Živnostenský úřad

Tylova 36
306 32 Plzeň

vedoucí - Mgr. Jiří Špak

tel.: 378 034 800

telefonní seznam

Struktura odboru:

  • Oddělení živností
  • Oddělení kontroly živností
  • Oddělení správní a metodické

Agenda:

Živnostenský úřad města Plzně vykonává  přenesený výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání podle § 2 zákona č. 570/1991 Sb.,  o živnostenských úřadech.Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání ve zněních pozdějších předpisů týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných  a  volných na úseku registrace a kontroly živností, dále provádí sankční řízení za porušení povinností dle živnostenského zákona, sankční řízení za porušení některých ustanovení  zákona o spotřebních daních, zákona o ochraně spotřebitele a dalších dozorovaných zákonů. Je provozovatelem Živnostenského  rejstříku a dále plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a plní funkci Centrálního  registračního místa.

Zveřejněno: 19. 6. 2014, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody