
 • Plzeň, Bukovec Pod Kruhovkou
 • Plzeň, Hřbitovní – Zóna Rokycanská
 • Plzeň, Červený Hrádek – K Bukovci
 • Regenerace sídliště Doubravka

ÚMO Plzeň 5 – Křimice (k.ú. Křimice)

 • Plzeň – Křimice, lokalita „U statku“
 • Odpočinkové místo v návaznosti na sportovně rekreační trasu podél řeky Mže
 • Plzeň, Křimice – skleníky
 • Plzeň, Křimice Prvomájová 5_4a

ÚMO Plzeň 6 – Litice (k.ú. Litice u Plzně)

 • Plzeň, Výsluní – jih
 • Litice – Na Vršku
 • Plzeň – Litice, lokalita „Litický dvůr“
 • Plzeň – Litice, území 6_1a
 • Regenerace sídliště Plzeň - Litice

ÚMO Plzeň 7 – Radčice (k.ú. Radčice u Plzně)

 • Odpočinkové místo v návaznosti na sportovně rekreační trasu podél řeky Mže
 • Plzeň – Radčice, Košutecká – Stromková
 • Plzeň, Zóna Karlovarská

ÚMO Plzeň 8 – Černice (k.ú. Černice)

 • Plzeň – Černice, lokalita U hřbitova
 • Plzeň, Černice Cihelna
 • Plzeň, Nepomucká 2_15a

ÚMO Plzeň 9 – Malesice (k.ú. Malesice, Dolní Vlkýš)

 • Plzeň – Malesice, lokalita Za parkem
 • Odpočinkové místo v návaznosti na sportovně rekreační trasu podél řeky Mže
 • Plzeň, Malesice, U Šlemu

ÚMO Plzeň 10 – Lhota (k.ú. Lhota u Dobřan)

 • Plzeň – Lhota
 • Plzeň – Lhota - Na Dolíkách II

 

Zveřejněno: 5. 12. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny