ÚvodÚřadVeřejné dokumentyÚzemní plánÚzemní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

 

Územně analytické podklady (ÚAP)

Rozbor udržitelného rozvoje (RURÚ) vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do 10-ti tématických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/2006 Sb. a které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální (přírodní), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel).

Rozbor udržitelného rozvoje je nedílnou součástí územně analytických podkladů, které jsou novým nástrojem územního plánování.

Soubory ke stažení:

Rozbor udržitelného rozvoje území pro Plzeň a jednotlivé obce SO ORP Plzeň

4. úplná aktualizace RURÚ proběhla k 31. 12. 2016.

Výkresy neobsahují údaje (což zatím zákon umožňuje), které nebyly dodány ve vektorové podobě.

Zveřejněno: 3. 5. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování