Kvalita pro budoucnost

Dle schváleného harmonogramu a plánu projektu byla k 31. 12. 2018 úspěšně ukončena realizace projektu Kvalita pro budoucnost (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002870). Realizací jednotlivých klíčových aktivit byly dosaženy všechny plánované cíle projektu, tj.:

  • zavedením modelu EFQM (včetně vytvoření Sebehodnotící zprávy MMPAkčního plánu zlepšování úřadu) došlo ke zvýšení řízení kvality v prostředí MMP a to v řadě dílčích oblastí (např. v oblasti získávání zpětné vazby od klientů, získávání zpětné vazby od zaměstnanců úřadu, atd.).
  • na základě analýzy současného stavu pracovních míst MMP byla provedena systemizace prostřednictvím návrhu typových pracovních pozic, viz následující Katalog typových pozic Magistrátu města Plzně.
  • byl zaveden systém mentoringu, jehož základ tvoří nově proškolení mentoři (tj. odborně proškolení zaměstnanci úřadu v oblasti mentorování a vedení lidí) a zpracovaná Metodika mentoringu - Příručka pro mentory Magistrátu, viz následující dokument.
  • na základě výsledků analýzy vnitřního a vnějšího prostředí z pohledu komunikačních vazeb a informačních toků byla zpracována Metodika multidisciplinární spolupráce specifikující postupy součinnosti ÚSA a spolupracujících klientů, viz následující dokument.

Operační program zaměstnanost

Přílohy

Metodika mentoringu(pdf, 771,06 kB)

Zveřejněno: 20. 3. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Do práce na kole se otevře v novém okně
1.5. - 31.5.2022
Do práce na kole
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 4.6.2022
Inovujeme Plzeň
Webová prezentace Loutkové Slovany se otevře v novém okně
4.6. - 4.6.2022
Loutkové Slovany
Webová prezentace Folklorní festival se otevře v novém okně
8.6. - 12.6.2022
Folklorní festival

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň