ÚvodÚřadVeřejné dokumentyRozpočetRozpočet města Plzně v roce 2022

Rozpočet města Plzně v roce 2022

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací

Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2025 byl schválen usnesením RMP č. 1285 ze dne 22. 12. 2021.

Přílohy ke stažení:

Vyhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací

Vyhodnocení plnění rozpočtu PO k 30. 6., resp. k 31. 12. ve struktuře schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost do data v rozsahu údajů schváleného rozpočtu PO.

Přílohy ke stažení:

Zveřejněno: 25. 11. 2022, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň