ÚvodÚřadPracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech na Magistrátu města Plzně, popř. organizacích města vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Informace o dalších volných pracovních pozicích lze najít také na portálech městských obvodů 1 – 10organizací města a portálu Městské policie Plzeň.

Informace k žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků musí každý uchazeč, který se hlásí do výběrového řízení doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

Přílohy

Personální dotazník (xls, 25 kB)
Čestné prohlášení dle zákona č. 451-1991 Sb. (doc, 22 kB)
Přihláška do výběrového řízení (doc, 20 kB)
Společensky účelná pracovní místa (pdf, 307,97 kB)
Úřad práce ČR - publicita (pdf, 823,17 kB)
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti (pdf, 152,14 kB) 

Přehled inzerátů

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v Odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení 2 míst úředník/úřednice v oddělení registru vozidel v Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - administrativní pracovník/pracovnice

Výběrové řízení na obsazení místa administrativní pracovník/pracovnice v oddělení vymáhání pohledávek v Odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení – mzdová účetní-personalistka / mzdový účetní-personalista

Výběrové řízení na obsazení pozice mzdová účetní-personalistka / mzdový účetní-personalista

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
3.5. - 6.5.2019
Slavnosti svobody Plzeň