ÚvodÚřadVeřejné dokumentyRozpočetČlánkyRozpočet města Plzně v roce 2008

Rozpočet města Plzně v roce 2008

 

Rozpočet města Plzně a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet města je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu města je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Rozpočet města Plzně na rok 2008 byl schválen usnesením ZMP č. 646 ze dne 13. 12. 2007.

Příloha ke stažení:

KŘEÚ - 00 - Rozpočet města Plzně na rok 2008 - komentář (doc, 418 kB)
KŘEÚ - 01 - Rozpočet města Plzně na rok 2008 - Město Plzeň (xls, 90 kB)
KŘEÚ - 02 - Rozpočet města Plzně na rok 2008 - Vlastní město (xls, 529,5 kB)
KŘEÚ - 03 - Rozpočet města Plzně na rok 2008 - Rozpočty fondů (xls, 130,5 kB)
KŘEÚ - 04 - Rozpočet města Plzně na rok 2008 - Zadlužení města Plzně (xls, 32 kB)
KŘEÚ - 05 - Rozpočet města Plzně na rok 2008 - Městské obvody (xls, 143 kB)

Zveřejněno: 8. 1. 2009, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň