ÚvodÚřadVeřejné dokumentyÚzemní plánÚzemní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

 

Územní studie krajiny SO ORP Plzeň

Územní studie krajiny SO ORP Plzeň byla pořízena Magistrátem města Plzeň, odborem stavebně správním jako úřadem územního plánování dle § 6 odst. 1, písm. b) stavebního zákona. Do Evidence územně plánovací činnosti byla zapsána dne 17. 12. 2019.

Územní studie krajiny bude dle § 30 stavebního zákona sloužit jako územně plánovací podklad v pořizování územně plánovací dokumentace a pro navazující rozhodování v území.

Cílem pořízení územní studie krajiny bylo vytvoření odborného komplexního dokumentu umožňujícího koncepční multioborový přístup k řešení problematiky krajiny, zejména nezastavěného území. Územní studie krajiny přináší i řadu návrhů a námětů s cílem zlepšení funkcí a obrazu krajiny Plzeňska, které nelze řešit nástroji územního plánování a je doporučeno je prosazovat a zapracovat v dalších koncepčních či plánovacích dokumentech (zemědělství, lesnictví, rekreace a cestovní ruch, atd.).

Územní studie krajiny SO ORP Plzeň je k nahlédnutí zde.

Zveřejněno: 5. 12. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny