ÚvodÚřadVeřejné dokumentyKoncepční dokumentyČlánkyKoncepce veřejného osvětlení - Plzeň

Koncepce veřejného osvětlení - Plzeň

Město pořídilo za finanční pomoci fondů EU strategický dokument - Koncepci veřejného osvětlení, jehož smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení (VO) pro dosažení stanovených kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech. Dokument usnadní a zefektivní práci zaměstnanců města při plánování financí na obnovu a modernizaci, při kontrole stavu a dalším nakládáním s tímto majetkem.

Panorama Plzně (ilustrační foto)

Panorama Plzně (ilustrační foto)

Naším společným cílem v následujících letech bude především zkvalitnit podmínky života Plzeňanů v oblasti veřejného osvětlení, navrhovat potřebné kroky k trvale udržitelnému rozvoji a disponovat aktuálním stavem majetku a využívat možností, které tato síť nabízí a to nejen v souvislosti se základní funkcí, kterou je svícení, ale také v oblasti možného využití pro projekty, které tuto síť mohou využít. Nabízí se zde příležitost k aplikaci SMART technologií jakým je např. kamerový, bezpečnostní systém apod.

Dokumenty ke stažení

Z důvodu nouzové situace se zatím jedná o verzi dokumentu, která je navržena ke schválení orgány města. Proto může dojít k úpravě této zveřejněné verze.

První částí A1, A2 - Základní plán veřejného osvětlení řeší analýzu a návrh z pohledu architektonicko-urbanistického a světelně technického. V rámci této části je navržen vzhled města ve večerních a nočních hodinách utvářený veřejným a architekturním osvětlením. Součástí je specifikace parametrů veřejného a architekturního osvětlení a osvětlovací soustavy.

Druhá část B1, B2 - Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení - slouží jako nástroj pro finanční plánování města v oblasti veřejného osvětlení. Specifikuje soubor prvků veřejného osvětlení, který je třeba pravidelně obnovovat, stanovuje odhad ročních nákladů na obnovu VO a navrhuje harmonogram obnovy a modernizace VO. Na základě provedené analýzy současného technického stavu veřejného osvětlení a vývojových trendů je vypracována návrhová část, ve které jsou definována modernizační opatření.

Třetí část C – Implementační - stanovuje způsob/plán dosažení definovaných specifických cílů a vymezuje postupy, harmonogram, finanční zdroje, stanoví způsob vyhodnocení plnění cílů a opatření, včetně zodpovědnosti za naplnění cílů a termíny plnění.

A.1 Analytická část - Základní plán veřejného osvětlení (textová část, pdf, 14 MB)
A.1 Přílohy (grafická část, zip, 43,8 MB)
A.1 Přílohy (tabulková část, zip, 6,1 MB)

A.2 Návrhová část - Základní plán veřejného osvětlení (textová část, pdf, 30,0 MB)
A.2 Přílohy (grafická část, zip, 171 MB)
A.2 Přílohy (grafická část - karty, zip, 511 MB)

B.1 Analytická část - Oblast 1 Lochotín / Vinice (textová část, pdf, 12,0 MB)
B.1 Analytická část - Oblast 2 Doubravka / Slovany východ (textová část, pdf, 14,0 MB)
B.1 Analytická část - Oblast 3 Slovany západ / Bory východ (textová část, pdf, 10,1 MB)
B.1 Analytická část - Oblast 4 Skrvňany / Bory-západ (textová část, pdf, 14,2 MB)
B.1 Přílohy (zip, 74,0 MB)

B.2 Návrhová část - Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení (textová část, pdf, 8,0 MB)
B.2 Přílohy (zip, 47,3 MB)

C. Implementační část (pdf, 1,2 MB)

Kontaktní informace

Bc. Viktor Lang
vedoucí veřejného osvětlení
Správa veřejného statku města Plzně, p.o.
tel. :+420 378 037 211
e-mail: langvi@plzen.eu

Projekt je spolufinancován z prostředků EU, Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014- 2020 a ze státního rozpočtu.

Logo Evropského sociálního fondu

R.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007449
Název projektu:
Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně
Klíčová aktivita: KA-2: Koncepce veřejného osvětlení - Plzeň

Zveřejněno: 18. 6. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování