ÚvodÚřadVeřejné dokumentyÚzemní plánÚzemní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

 

Územní plán Plzeň

Zastupitelstvo města Plzně dne 22. 3. 2012 usnesením č. 114 schválilo zadání Územního plánu Plzně. Dne 8. 9. 2016 pod usnesením č. 434 vydalo Zastupitelstvo města Plzně územní plán, který nahradil územní plán z roku 1995. Územní plán Plzeň (ÚPP) nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016.

Zastupitelstvo města Plzně z vlastního podnětu dne 21. 6. 2018 usnesením č. 309 schválilo zahájení pořizování Změny č. 1 Územního plánu Plzeň.  Dne 29. 3. 2021 pod usnesením č. 85 vydalo Zastupitelstvo města Plzně Změnu č. 1 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Změna č. 1 ÚPP a úplné znění Územního plánu Plzeň po Změně č. 1 nabyly účinnosti dne 30. 4. 2021 a jsou k nahlédnutí na odboru stavebně správním MMP, Škroupova 4, Plzeň, na jednotlivých stavebních úřadech městských obvodů (ÚMO 1 – ÚMO 10) a na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň.

Zastupitelstvo města Plzně dne 9. 5. 2022 Usnesením č. 119 schválilo zahájení pořizování Změny č. 2 Územního plánu Plzeň týkající se lokality 4_42 Zóna Cvokařská.

Zastupitelstvo města Plzně dne 20. 6. 2022 Usnesením č. 188 schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákonaobsah Změny č. 2 Územního plánu Plzeň (ÚPP). Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval návrh Změny č. 2 ÚPP.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Plzeň (ÚPP) se bude konat dne 10. 11. 2022 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 23 (suterén), Škroupova 5, Plzeň.

Návrh Změny č. 2 ÚPP je k nahlédnutí zde:
Územní plán Plzeň (r. 2016) je k nahlédnutí zde:
Změna č. 1 Územního plánu Plzeň (r. 2021) je k nahlédnutí zde:
Úplné znění Územního plánu Plzeň po Změně č. 1 (r. 2021) je k nahlédnutí zde:

Územní plán Plzeň lze zobrazit i v aplikaci GIS - mapový portál.

Formulář k podání námětu na změnu Územního plánu Plzeň najdete v článku Způsob podávání informací k územnímu plánu města Plzně.

Projektantem (=zpracovatelem) územního plánu a jeho změn je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně – viz jeho samostatné internetové stránky:

Zveřejněno: 6. 10. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň