ÚvodÚřadPracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech na Magistrátu města Plzně, popř. organizacích města vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Informace o dalších volných pracovních pozicích lze najít také na portálech městských obvodů 1 – 10organizací města a portálu Městské policie Plzeň.

Informace k žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků musí každý uchazeč, který se hlásí do výběrového řízení doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

Přílohy

Personální dotazník (xls, 25 kB)
Čestné prohlášení dle zákona č. 451-1991 Sb. (doc, 22 kB)
Přihláška do výběrového řízení (doc, 20 kB)
Společensky účelná pracovní místa (pdf, 315 kB)

Přehled inzerátů

Výběrové řízení - úředník/úřednice v STAV

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení územního plánování v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně 

Výběrové řízení - referent/referentka OŽP

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení ochrany vod a ovzduší v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice Finančního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1 – zpracování agendy dotací (na dobu neurčitou)

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - sociální pracovník, referent sociálních věcí (na dobu neurčitou) Sociálního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - vedoucí Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví Sociálního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Výběrové řízení - úřednice/úředník - agenda projednávání přestupků

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - agenda projednávání přestupků zařazené/ho v Oddělení právním a správních činností ÚMO Plzeň 4

Výběrové řízení - velitel/ka Městské policie Plzeň

Výběrové řízení na pozici určeného strážníka, který bude pověřen plněním některých úkolů při řízení Městské policie Plzeň ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění - velitel/ka Městské policie Plzeň

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň