ÚvodÚřadVeřejné dokumentyÚzemní plánÚzemní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

 

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Plzeň

Na této stránce jsou způsobem umožňující dálkový přístup zveřejněny pro jednotlivé obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Plzeň (vyjma města Plzně) územně plánovací dokumentace, včetně jejich změn, úplných znění a zpráv o uplatňování, a zaevidované územní studie.

Do územních a regulačních plánů, včetně jejich úplných znění a do územních studií, je možno nahlížet na Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správním, Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, místně příslušném stavebním úřadu a obci, pro kterou se tato dokumentace pořizovala. Do starších změn územních a regulačních plánů je možno nahlížet na Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správním, do změn vydaných po 1. 1. 2018 pak na obci, pro kterou se změna pořizovala. Na příslušných obcích je rovněž možno nahlížet do dokladové dokumentace územních plánů, regulačních plánů a jejich změn.

OBEC DÝŠINA (k.ú. Dýšina)

OBEC CHRÁST (k.ú. Chrást)

OBEC CHVÁLENICE (k.ú. Chválenice, k.ú. Želčany, k.ú. Chouzovy)

OBEC KYŠICE (k.ú. Kyšice)

OBEC LETKOV (k.ú. Letkov)

OBEC LHŮTA (k.ú. Lhůta)

OBEC LOSINÁ (k.ú. Losiná)

OBEC MOKROUŠE (k.ú. Mokrouše)

OBEC NEZBAVĚTICE (k.ú. Nezbavětice)

OBEC NEZVĚSTICE (k.ú. Nezvěstice, k.ú. Olešná u Nezvěstic)

MĚSTO STARÝ PLZENEC (k.ú. Starý Plzenec, k.ú. Sedlec u Starého Plzence)

OBEC ŠŤÁHLAVY (k.ú. Šťáhlavy, k.ú. Šťáhlavice)

OBEC ŠTĚNOVICKÝ BOREK (k.ú. Štěnovický Borek, k.ú. Nebílovský Borek)

OBEC TYMÁKOV (k.ú. Tymákov)

Zveřejněno: 5. 12. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny