ÚvodÚřadÚřední hodiny

Úřední hodiny

UPOZORNĚNÍ

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření v boji proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 a s odkazem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření, Magistrát města Plzně obnovuje své úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad.

Současně výše zmíněné usnesení vlády stanovuje upřednostňovat před osobním setkáváním písemný, telefonický nebo elektronický kontakt se zaměstnanci veřejné správy, a to všude tam, kde je takový způsob komunikace možný, přičemž písemnosti budou od veřejnosti přijímány pouze prostřednictvím podatelny úřadu. S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádámedoporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, e-mailu nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Současně používejte i připravené desinfekční prostředky umístěné ve vchodech do jednotlivých pracovišť úřadu.

  • občanské průkazy – tel.: +420 378 032 456 (nebo Kontaktní centrum – tel.: +420 378 031 111); e-mail: opcd@plzen.eu
  • cestovní pasy – tel.: +420 378 032 456 (nebo Kontaktní centrum – tel.: +420 378 031 111); e-mail: opcd@plzen.eu
  • řidičské průkazy – tel.: +420 378 034 407; e-mail: sekretariatorvr@plzen.eu
  • registr vozidel – tel.: +420 378 034 408; e-mail: sekretariatorvr@plzen.eu
  • živnostenský úřad – tel.: +420 378 034 801; e-mail: muchkova@plzen.eu

Děkujeme za pochopení


Provozní hodiny Magistrátu města Plzně (MMP)

- hodiny, ve kterých je možno u správního orgánu učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu a ve kterých je otevřena podatelna správního orgánu, kde je možno odevzdat podání

pondělí8.00 – 17.00
úterý8.00 – 16.00
středa8.00 – 17.00; *17.00 –19.00
čtvrtek8.00 – 16.00
pátek8.00 – 15.00
Adresa portálu Elektronické podání občana (Magistrát města Plzně, Úřady městských obvodů Plzeň 1 - 10)https://epo.plzen.eu
Kontakty na Úřady městských obvodů Plzeň 1 - 10kategorie Úřady městských obvodů


Pracoviště Czech POINT Odboru správních činností MMP

- dále legalizace podpisů a vidimace dokumentů

(nám. Republiky 16)

pondělí8.00 – 18.00                           
úterý8.00 – 14.00
středa8.00 – 18.00
čtvrtek8.00 – 14.00


Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností MMP

- občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel

(nám. Republiky 16)

pondělí8.00 – 18.00
úterý8.00 – 14.00
středa8.00 – 18.00
čtvrtek8.00 – 14.00


Odbor registru vozidel a řidičů MMP

- evidence vozidel, evidence řidičů

- zájemci si mohou nechat přímo na místě zhotovit fotografie

(Koterovská 162)

pondělí8.00 – 18.00
úterý8.00 – 12.00
středa8.00 – 18.00; **18.00 – 19.00
čtvrtek8.00 – 12.00


Živnostenský úřad MMP

(Tylova 36)

pondělí8.00 – 18.00
úterý8.00 – 12.00
středa8.00 – 18.00; **18.00 – 19.00
čtvrtek8.00 – 12.00


Odbor bytový MMP

(Škroupova 5)

pondělí8.00 – 17.00
středa8.00 – 17.00; *17.00 – 19.00


Odbor nabývání majetku / Odbor evidence majetku MMP

(Škroupova 7)

pondělí8.00 – 17.00
středa8.00 – 17.00; *17.00 – 19.00


Odbor prezentace a marketingu MMP

- výdej propagačních materiálů

(nám. Republiky 1)

pondělí13.00 – 15.00                          


** Odbor registru vozidel a řidičů, Živnostenský úřad MMP

  • Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné objednat se nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na tel. +420 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) !

* Odbor bytový, Odbor nabývání majetku, Odbor evidence majetku MMP

  • Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. +420 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) !

Přijetí podání

  • Je v budovách magistrátu možné po celou provozní dobu těchto budov (nám. Republiky 1 - non-stop, Škroupova 5, Kopeckého sady 11 - od 6.00 do 18.00 hod.).

UPOZORNĚNÍ

Správní poplatky je možné na plzeňských úřadech hradit platební kartou. Systém je zaveden na živnostenském úřadě (Tylova 36), na agendě občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel (nám. Republiky 16), na odboru registru vozidel a řidičů (Koterovská 162) a na obvodních úřadech 1 – 5 (alej Svobody 60, Koterovská 83, sady Pětatřicátníků 7, Mohylová 55, Prvomájová 100).

Kontakty na úřady města Plzně a jeho organizace najdete v aplikaci: Telefonní seznam úřadů a organizací

 

Zveřejněno: 2. 8. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování