ÚvodÚřadVeřejné dokumentyKoncepční dokumentyČlánkyKoncepce péče o životní prostředí města Plzně

Koncepce péče o životní prostředí města Plzně

Město Plzeň se podobně jako jiná velká města potýká s řadou ekologických problémů. Vysoká koncentrace obyvatel a s ní související doprava, soustředění průmyslových podniků a dalších aktivit na území města a územní rozvoj na úkor volné krajiny a přírody jsou příčinou problémů životního prostředí.

V 90-tých letech v Plzni vznikla řada materiálů, které se dotýkaly některých oblastí životního prostředí. Rovněž byla realizována řada investic ke zlepšení životního prostředí.

Komise životního prostředí Rady města Plzně jako iniciativní a poradní orgán politického vedení města má jako jeden z prioritních úkolů zajištění komplexního dokumentu pro oblast životního prostředí. Tento dokument odráží nejen cíle a postupy vyplývající ze zákona o obcích a právních předpisů v oblasti životního prostředí, ale doporučuje i samostatné aktivity města k řešení ekologických problémů.

http://ozp.plzen.eu/koncepce.php

Zveřejněno: 18. 3. 2009, Martina Scheinherrová

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování