ÚvodÚřadVeřejné dokumentyKoncepční dokumentyČlánkyKoncepce řešení odtokových poměrů města Plzně

Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně

Město Plzeň pořídilo za finanční pomoci fondů EU strategický dokument - Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně, jehož cílem je zpracování koncepčního přístupu k řešení nakládání se srážkovými vodami pro celé území města s přesahem na povodí 4. řádu. Tato koncepce je provázaná s již zpracovaným Generelem odvodnění města Plzně a v budoucnu na ni bude navazovat podrobnější rozpracování Technicko-ekonomického vyhodnocení. Celek tak bude tvořit Koncepci hospodaření s vodou města Plzně a bude v souladu s Adaptační strategií města, kraje i ČR.

Bolevecká rybniční soustava (ilustrační foto)

Bolevecká rybniční soustava (ilustrační foto)

Naším společným cílem v následujících letech bude podle nového vodohospodářského trendu a současné legislativy město lépe ochránit před přívalovými srážkami a před obdobími sucha. Jedná se o změnu režimu odvádění srážkové vody oproti konvenčnímu způsobu odvodnění, jež je podstatou současného systému.

Zpracovaný dokument nastavuje rámec nakládání se srážkovými vodami na území města v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Dokumenty ke stažení

A. Analytická část (pdf, 60 MB)

A. Analytická část – grafické přílohy (zip, 557 MB)

B. Návrhová část (pdf, 8,1 MB)

B. Návrhová část – grafické přílohy (zip, 39 MB)

C. Implementační část (pdf, 8,1 MB)

C. Implementační část – grafické přílohy (zip, 326 MB)

Kategorizační listy - zastavitelné plochy (pdf, 26 MB)

Kategorizační listy - transformační plochy (pdf, 9,0 MB)

Popis kategorizačního listu zástavby (pdf, 482 MB)

Z důvodu nouzové situace COVID-19 se zatím jedná o verzi, která není schválena v orgánech města a bude navržena ke schválení v následujících měsících. Proto může dojít k úpravě této zveřejněné verze.

Kontaktní informace

Kristýna Zýková
ateliér životního prostředí
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o.
tel. :+ 420 378 035 023

Projekt je spolufinancován z prostředků EU, Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 a ze státního rozpočtu.

Logo Evropského sociálního fondu

R.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007449
Název projektu: Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně; Klíčová aktivita:  KA-3: Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně

Zveřejněno: 12. 6. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování