ÚvodÚřadVeřejné dokumentyKoncepční dokumentyČlánkyPotenciál města Plzně z pohledu cestovního ruchu

Potenciál města Plzně z pohledu cestovního ruchu

Aktualizovaný dokument Potenciál města Plzně z hlediska cestovního ruchu obsahuje analytickou a návrhovou část

Analytická část byla dokončena v březnu 2012 a poté projednávána se zadavatelem a s aktéry zapojenými do pracovní skupiny cestovního ruchu. V konsensu se všemi zapojenými subjekty byla jako závěr analýzy zpracována SWOT analýza.

Ve druhé části jsou navrženy aktivity města v oblasti cestovního ruchu v období 2012 - 2016.

Dokument slouží jako výchozí podklad ke strategickému dokumentu Záměr rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2013 – 2017, který připravuje OPM ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze.

Přílohy

Zveřejněno: 31. 1. 2013, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování