ÚvodÚřadOrgány městaRada města Plzně

Rada města Plzně

 

Komise Rady města Plzně

Seznam a složení komisí Rady města Plzně je postupně aktualizován.

Komise pro nakládání s majetkem města:

Předseda:David Šlouf (ODS)
Tajemník:Hana Kuglerová, tel.: 378 034 500, e-mail: kuglerova@plzen.eu
Členové:Jan Marek (ANO)
David Procházka (ANO)
Tomáš Soukup (ANO)
Miloš Kaška (ANO)
Helena Matoušová (ODS)
Helena Řežábová (ODS)
Lumír Aschenbrenner  (ODS)
Michal Vozobule (TOP 09)
Ondřej Ženíšek (TOP 09)
David Zrostlík (ČSSD)
Jan Souček (ČSSD)
Petr Náhlík (KDU-ČSL)
Pavel Bosák (Piráti)
Jana Bystřická (KSČM)
Zdeněk Pechr (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise finanční:

Předseda:Michal Chalupný (ČSSD)
Tajemník:Petra Dezortová, tel.: 378 034 550, e-mail: dezortovap@plzen.eu
Členové:Jiří Šrámek (ANO)
Stanislav Nedvěd (ANO)
Radek Palán (ANO)
Vladimír Krákora (ANO)
Vladimír Pohůdka (ODS)
Rita Mádrová (ODS)
Milan Uhlík (ODS)
Miloslava Šlajsová (ODS)
Miloš Nový (TOP 09)
Petr Farník (TOP 09)
Vlastimil Lokajíček (ČSSD)
Bohumil Rydrych (KDU-ČSL)
Pavel Šrámek (Piráti)
Monika Magdalena Štefanová (KSČM)
David Abraham (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise životního prostředí:

Předseda:Jindřich Duras (TOP 09)
Tajemník:Lenka Thierlová, tel.: 378 033 204, e-mail: thierlova@plzen.eu
Členové:Lenka Vrbová (ANO)
Pavel Jordanov (ANO)
Milena Procházková (ANO)
Zlata Langmajerová (ANO)
Zdeňka Hončarová (ODS)
Lenka Kočová (ODS)
Veronika Jilichová Nová (ODS)
Lucie Hemrová (TOP 09)
Petr Vicenda (TOP 09)
Milan Petřík (ČSSD)
Zuzana Chalupná (ČSSD)
Michala Mariňáková (KDU-ČSL)
Filip Sequens (Piráti)
Petr Zíka (KSČM)
Radka Trylčová (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise kultury:

Předseda:Jan Voves (ODS)
Tajemník:Kateřina Zvěřinová, tel.: 378 033 052, e-mail: zverinovak@plzen.eu
Členové:Miloslava Rutová (ANO)
Martina Brichcínová (ANO)
Dana Stanková (ANO)
Michal Cimický (ANO)
Václav Kašpar (ODS)
Václav Seitz (ODS)
Linda Trefná Kryštofová (ODS)
Petr Šimon (TOP 09)
Václav Cinádr (TOP 09)
Milan Šupík (ČSSD)
Petra Šípková (ČSSD)
Pavel Dolanský (KDU-ČSL)
Vladimír Vápeník (Piráti)
Antonín Kraus (KSČM)
Martin Baxa (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro výchovu a vzdělávání:

Předseda:Eva Trůková (ODS)
Tajemník:Ivana Poklopová, tel.: 378 033 126, e-mail: poklopova@plzen.eu
Členové:Lenka Balážová (ANO)
Veronika Lukešová (ANO)
Kateřina Cimická (ANO)
Zlata Langmajerová (ANO)
Stanislava Duchková (ODS)
Ivan Tafat (ODS)
Lenka Šudáková (ODS)
Aleš Janoušek (TOP 09)
Miroslav Zábranský (TOP 09)
Eva Herinková (ČSSD)
Igor Ježek (ČSSD)
Daniel Petříček (KDU-ČSL)
Jana Tomšíková (Piráti)
Zdeněk Janda (KSČM)
Věra Ulčová (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro sport a mládež:

Předseda:Jaroslav Kantor (ODS)
Tajemník:Přemysl Švarc, tel.: 378 033 500, e-mail: svarcp@plzen.eu
Členové:Pavel Trampota (ANO)
Jaroslav Malina (ANO)
Pavel Zeman (ANO)
Radek Hlad (ANO)
 
Jan Řehula (ODS)
Eva Trůková (ODS)
Jan Havel (TOP 09)
David Soukup (TOP 09)
Petra Šípková (ČSSD)
Jiří Bílek (ČSSD)
Kristýna Hovjacká (KDU-ČSL)
Radek Krejčí (Piráti)
Tomáš Vaňourek (KSČM)
Radek Novák (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro sociální věci, integraci etnických menšin a cizinců:

Předseda:Eva Herinková (ČSSD)
Tajemník:Tereza Šlajsová, tel.: 378 033 351, e-mail: slajsovat@plzen.eu
Členové:Eva Mayerová (ANO)
Marie Lišková (ANO)
Milan Štěpáník (ANO)
Jaromír Jirka (ANO)
Jaroslava Fremrová (ODS)
Martina Pechová (ODS)
Jana Chramostová (ODS)
Jan Kalián (ODS)
Ilona Jehličková (TOP 09)
Aleš Kavalír (TOP 09)
Eva Zrostlíková (ČSSD)
Jiří Lodr (KDU-ČSL) 
Dana Brabcová (Piráti)
Antonín Vokoun (KSČM)
Pavel Karpíšek (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro koncepci a rozvoj města:

Předseda:Jan Toman (TOP 09)
Tajemník:Stanislava Maronová, tel.: 378 035 012, e-mail: maronova@plzen.eu
Členové:Jan Kakeš (ANO)
Jan Štěpán (ANO)
Zdeněk Hrubý (ANO)
Martina Wackerová (ANO)
Ondřej Janout (ODS)
Štěpánka Klečková (ODS)
Zdeněk Mádr (ODS)
Jiří Zábran (ODS)
Petr Domanický (TOP 09)
Petr Sova (ČSSD)
Vít Řeřicha (ČSSD)
František Lifka (KSČM)
Martin Holzman (Piráti)
Martin Poupa (KDU-ČSL)
Milan Malina (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise právní a pro Statut města Plzně:

Předseda:Martin Holý (ANO)
Tajemník:Veronika Šedivcová, tel.: 378 032 306, e-mail: sedivcovav@plzen.eu
Členové:Bohuslav Rada (ANO)
Eva Mayerová (ANO)
Michaela Cibulková (ANO)
Jiří Čížek (ODS)
Jan Malast (ODS)
Vendula Duchková (ODS)
Aleš Procházka (ODS)
Jan Rubricius (TOP 09)
Jiří Větrovec (TOP 09)
Martin Kemr (ČSSD)
Monika Kaucká Hermannová (ČSSD)
Petra Králová (KDU-ČSL)
Daniel Kůs (Piráti)
Ivan Maštálka (KSČM)
Petr Papež (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro dopravu:

Předseda:Petr Náhlík (KDU-ČSL)
Tajemník:Daniela Václavíková, tel.: 378 034 322, e-mail: vaclavikova@plzen.eu
Členové:Eva Chalupná (ANO)
Martin Barták (ANO)
Jiří Sládek (ANO)
Václav Beran (ANO)
Stanislav Vild (ODS)
Radek Novák (ODS)
Martin Pytlík (ODS)
Libor Kohel (ODS)
Václav Lacyk (TOP 09)
Jiří Konečný (TOP 09)
Miroslav Kesl (ČSSD)
Václav Němeček (ČSSD)
Martin Ptáček (Piráti)
Robert Starý (KSČM)
Dobroslav Bořík (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro SmartCity a eGovernment:

Předseda:Petr Fišer (ANO)
Tajemník:Václava Slámová, tel.: 378 032 181, e-mail: slamovav@plzen.eu
Členové:Martin Holý (ANO)
Lukáš Nečas (ANO)
Vladimír Bagin (ANO)
Michaela Zítková (ODS)
Miloslav Kepka (ODS)
Martina Drechslerová (ODS)
Vanda Kalová (ODS)
Vladimír Pelikán (TOP 09)
Pavel Cvrček (TOP 09)
Soňa Vokáčová (ČSSD)
Pavel Patrovský (ČSSD)
Richard Kocman (KDU-ČSL)
Pavel Šrámek (Piráti)
Petr Hájek (KSČM)
Zdeněk Židek (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro partnerská města a evropské záležitosti:

Předseda:Jan Fluxa (TOP 09)
Tajemník:Kristýna Hýblová, tel.: 378 032 025, e-mail: hyblova@plzen.eu
Členové:Dagmar Jelinková (ANO)
Marie Lišková (ANO)
Ivo Žižkovský (ANO)
Milan Braun (ANO)
Petr Jandl (ODS)
Vladimíra Hirschová (ODS)
Eva Adamcová (ODS)
Kristýna Švédová (ODS)
Jiří Kunc (TOP 09)
René Dobrý (ČSSD)
Michal Petrášek (ČSSD)
Vlastimil Stříbrný (KDU-ČSL)
Magdaléna Daňková (Piráti)
Hana Vočadlová (KSČM)
Kamil Mašek (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise bytová:

Předseda:Ivana Bubeníčková (ANO)
Tajemník:Vladimír Kaván, tel.: 378 034 230, e-mail: kavan@plzen.eu
Členové:Martina Majerníková (ANO)
Patrik Knopp (ANO)
Kristýna Berková (ANO)
Jan Husák (ODS)
Rita Mádrová (ODS)
Irena Rottová (ODS)
Michaela Lindauerová (ODS)
Dana Plzáková (TOP 09)
Jitka Kylišová (TOP 09)
Josef Froněk (ČSSD)
Luboš Hausner (ČSSD)
Tereza Šotová (KDU-ČSL)
Radek Krejčí (Piráti)
Václav Štekl (KSČM)
Pavla Eretová (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro prezentaci města a cestovní ruch:

Předseda:Jiří Šneberger (ODS)
Tajemník:Igor Ježek, tel.: 378 032 507, e-mail: jezeki@plzen.eu
Členové:Tomáš Hejtmánek (ANO)
Ludvík Jírovec (ANO)
Kristýna Berková (ANO)
Václav Kašpar (ODS)
Marek Chlad (ODS)
Václava Říhová (ODS)
Eva Šafránková (TOP 09)
Andrea Hejdová (TOP 09)
Karel Matějovic (ČSSD)
Václav Pach (ČSSD)
Matěj Šlesinger (KDU-ČSL)
Roman Sedláček (Piráti)
Jan Beneš (KSČM)
Veronika Šumová (ANO)
Richard Marek (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Komise pro bezpečnost, protidrogová a prevence kriminality:

Předseda:Slavomír Tomčák (ANO)
Tajemník:Andrea Gregorová, tel: 378 032 256, e-mail: gregorova@plzen.eu
Členové:Radoslav Průcha (ANO)
Petr Skala (ANO)
Michal Hausner (ANO)
Marek Vojtěch (ODS)
Ladislav Lenc (ODS)
Stanislav Ptáčník (ODS)
Jan Klíma (ODS)
Filip Tikal (TOP 09)
Jiří Mertl (TOP 09)
Karel Zahut (ČSSD)
Artur Teresčenko (ČSSD)
Martin Fládr (KDU-ČSL)
František Hagara (Piráti)
Karel Kvit (KSČM)
Zdeněk Mužík (KHK v PK)

Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.

Zveřejněno: 2. 5. 2022, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně

Web Do práce na kole se otevře v novém okně
1.5. - 31.5.2022
Do práce na kole
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 4.6.2022
Inovujeme Plzeň
Webová prezentace Loutkové Slovany se otevře v novém okně
4.6. - 4.6.2022
Loutkové Slovany
Webová prezentace Folklorní festival se otevře v novém okně
8.6. - 12.6.2022
Folklorní festival

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň