ÚvodÚřadVeřejné dokumentyKoncepční dokumentyČlánkyProgram rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019

Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019

Program rozvoje kultury vznikal jako koncepční a strategický materiál pro oblast kultury v Plzni, a to  v souvislosti s přípravou kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Na jeho zpracování se pod vedením 1. náměstkyně primátora Marcely Krejsové podílel široký tým odborníků, novinkou se pak stalo přímé zapojení veřejnosti do přípravy dokumentu.

Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019, který nahradil kulturní politiku města z roku 2001, byl koncipován tak, aby  se kandidatura opírala o schválený a zároveň aktuální rozvojový dokument v oblasti kultury. Každé město, které se v minulosti ucházelo o titul Evropské hlavní město kultury, postavilo svoji kandidaturu na širokém koncepčním základě a souhrn schváleného dokumentu je obvykle publikován v angličtině a tvoří jednu z hlavních příloh přihlášky do soutěže o titul. 

Schválením Programu rozvoje kultury, který je úzce provázán s dalšími strategickými rozvojovými dokumenty města, dává Plzeň jasně najevo dlouhodobý a koncepční přístup k rozvoji kultury ve městě a splňuje jednu ze stěžejních podmínek kandidatury.

Přílohy

Zveřejněno: 20. 10. 2009, Ditta Maříková

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování