Živnostenský úřad

Tylova 36
306 32 Plzeň

pověřena vedením - Ing. Jitka Muchková

tel.: 378 034 800

telefonní seznam

Struktura odboru:

  • Oddělení živností
  • Oddělení kontroly živností
  • Oddělení správní a metodické

Agenda:

Živnostenský úřad města Plzně vykonává  přenesený výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání podle § 2 zákona č. 570/1991 Sb.,  o živnostenských úřadech.Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání ve zněních pozdějších předpisů týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných  a  volných na úseku registrace a kontroly živností, dále provádí sankční řízení za porušení povinností dle živnostenského zákona, sankční řízení za porušení některých ustanovení  zákona o spotřebních daních, zákona o ochraně spotřebitele a dalších dozorovaných zákonů. Je provozovatelem Živnostenského  rejstříku a dále plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a plní funkci Centrálního  registračního místa.

Zveřejněno: 2. 8. 2021, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně

Web akce Smetanovské dny se otevře v novém okně
3.3. - 24.3.2022
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
1.4. - 1.4.2022
Hudební ceny Žebřík

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování