ÚvodÚřadVeřejné dokumentyKoncepční dokumentyČlánkyStudie revitalizace prostoru řeky Radbuzy od Ježíška k soutoku se Mží

Studie revitalizace prostoru řeky Radbuzy od Ježíška k soutoku se Mží

Řeka Radbuza v úseku od Ježíška k soutoku se Mží prochází centrální částí města. Současný stav přilehlého prostoru neumožňuje využití, které by mohl poskytovat.

V Programu rozvoje města Plzně, který byl schválen usnesením ZMP č. 686 ze dne 11. 12. 2003, je tento problém v cíli 3.4. Vytvořit město jako umělecké dílo a Opatření 3.4.2 Využití vodních toků a ploch pro novou tvář města. Jedním z projektů tohoto opatření je projekt 3.4.2.1 Řeka Radbuza od Ježíška k soutoku se Mží. Tento projekt ve stupni „studie řešení“ je zařazen do Realizačního plánu na rok 2004, který byl schválen usnesením ZMP č. 1 ze dne 29. 1. 2004.

Cílem studie je vytvořit území kolem řeky vybavené pro využití volného času občanů i návštěvníků města Plzně. Vzhledem k poloze řešeného území ve středu města musí navržené řešení zohlednit požadavky, které vyplývají ze širších vztahů. Předpokládá se, že zvýraznění pobytových a společenských funkcí v prostoru vyvolá také reakce v navazujících prostorech a parterech přilehlých objektů.

Podrobné informace k revitalizaci prostoru řeky Radbuzy od Ježíška k soutoku se Mží najdete v přílohách tohoto dokumentu.

 

Přílohy

Zveřejněno: 8. 12. 2008, Martina Scheinherrová

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování