ÚvodÚřadVeřejné dokumentyÚzemní plánÚzemní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

 

Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území (tj. omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území), záměrů na provedení změn v území a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení jeho problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Příslušný pořizovatel (Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní) na základě průzkumů v území a údajů o území pořizuje a průběžně aktualizuje územně analytické podklady. Jednou za čtyři roky zpracuje její úplnou aktualizaci.

Dokumentace územně analytických podkladů obsahuje:

Úplná aktualizace územně analytických podkladů č. 5 proběhla k 31. 12. 2020.

Zveřejněno: 5. 12. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny