Odbor vnitřní správy

nám. Republiky 1
306 32 Plzeň

vedoucí - Ing. Tomáš Karhan

tel.: 378 032 850

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení nákupu a vnitřní správy
 • Oddělení technické
 • Oddělení organizační

Agenda:

Oddělení nákupu a vnitřní správy

 • Zajišťuje správu majetku města ve správě MMP.
 • Zajišťuje centrální nákup vybraných komodit pro MMP a vybrané příspěvkové organizace.
 • Zajišťuje kancelářské potřeby pro MMP - nákup, výdej dle požadavků odborů.
 • Zajišťuje pokladní služby pro zaměstnance MMP.
 • Zabezpečuje služby dle požadavků jednotlivých odborů MMP.
 • Zajišťuje nákup a výdej stravenek, plzeňských karet, ochranných pomůcek.
 • Zajišťuje sestavení návrhu rozpočtu VNITŘ, vystavuje objednávky, provádí likvidaci faktur.

Oddělení technické

 • Zajišťuje správu, údržbu  a ostrahu svěřených budov.
 • V rámci MMP organizačně zajišťuje požární ochranu, BOZP a nakládání s odpady.
 • Centrálně zajišťuje agendu spojenou s autoprovozem MMP.
 • Zajišťuje pojištění svěřeného majetku včetně následné likvidace pojistných událostí.

Oddělení organizační

 • Zajišťuje přípravu jednání Rady a Zastupitelstva města Plzně (dále jen RMP, ZMP), včetně jednání mimořádných a slavnostních zasedání RMP a ZMP a pracovních seminářů těchto orgánů.
 • Zajišťuje kompletaci a distribuci materiálů RMP a ZMP, včetně zápisů a distribuce přijatých usnesení těchto orgánů města.
 • Zajišťuje administrativní, materiální a technický servis pro členy ZMP a politické kluby ZMP včetně jejich kontaktu s veřejností.

 

Zveřejněno: 19. 1. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web akce Smetanovské dny se otevře v novém okně
3.3. - 24.3.2022
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
1.4. - 1.4.2022
Hudební ceny Žebřík

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování