ÚvodÚřadPracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech na Magistrátu města Plzně, popř. organizacích města vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Informace o dalších volných pracovních pozicích lze najít také na portálech městských obvodů 1 – 10organizací města a portálu Městské policie Plzeň.

Informace k žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků musí každý uchazeč, který se hlásí do výběrového řízení doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

Přílohy

Personální dotazník (xls, 25 kB)
Čestné prohlášení dle zákona č. 451-1991 Sb. (doc, 22 kB)
Přihláška do výběrového řízení (doc, 20 kB)
Společensky účelná pracovní místa (pdf, 315 kB)

Přehled inzerátů

Výběrové řízení - sekretář/sekretářka

Výběrové řízení na obsazení pozice sekretář/sekretářka v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně 

Výběrové řízení - ekonom/ekonomka

Výběrové řízení na obsazení pozice ekonom/ekonomka v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení registru vozidel - technik v Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně 

Výběrové řízení - Architekt – urbanista / Architektka - urbanistka

Výběrové řízení na obsazení místa Architekt - urbanista / Architektka - urbanistka do Úseku veřejného prostoru ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

Výběrové řízení - Architekt – urbanista / Architektka - urbanistka

Výběrové řízení na obsazení pozice  Architekt – urbanista / Architektka - urbanistka  v Úseku územního plánování ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci

Výběrové řízení – knihovník/knihovnice v Ústřední knihovně pro děti a mládež

Výběrové řízení na obsazení pozice knihovník/knihovnice v Ústřední knihovně pro děti a mládež

Výběrové řízení – referenční knihovník/knihovnice do Studovny a informačních služeb

Výběrové řízení na obsazení pozice referenční knihovník/knihovnice v oddělení Studovna a informační služby

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň