Plzeň – moderní a zodpovědná

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020

Název projektu: Plzeň – moderní a zodpovědná

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010065

Příjemce dotace: statutární město Plzeň

Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. a Úřad správních agend

Celkové způsobilé výdaje: 5 996 050 Kč

Projekt je složen z několika samostatných částí:

A) Vzdělání a rozvoj úředníků
KA 01: Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP

B) Řízení kvality
KA 02: Rozvoj EFQM (zavedení a aplikace logického rámce RADAR)

C) Tvorba koncepčních a strategických dokumentů
KA 03: Zpracování Personální strategie ÚSA
KA 03: Koncepce vzdělávání MMP ÚSA
KA 04: Strategie zdravotního stavu obyvatel města Plzně

Předpokládaný termín realizace projektu: 07/2019 – 12/2021.

EU - Operační program Zaměstnanost

Přílohy

Pravidla odívání(pdf, 1,76 MB)
Leadership(pdf, 1,99 MB)
Motivace(pdf, 1,34 MB)
Akční plán(pdf, 320,53 kB)

Zveřejněno: 12. 8. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni