ÚvodÚřadOrgány městaRada města Plzně

Rada města Plzně

 

Složení Rady města Plzně

Rada města Plzně byla zvolena na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Plzně dne 15. listopadu 2018.

Registr Střet zájmů sloužící k nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně najdete na http://aplikace.plzen.eu/stret.

Primátor města Plzně

Mgr. Martin Baxa

Mgr. Martin Baxa

primátor města Plzně

Detailní informace

Náměstci primátora města Plzně

Mgr. Roman Zarzycký

Mgr. Roman Zarzycký

první náměstek primátora města Plzně
(statutární zástupce primátora)

Detailní informace

Mgr. Pavel Šindelář

Mgr. Pavel Šindelář

náměstek primátora města Plzně
 

Detailní informace

Mgr. Eliška Bartáková

Mgr. Eliška Bartáková

náměstkyně primátora města Plzně

Detailní informace

Mgr. Michal Vozobule

Mgr. Michal Vozobule

náměstek primátora města Plzně

Detailní informace

Členové Rady města Plzně

Ing. Vlastimil Gola

Ing. Vlastimil Gola

člen Rady města Plzně

Detailní informace

Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová

Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová

člen Rady města Plzně

Detailní informace

Bc. David Šlouf, MBA

Bc. David Šlouf, MBA

člen Rady města Plzně

Detailní informace

Martin Zrzavecký

Martin Zrzavecký

člen Rady města Plzně

Detailní informace

Kontrolní výbor

Finanční výbor

Mgr. Pavel Janouškovec

Mgr. Pavel Janouškovec

předseda výboru

Detailní informace

Ing. Jindřich Blažek

Ing. Jindřich Blažek

předseda výboru

Detailní informace

Výbor pro zadávání veřejných zakázek

Helena Matoušová

Helena Matoušová

předsedkyně výboru

Detailní informace

Usnesení Rady města Plzně najdete na adrese:
http://usneseni.plzen.eu

 

Zveřejněno: 5. 3. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

28.2. - 28.3.2019
Smetanovské dny
22.3. - 29.3.2019
Jeden svět
11.4. - 16.4.2019
Finále Plzeň