ÚvodÚřadVeřejné dokumentyRozpočetRozpočet města Plzně v roce 2022

Rozpočet města Plzně v roce 2022

 

Klikací rozpočet města Plzně

Aplikace zobrazuje údaje o plnění závazných ukazatelů rozpočtu města včetně grafických pohledů ve členění Magistrát města Plzně a jednotlivé městské obvody. Údaje plnění rozpočtu Magistrátu jsou doplněny o podrobné informace k průběhu jednotlivých investičních akcí zařazených do rozpočtu.

Data jsou v rámci roku aktualizována měsíčně a to vždy k 20tému dni měsíce s údaji o plnění rozpočtu za předchozí ukončené účetní období tzn. k poslednímu dni předchozího měsíce.

Aktualizace dat k 31.12. je provedena k 20.2. následujícího roku. Aktualizace dat vztahující se k aktuálnímu roku je poprvé provedena souhrnně za leden a únor k 20.3. daného roku.

Spustit aplikaci KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ

 

Zveřejněno: 5. 12. 2022, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň