ÚvodÚřadÚřední hodiny

Úřední hodiny

UPOZORNĚNÍ

Nouzové (omezené) úřední hodiny

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření v boji proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 a s odkazem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření, Magistrát města Plzně upravuje úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad, na všech svých pracovištích až do odvolání následovně:

Pondělí:  8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.
Středa:  8:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod.

Pozor: Aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování osob v uzavřených prostorách úřadu, i s ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2, doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k návštěvě pracovišť i nadále předem objednávali prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, e-mailu nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení


 

Běžné úřední hodiny

Provozní hodiny Magistrátu města Plzně

- hodiny, ve kterých je možno u správního orgánu učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu a ve kterých je otevřena podatelna správního orgánu, kde je možno odevzdat podání

pondělí8.00 – 17.00
úterý8.00 – 16.00
středa8.00 – 17.00; *17.00 –19.00
čtvrtek8.00 – 16.00
pátek8.00 – 15.00
Adresa portálu Elektronické podání občana (Magistrát města Plzně, Úřady městských obvodů Plzeň 1 - 10)https://epo.plzen.eu
Kontakty na Úřady městských obvodů Plzeň 1 - 10kategorie Úřady městských obvodů


Oddělení správní Odboru správních činností (pracoviště Czech POINT)

- dále legalizace podpisů a vidimace dokumentů

(nám. Republiky 16)

pondělí8.00 – 18.00                           
úterý8.00 – 14.00
středa8.00 – 18.00
čtvrtek8.00 – 14.00
pátek8.00 – 12.00


Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností

- občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel

(nám. Republiky 16)

pondělí8.00 – 18.00
úterý8.00 – 14.00; **14.00 – 16.00
středa8.00 – 18.00; **18.00 – 19.00
čtvrtek8.00 – 14.00; **14.00 – 16.00
pátek8.00 – 12.00


Odbor registru vozidel a řidičů

- evidence vozidel, evidence řidičů

- zájemci si mohou nechat přímo na místě zhotovit fotografie

(Koterovská 162)

pondělí8.00 – 18.00
úterý8.00 – 12.00
středa8.00 – 18.00; **18.00 – 19.00
čtvrtek8.00 – 12.00


Živnostenský úřad

(Tylova 36)

pondělí8.00 – 18.00
úterý8.00 – 12.00
středa8.00 – 18.00; **18.00 – 19.00
čtvrtek8.00 – 12.00


Odbor bytový

(Škroupova 5)

pondělí8.00 – 17.00
středa8.00 – 17.00; *17.00 – 19.00


Odbor nabývání majetku / Odbor evidence majetku

(Škroupova 7)

pondělí8.00 – 17.00
středa8.00 – 17.00; *17.00 – 19.00


Odbor prezentace a marketingu

- výdej propagačních materiálů

(nám. Republiky 1)

pondělí13.00 – 15.00                          


** Odd. občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností, Odbor registru vozidel a řidičů, Živnostenský úřad

  • Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné objednat se nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na tel. 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) !

* Odbor bytový, Odbor nabývání majetku, Odbor evidence majetku

  • Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) !

Přijetí podání

  • Je v budovách magistrátu možné po celou provozní dobu těchto budov (nám. Republiky 1 - non-stop, Škroupova 5, Kopeckého sady 11 - od 6.00 do 18.00 hod.).

UPOZORNĚNÍ

Správní poplatky je možné na plzeňských úřadech hradit platební kartou. Systém je zaveden na živnostenském úřadě (Tylova 36), na agendě občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel (nám. Republiky 16), na odboru registru vozidel a řidičů (Koterovská 162) a na obvodních úřadech 1 – 5 (alej Svobody 60, Koterovská 83, sady Pětatřicátníků 7, Mohylová 55, Prvomájová 100).

Kontakty na úřady města Plzně a jeho organizace najdete v aplikaci: Telefonní seznam úřadů a organizací

Zveřejněno: 9. 10. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany