ÚvodÚřadMagistrát města PlzněÚřad správních agendOdbor Smart Cities a podpory podnikání

Odbor Smart Cities a podpory podnikání

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

vedoucí - Zbyněk Proška, MBA

tel.: 378 033 550

telefonní seznam

Agenda:

 • Zabezpečuje úkoly pro rozhodování orgánů města při zpracování koncepce rozvoje města v oblasti chytrých řešení a projektů.
 • Zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících ze strategických dokumentů města pro oblasti Smart City a podporu podnikání.
 • Navrhuje a spolupracuje na přípravě projektů v oblasti Smart Cities a podpory podnikání, které svým významem prezentují město jako aktivní region a posilují tak pozitivní image města Plzně vůči veřejnosti.
 • Zpracovává stanoviska a vyjádření z oblasti Smart City a podporu podnikání pro orgány města Plzně.
 • Spolupracuje na přípravě koncepce podpory podnikání v Plzni.
 • Spolupracuje s orgány státní správy, samosprávy a subjekty podnikatelského prostředí např. Úřadem práce, Živnostenským úřadem, Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji a dalšími subjekty z oblasti rozvoje a podpory podnikání v Plzni.
 • Podporuje rozvoj malých a středních podniků a inovačního podnikání v plzeňském regionu, spolupracuje se společností BIC Plzeň spol. s r.o. a Vědeckotechnickým parkem Plzeň, a.s.
 • Soustřeďuje informace o nástrojích podpory hospodářského rozvoje a podnikatelského prostředí v Plzni, Plzeňském kraji, ČR, o umisťování investic na území města Plzně, podílí se na poskytování informací o podnikatelském prostředí v Plzni pro zájemce o investování na území města Plzně.
 • Podílí se na meziregionální spolupráci v oblasti Smart Cities a podpory podnikání.
 • Vyhlašuje dotační programy v oblasti Smart City a podpory podnikání, zpracovává zásady dotačních programů.
 • Vykonává veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákonem č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád) u příjemců dotací z rozpočtu odboru.
 • V oblasti Smart Cities a podpory podnikání spolupracuje s výzkumnými institucemi, podniky a podnikateli v regionu.
 • Pořádá pravidelné setkání s podnikateli a zástupci vedení města, zejména gesčním radním.
 • Organizuje akce zaměřené na rozvoj inovativního podnikatelského prostředí v regionu.
 • Aktivně vyhledává projekty s filozofií Smart City a průmysl 4.0. v ČR a Evropě a navrhuje možné implementace do chodu města.

Zveřejněno: 27. 1. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny